Klassamhället lever kvar även efter pensionen

Inget tvång att sluta arbeta när du är 65 skriver Svenska Dagbladet. Ingen behöver sluta innan den är 67 år gammal heller. Men man får sluta när man är 65. Om man stannar kvar efter man fyllt 65 så ökar pensionen med 0,7% för varje månad man stannar kvar. Om man däremot är tvungen att gå i pension innan man fyllt 65 år så minskar pesionne med 0,5% för varje månad. Nu är det väldigt få som tar ut sin vanliga pension innan man fyllt 65, men de som gör det är oftast arbetare. Exempelvis är snittåldern för metallarbetare att gå i pension 61 år. I stort sett inga metallarbetare arbetar efter de fyllt 65 år. Orsaken är att de flesta är utslitna och inte ens orkar arbeta tills de är 65. Kroppen säger helt ifrån.

De som istället arbetar efter de har fyllt 65 år är professorer och människor på högre positioner inom förvaltningar och företag. Konsekvensen av detta är uppenbar. De som redan har det bättre får sin pension förbättrad och de som från början är mer slitna och har det sämre, med lägre löner etc, får sin pension försämrad. Klyftorna växer sålunda när folk blir pensionärer. Klassamhället lever vidare och klasskillnaderna stärks genom det sätt som våra pensionssystem fungerar.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , ,

Advertisements

2 Svar på “Klassamhället lever kvar även efter pensionen”

 1. Detta med den verkliga effektiva pensionsåldern verkar vara rena djungeln!

  I en av de två artiklar från SDB som denna blogg hänvisar till står det att ” Enligt försäkringskassan var 63 år genomsnittlig utträdes ålder från arbetsmarknaden år 2007″

  Sttistik blir ju vad man gör den till och tydligen vill myndigheterna att denna pensionsålder skall vara hög.

  När man lusläser statistiken så framgår det att Sveriges ca. 550.000 förtidspensionärer på pappret pensioneras som 65 åringar fastän de inte har arbetat på många år.

  Enligt SCB:s hemsida har Sverige ca. 5.200.000 invånare mellan 20 och 64 år. Denna åldersgrupp innehåller de 45 årsklasser som skall försörja Sverige. Förtidspensionärerna motsvarar drygt 10 procent av denna ålderskategori. En överslagsberäkning ger att förtidspensionärerna motsvarar ca. 5 hela årsklasser och i praktiken sänker den verkliga pensionsåldern från 63 till 58 år.

  Om man därefter drar ifrån alla de 60+ åringar som i praktiken har gjort sin sista arbetsdag till exempel långtidsjukskrivna, arbetslösa, arbetslösa inskrivna på meningslösa utbildningar, avtalspensionärer, mm så skulle jag gissa på att den verkliga pensionsåldern är ca. 55 år.

  Min gissning stämmer bra med följande rapport fråm det socialdemokratiska partiet, se längst ner på sidan 10.

  http://www.socialdemokraterna.se/upload/Radslag/Valfard/Rapporter/Slutrapport_valfard_090402.pdf

  En ytterligare kontrollkälla är SCB:s siffra på arbetade timmar. Dessa båda källor uppvisar en skrämmande likhet!

  Alla som läser denna blogg kan ju titta i sin egen omgivning, arbetsplats och bekantskapskrets. Hur många känner ni till som verkligen arbetat heltid fram till 65 år?
  Jag skulle gissa på någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel!

  mvh.

  x

 2. Det vore ju underligt om klassamhället INTE fortsatte att härja även bland de som pensionerats. Men är inte detta en av de frågor som vänstern (i bred mening) vanskött länge? Det handlar ju inte bara om pensionspengen utan om hur hela arbetslivet organiseras och vem som tillåts organisera det. Vad händer om man ersätter pensionen med en medborgarlön exempelvis (frånsett allmänt gallskrik från borgarna)?

Kommentarer är stängda.