Rettig – från tobak till rederi och radiatorer

Rettig är idag en finsk finansfamilj som äger bolaget Rettig Group med 3 700 anställda. Företaget kan sägas bestå av tre radikalt olika verksamhetsgrenar, fastighetsbolaget Tarkala, rederiet Bore och radiatortillverkaren Rettig ICC. Men bolaget började en gång i tiden som ett tobaksföretag. Rettig Group är dessutom delägare i företaget Nordkalk AB med 1 300 anställda. Man kontrollerar detta företag tillsammans med familjen Ahlström.

Historien om familjen Rettig och deras framväxt som finansfamilj börjar redan på 1700-talet i Tyskland. Stephanus Cyrillus Rettig (1750-1828) blev 1781 chef för en tobaksfabrik i Hamburg och 1787 anlade han en tobaksfabrik i Ringköbing i Danmark för att 1791 flytta till Karlskrona där han snart startade tobaksfabrik igen. Hans son Berndt Heinrich Rettig (1782-1819) drev tobaksfabrik i Karlshamn och sonen Peter (Pehr) Christian Rettig (1788-1862) startade 1809 en tobaksfirma i Gävle, P.C Rettig & Co. Den andre delägaren i firman var en kapten Carl Brelin. P.C. Rettig gifte sig med Betty Catharina Jäderholm (1783-1873), dotter till den rike köpmannen Anders Jäderholm. Hennes arv var en del av de pengar som möjliggjorde satsningen på tobaksfirman, rederiverksamheten och bruket i Kilafors.

En av sönerna till P.C. Rettig, Carl Anton Rettig (1814-1896) övertog 1845 ledningen av Kilafors bruk och blev den förste VD:n i det 1874 bildade aktiebolaget Kilafors Jernverks AB, som han ägde tillsammans med fadern. Han var också aktiv politiker och riksdagsman 1853-53 och mellan 1867 och 1870. Deltog i bildandet av flera järnvägar i södra Norrland och norra Uppland. Hans son Gustaf Rettig (1842-1918) var bankdirektör och en annan son, Per Edvard Rettig (1849-?) var styrelseledamot i Svenska Handelsbanken. Kilafors Jernverks AB (tillhörde de bolag som spekulanten William Olsson köpte i början av 1900-talet, 1969 uppköpt av Kopparfors AB) blev efterhand alltmer ett trävaruföretag istället för ett järnbruk.

Robert Rettig (1818-1886), också son till P.C. Rettig, blev 1840 delägare i faderns firma P.C. Rettig & Co. han övertog vid pappans död rederiet och tobaksfabriken. Han var också en av intiativtagarna till företaget Korsnäs Sågverks AB (idag Korsnäs AB, dotterbolag till Kinnevik) och lokalpolitiker i Gävle. Robert Rettig var gift med Adelaide Garberg (1821-92)

Vid Robert Rettigs död övertogs firman P.C. Rettig & Co av sonen Johan (John) Robert Rettig (1807-1917) som blivit delägare redan 1872. Denne var också VD i Gävle-Ockelbo Järnvägs AB 1882-1907 och engagerad i Korsnäs Sågverks AB. Han och hans fru Antonie von Eckerman fick inga barn och donerade stor summor pengar till fonder. 1915 blev P.C. Rettig & Co förstatligat och en del av Svenska Tobaks AB (idag en del av Swedish Match). John Rettig var också lokal politiker.

I Åbo i Finland startade Pehr Cerelius Rettig (1811-1871) en tobaksfabrik år 1845. Denna är urpsunget till dagnes finska företag, Rettig Group. Vid hans död övertogs fabriken av brodern Robert.

1867 blev sedan Pehr Fredric Rettig (Fredric von Rettig) (1843-1914), ytterligare en son till Robert, delägare till fabriken i Åbo. 1871 övertog han företaget helt. 1897 grundade han Bore Steamship Company AB och året efter blev han adlad och fick namnet von Rettig. Han var också lokalpolitiskt aktiv i staden och en stor domnator till olika ändamål. Han var gift med Maria Sofia von Horn (1842-1876), syster till Leopold von Horn (1836-1892) som var gift med Adelaide Rettig (1845-1920), syster till Fredric von Rettig.

Henning von Rettig (1866-1924), son till Fredric, blev 1893 delägare i Åbofirman P.C. Rettig & Co (som alltså inte är samma företag som Gävlefirman med samma namn) och chef för företaget vid faderns död 1914. Han gifte sig med sin kusin, Adelaide von Horn (1872-?), dotter till Leopold von Horn och Adelaide Rettig. Hon var dessutom syster till Robert von Horn (1879-1947) och faster till Knut von Horn (1907-90), en av initativtagarna till bildandet av Kinnevik.

Vid Hennings död övertogs ledningen av företaget av sonen Hans von Rettig (1892-1979) och därefter av dennes son Gilbert von Rettig (1928-1994). 1926 blev Hans von Rettig majoritetsägare i Bore Steamship Company och 1940 köpte P.C. Rettig & Co upp majoriteten i det konkurrerande tobaksföretaget Strengberg. De två företagen fusionerades 1976 till Oy Rettig-Strengberg AB.

På 1970-talet diversifierade Rettig rejält, och hade verksamhet inom godis- tobaks och radiatorindustri tillsammans med rederiverksamhet. 1983 fick företaget namnet Oy Rettig Ab och 1984 köpte man bryggeriet Sinebrychoff. Denna verksamhet såldes gradvis till Carlsberg mellan 1998 och 2000. Under 1990-talet såldes också intressena inom tobaks och sötsakstillverkningen ut. Tobakstillverkningen köptes av RJ Reynolds International, dotterbolag till Kolberg Kravis Roberts’ RJR Nabisco Holding.

Idag leds företaget Rettig Group av barnen till Gilbert, Ann von Rettig (1953-), Cyril von Rettig (1954-), Tom von Rettig (1955-) och Hans von Rettig (1960-). Alla sitter i styrelsen för familjeföretaget som har tillverkning av radiatorer och liknande utrustning i 11 länder.

Läs mer: GD, Arbetarbladet1, 2, Gävledraget, Slottsparken Åbo, Aura II Wikipedia, Seagull Götaverken, NIB, Carlsberg, HBL,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , A, , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

10 Svar på “Rettig – från tobak till rederi och radiatorer”

 1. Det Sorgliga med Familjen Rettig, Är att ingenting blev Kvar i Gävle
  Av Palatsen och Trädgårdarna med Parker.
  Vadför inte Anlägga en Park uppe på Kullen i ” HerrGårdsHagen ” som bara idag är igenvuxen med Sly och Träd.
  Sätt Namnet
  Rettiska Parken.
  Sätt upp Skyddade Bilder av som det Såg ut Tidigare.

Kommentarer är stängda.