Redare på 1700-talet

Fyra städer dominerade rederinäringen och sjöfarten i 1700-talet Sverige. Stockholm, Göteborg, Gävle och Uddevalla. Stora redare fanns även på annat håll, men inga andra städer hade så många redare som de nu uppräknade. De största gävleredarna var Brändström, Garberg, Elfstrand, Läs mer…

Hillman

Olof Hillman (d.ä.) (1742-1806) var son till fiskaren Olof Pehrsson Hillman och hans hustru Greta Persdotter.  Olof Hillman var fjärde barnet i en syskonskara på sex och han föddes år 1742.  Han fick burskap år 1772. Det första fartyg som Läs mer…

Byggnads AB Konstruktör

Byggnads AB Konstruktör var ett gävleföretag som grundades 1914. Sannolikt av en grupp byggnadsingenjörer. Från början leddes det av byggnadsingenjören J. F. Hjorth. Kring 1940 hade företaget ungefär 300 anställda. 1972 ägdes Konstruktör av Gustaf Harrbäck, Bengt Rahm, Bertil Österlund, Läs mer…

Brandstrom & Kusel

Johan Simon Brändström föddes 1765 i Gävle som son till handelsmannen Peter Brändström och Anna E. Schröder. Han utvandrade till Hull i England där han tillsammans med G.E. Küsel från den välkända handelsfamiljen i Stockholm grundade ett handelshus, Brandstrom & Läs mer…

Garberg – segelduksmakare, redare och grosshandlare

Familjen Garberg var ursprungligen från Sala men Anders Garberg (1707-1767) kom själv som tolvåring från Sala till Gävle och upptogs av okänd anledning som barn i huset hos handelsmannen Fredrik Ennes (1682-1753). 1736 fick han burspråk och blev sedermera grosshandlare. Läs mer…

Gävles handelshus på 1700-talet

Tre svenska städer tog hand om huvuddelen den svenska järnexporten på 1700-talet. Stockholm dominerade stort med Göteborg på en andra plats följt av Gävle. Även i Norrköping och andra städer fanns handelshus förstås. Men Gävle var nog att betrakta som Läs mer…

Svensk järnexport på 1700-talet

Den svenska exporten på 1700-talet bestod huvudsakligen av stångjärn, trävaror, beck & tjära samt sill och tran. Därtill kom en export av andra metaller, malmer och mineraler samt produkter därav som koppar, mässing och kalksten. Utöver det tillkom också reexport Läs mer…

Bång – redare och grosshandlare

Bång var en av flera Gävlefamiljer som på 1800-talet skapade sig en förmögenhet tack vare högkonjunkturen inom sjöfart, varv och handel. Lars Augustin Bång (1806-1853), fiskare och framstående skeppsbyggmästare. Följde föräldrarna på fiskefärderna till Ångermanland, arbetade som timmerman på varven Läs mer…

Brodin – redarfamilj i Gävle

Brodin var en av Gävles ledande sjöfartsfamiljer i första hand på 1800-talet. Släkten gjorde sig också bemärkt inom industri, handel och politik. Olof Brodin d ä var fiskare och därefter sjökapten. Han kom till Gävle från Tynderö socken i Medelpad. Läs mer…

Murén, Hierta och Kleman

Detta handlar om tre affärsmän som samverkade, var kollegor och ingift släkt, nämligen om Pehr Murén från Gävle, Lars Johan Hierta från Stockholm samt Pontus Kleman. Pontus Kleman var svärson till Hierta, Murén och Hierta var riksdagskollegor. Murén var en Läs mer…

Ennes – en av Gävles rikaste köpmannafamiljer

Fredrik Ennes (1682-1753) föddes i Landskrona men var 1706 i Gävle som en representant för en firma i Hamburg. 1713 blev han kramhandlare i Gävle och 1714 fick han gården Brynäs från sin svärmor. Hans dotter Barbro Ennes (1712-77) gifte Läs mer…

Elfbrink – gävlefamilj av samma ursprung som Elfstrand

Olof Elfbrink (1773-1835) föddes som son till Daniel Nilsson, bonde i Västanå. Hans farbror var Daniel Danielsson Elfstrand och han var kusin med Daniel Elfstrand d.y. (1783-1815). Olof Danielson som han då hette fick tidigt jobb i farbroderns firma i Läs mer…

Elfstrand – det tidiga 1800-talets största redare

Daniel Danielsson föddes 1706 i Älvkarleby som son till en bonde från Västanå. På 1720-talet flyttade han till Gävle tillsammans med sin bror Per och de tog sig då namnet Elfstrand. 1738 grundade Daniel D:son Elfstrand ett handelsföretag som vid Läs mer…

Göransson – från ingifte till storindustri

Familjen Göransson var länge de dominerande ägarna av det företag som idag heter Sandvik AB och som tidigare hette Elfstrand & Co, Högbo Stål & Jernverk AB och Sandvikens Jernverks AB. Ursprunget är alltså det av Daniel D:son Elfstrand år Läs mer…

Gävlekapitalet

Under den svenska kapitalismens framäxt på 1800-talet var det främst handelskapital från Göteborg som gjorde det hela möjligt. Kapitalstarka familjer som tjänat ihop rikedomar på sjöröveri, sill, smuggling och handel kunde använda sina stora profiter som tjänats under sillperioden på Läs mer…

Gävle-Dala Järnväg – äldst men snabbt ett dotterbolag till BJ

Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverks AB). Som byggherre valdes Claes Läs mer…

Bergslagernas Järnvägar AB – en gång Sveriges största privata järnväg

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Läs mer…

Sveriges järnvägar – en skapelse av staten och kapitalet i samarbete

Den svenska järnvägsutbyggnaden på 1800-talet var i högsta grad en nödvändighet för industrialiseringen av Sverige. Det krävdes mycket stort kapital för byggandet av de svenska järnvägarna och därför kom finansiering i mycket stor utsträckning från olika offentliga finansiärer som staten Läs mer…

Rettig – från tobak till rederi och radiatorer

Rettig är idag en finsk finansfamilj som äger bolaget Rettig Group med 3 700 anställda. Företaget kan sägas bestå av tre radikalt olika verksamhetsgrenar, fastighetsbolaget Tarkala, rederiet Bore och radiatortillverkaren Rettig ICC. Men bolaget började en gång i tiden som Läs mer…