Newsec – ett av många slumvärdsbolag

I slumvärdsbranschen så fungerar det så att ett bolag äger fastigheterna och ett annat ska sköta desamma. Ibland är det samma ägare bakom de olika bolagen, ibland går det inte riktigt att utröna om det är samma ägare eller inte. Ibland är det olika ägare.

Ett av de ökända slumbolagen är Newsec, med cirka 700 anställda, som numera är ett företag som i huvudsak förvaltar bostadshus. Tidigare har man också ägt fastigheter i exempelvis Biskopsgården, Hjällbo, Bergsjön och Frölunda om vi håller oss till Göteborg. Kanske äger man fortfarande några bostadsfastighetr här och där.

Newsec ägs av Stronghold Invest, ett så kallat Private Equity-bolag, dvs ett bolag som satsar i verksamheter för att på kort tid ta ut så stora vinster som möjligt till sina partners och ägare. Stronghold grundades i Sverige 1994 av Urban Edenström (1953-) och Wallenbergs investmentbolag Investor AB under namnet Newsec. Man finns numera i hela Norden. Det verkar som om Investor kan ha dragit sig ur bolaget år 1997 och Urban Edenström är kontrollerande aktieägare i bolaget som sedan 2005 heter Stronghold. Newsec är ett av tre dotterbolag. De andra är Niam och Datscha. I takt med misskötsel av fastigheter har bolagets vinst stadigt ökat.

I styrelsen för Stronghold sitter förutom Edenström också Anders Lönnqvist (1958-), Mikael Lövgren (1963-), Risto Silander (1957-) och Henry Sténson (1955-).

Anders Lönnqvist, som är näst störste aktiägare i Stronghold, äger ett annat riskkapitalbolag, Servisen, som har hedgefonder och har satsat i fastigheter. En del satsningar kanske inte alltid har varit så lyckade. Han sitter också i styrelsen (suppleant) för Twingly numera liksom i en del andra bolag. Uppenbarligen var han också inblandad i fastighetsbolaget Nära Hem Fastighets AB som gick i konkurs häromåret. Administration och sådant i det bolaget skttes av ett dotterbolag till Servisen.

Mikael Lövgren äger Lövgren & Partners, ytterligare ett litet riskkapitalbolag. Han har uppdrag i Bridgepoint, ett riskkapitalbolag med intressen inom den privata vården, och i några mindre biotechföretag och tv-produktionsbolag.

Risto Silander arbetade tidigare som VD i Alfred Berg men hoppade av. Förutom i styrelsen för Stronghold sitter han också i en del andra riskkapitalbolags styrelser, i statliga SEK, East Capital, Real Asset Fund med flera. han sitetr också i styrelsen för familjen Dinkelspiels Öhman.

Slutligen så är Henry Sténson en del av Ericssons ledning.

I Göteborg har Newsec varit föremål för undersökningar om korruption, svarta pengar och mutor i Hammarkullen där bolaget förvaltar en stor mängd lägenheter. En del som vanligt vidrigt misskötta. Undersökningen har sedermera lagst ner i brist på bevis.

I hela konceptet för att missköta fastigheter ingår att man säljer och köper, att ett bolag äger, som i fallet med misskötta bostadshus i Bergsjön, där Niam, dotterbolag till Stronghold ägt fastigheter som systerföretaget Newsec förvaltat. Fastighetrna i Bergsjön såldes till danska Centerplan år 2005. 2008 gick Centerplan i konkurs.

Den allra kändaste misskötselskandalen som Newsec varit inblandade i handlar om Herrgården i Rosengård där mögel, kackerlackor och andra problem frodas i lägenheterna. Förhållandena är erkänt vidriga och har inte åtgärdats trots klagomål under flera år. Här ägs fastigheterna av det norska bolaget Acta med dotterbolag.

De ytterst ansvariga för Newsec vanskötsel av bostadsfastighetr är ovan nämna styrelse, varav en sitter i storbolagets Ericssons ledning, en annan i styrelsen för ett statligt kreditföretag och ytterligare en har förtroende nog för att få ta del av profiterna som privata bolag gör inom vården. Frågan är om vården i det företag där Mikael Lövgren har uppdrag, Bridgepoint, sköts lika dåligt som fastigheterna i det bolag där han också sitter i styrelsen. I så fall vill jag inte gå eller hamna på deras vårdinrättningar.

Anders Lönnqvist, med rad styresleuppdrag i olika småbolag och ägare till ettbolag med liknande verksamhet som Stronghold, Servisen, har själv varit inblandadi en del tvivelaktiga affärer, om än kanske inte vanvård av lägenheter och fastigheter. Förutom då i sin geenskap av styrelseledamot i Newsec.

Ägaren Edenström själv tyck spendera vinsterna han och hans bolag gör på vanvården i Rosengård och Bergsjön på dyra nöjen vid Stureplan. Det är detta som kallas klassamhälle om ni inte visste det förut.

I Stronghold och Newsec är också en person vid namn Max Barclay (1971-) verksam. Eventuellt tillhör han den gamla göteborgska finansfamiljen Barclay.

I själva Newsec är Mikael Hasselberg VD och han är föstås mer driekt ansvarig än de andra. Men ytterst är det ägarna och styrelsen i den ansvariga koncernen som måste bära ansvaret för de misskötta bostadsfastigheterna runtomkring i Sverige.

Läs mer: href=”http://www.stureplan.se/articles%5C3575/index.php” target=”_blank”>Stureplan1, 2, E24, Fastighetsaktien1, 2, 3, 4, SBR, Metro, DI, RT, FSVE1, 2, Newsdesk1, 2, 3, 4, SR, GP1, 2, 3, Sydsvenskan1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fastighetsvärlden, Acta, SVT1, 2, Fastighetsnytt, Branschnyheter1, 2, SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3, 4, VA1, 2, 3, 4, 5, AV1, 2, 3,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements