Hagen – livsmedelshandlaren som blev storkapitalist

1953 startade Odd Hagen (1926-) far en livsmedelsbutik i Strömstad och åren efter det öppnade 3 butiker i Oslo. 1975 ägde Odd Hagen sammanlagt 5 butiker och två år senare övertog Stein Erik Hagen (1956-) butikskedjan. Samma år startade han också den första butiken med namnet RIMI. 1991 hade företaget, Hagen Gruppen AS vuxit till en av Norges största varuhuskedjor, bland annat genom köp av varuhuskedjan Spar 800 från grossistfirman Joh. Johansson.

1991 köpte svenska ICA AB 30% av Hagen Gruppen som nu fick namnet Hakon Gruppen AS, något som äagrna till Joh. Johansson inte var så förtjusta i:

Da Hagen 1992 brøt samarbeidet med Joh. Johansson, sa dette selskapets daglige leder Torbjørn Johansson: “Han falt oss i ryggen etter at vi hadde medvirket meget sterkt til at han ble en stor og landsdekkende detaljist.” Men Hagen svarte: “Jeg hadde valget mellom å være trell for familien Johansson eller å bli en fri mann.”

Några år senare köpte man upp delar av den konurrerande Køff Gruppen och 1998 fusionerade Hakon Gruppen med ICA AB. Stein Erik Hagen blev då ägare av 26% i svenska ICA.

År 2000 slog man sig sedan ihop med nederländska Royal Ahold och ICA Ahold AB skapades med Royal Ahold som ägare av 50% av bolaget och Stein Erik Hagen som delägare liksom svenska ICA. 2004 sålde Hagen sin andel i ICA Ahold tilld de två andra ägarna.

De pengar Stein Erik Hagen fick vid de olika försäljningarna använde han för att bygga upp en ny position i Norges näringsliv, framförallt via sitt holdingbolag Canica AS. Huvuddelen av pengarna användes för att köpa upp en kontrollerande aktiepost i Orkla, ett bolag som grundades redan för 350 år sen (1654) för att bryta koppar. Under en stor del av 1900-talet hade detta bolag dominerats av familjen Wallenberg.

Orkla byggde upp en stor livsmedelsindustri genom att balödn annat köpa Volvos livsmedelsverksamhet som hamnat i Volvo genom fusion med Anders Walls Beijerinvest som i sin tur kommit över de olika livsmedelsindustrierna genom uppköp av bland annat Pripps Bryggerier (Pribo). Orkla köpte också upp Ringnes bryggeri i Norge som fusionerades med Pripps varpå allt såldes till Carlsberg. Bland de livsmedelsindustrier som Orkla kontrollerar idag märks Felix, Göteborg Kex, Stabburet (No), Beauvais (Da), Abba och Önos.

Inom Orkla byggdes också en stor mediegrupp upp. Denna såldes emellertid 2006 till brittiska intressen.

Men Orklas största verksamhet finns inom metallsektorn där man sedan 2005 äger det som en gång var Elkem AS, i sin tur en sammanslagning av flera aluminum- och metallföretag. I Orkla ingår också det svenska Sapa liksom skogsföretaget Borregaard (Orkla och Borregaard fusionerade 1986) som också är en av Norges stora skogsägare. Orkla har totalt omkring 30 000 anställda.

Stein Erik Hagen är idag gift med Mille-Marie Treschow (1954-) och har 4 barn i tidgare äktenskap och samboförhållanden. Mille-Marie Treschow är arvtagare till företaget Treschow-Fritzøe, ett av Norge äldsta företag, startat 1835. Hon är 6:e generationen i familjen som äger företaget som är verksamt inom byggvaruhandel, skogsbruk, fastighetsbranschen och lite annat smått och gott. Mille-Marie Treschow är släkt med den svenske direktören Michael Treschow (deras fäder var sysslingar) och hon var tidigare gift med Andreas Stang. Med honom har hon två barn, Michael Andreas Stang Treschow (1986-) och Victoria Marie Stang Treschow (1989-).

Genom familjeföretaget Canica AS, äger familjen Hagen betydande intressen, förutom i Orkla, också i Jernia och Komplett. Länge ägde man också majoriteten i Norges svar på NK, Steen & Strøm, men det har man numera sålt. I Canica sitter också en av Stein Erik Hagens döttrar i styrelsen, nämligen Caroline Marie Hagen (1984-) liksom frun Mille-Marie Treschow.

Under det senaste året har Stein Erik Hagen, som ofta ger pengagåvor till borgerliga partier, försökt påverka det norska valet genom hot om att flytta från landet till Schweiz för att på så sätt betala mindre i skatt för det gemensamma. Hans barn liksom Mille-Marie Treschows barn finns med på de flesta listor över rika unga människor i Norge.

Läs mer: Forbes, MV, VA, Newsdesk, Autobloggreen, TO, SVD, VG, Hegnar1, 2, 3, 4, OP1, 2, 3, Kulturnett Vestfold, SNL1, 2, Larvik Kommune, Fritzøe Verk, DB1, 2, 4, 5, 6, Farris Bad, NRK, NA24_1, 2, 3, 4, DN.no1, 2, 3, 4, Ukeavisen Ledelse, Dagens IT, Grunder.no, TU, Trond Jensrud, E24_1, 2, 3, 4, 5, SA, TV2, Erling Folkvord, Kjendis.no, VG, NRK, Netavisen, Ny Teknik,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements