Lauritzen – danska färjekungar

Del 15 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Den danska familjen Lauritzen kontrollerar företaget J. Lauritzen, grundat 1884 i Esbjerg av Ditlev Lauritzen men från början drivet i i fadern Jørgen Lauritzens (1821-1903) namn då Ditlev var minderårig, liksom en del andra företag med koppling till shipping. Lauritzen-koncernen är Danmarks näst största rederikoncern, A.P. Møller Mærsk är den största. 1895 grundades också Dampskibselsabet Vesterhavet A/S av Ditlev Lauritzen (1859-1935).

Redan 1866 hade dock den danska industrins fader C.F. Tietgen (1829-1901) skapat DFDS genom att fusionera de tre största rederierna i Danmark vid tillfället, A/S Det almindelige Danske Dampskibs-Selskab, Dampskibsselskabet H.P. Prior, and Dampskibsselskabet Koch & Henderson. Till en början var rederiet koncentrerat på inrikes trafik och trafik på Nordsjön och Östersjön. C.F. Tietgen lämnade företagets styrelse 1896. Två år senare köpte man Dampskibsselskabet Thingvalla och startade Scandinavian-American Line.

1914 flyttade J. Lauritzen sitt huvudkontor från Esbjerg till Köpenhamn. Första världskrigets sista år sålde Ditlev Lauritzen företagets alla fartyg med god förtjänst, men startade redan 1920 Køge Værft som dock lades ner efter 5 år. Han startade också ny rederiverksamhet i firman.

Bröderna Ivar Lauritzen och Knud Lauritzen upptogs som ägare i familjeföretaget J. Lauritzen år 1932 och blev ensamma ägare år 1935 vid faderns död. Knud Lauritzen var gift med Kissten Hartvig-Møller (1902-1980). Det två bröderna utvecklade rederiet till ett stort kylfartygsrederi och köpte Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri A/S år 1937 och året därefter Maskinfabrikken Atlas, som tillverkade kylaggregat till kylfartygen. Lauritzen blev ett av världens ledande kylfartygsrederier, vid sidan av svenska Saléns.

Sen 1945 ägs J. Lauritzen av JL-fondet grundad av tre av barnen till Ditlev Lauritzen, Ivar Lauritzen (1900-1974), Knud Lauritzen (1904-1978) och Anna Lauritzen (1895-?) , gift med Aage Lønberg-Holm, för att markera 50-årsdagen av födelsen av det som länge varit moderbolaget i koncernen, Vesterhavet A/S.

1964 hade J.Lauritzen skaffat sig kontroll över DFDS genom att köpa upp aktier på börsen under motstånd från AP Møller och ØK. Man kontrollerade över 50% av rösterna i företaget. Knud Lauritzen fick en plats i styrelsen för DFDS. 1966 hade DFDS 13 färjor och 53 fraktfartyg och var ihop med ägaren J. Lauritzen Danmarks näst största rederi. Utanför själva rederinäringen ägde DFDS Hotel Codan A/S, Århus Vaerft A/S, Helsingør Vaerft A/S, Fredrikshavns Vaerft A/S och Mols-Linien A/S.

I Lauritzen-koncernen ingick i början av 1970-talet rederiföretagen Vesterhavet A/S, Ocean A/S, DFDS A/S, Concorde Line A/S och Mols-Linien A/S. Man ägde också Atlas A/S (dotterbolag till Vesterhavet), tillverkare av kylanläggningar, Fredrikshavns Vaerft A/S (dotterbolag till DFDS, senare Danyard), Ålborg Vaerft A/S, Helsingør Vaerft A/S (DFDS). 1974 köpte man också en kontrollpost i Ths. Sabroe & Co A/S, en stor tillverkare av kylanläggningar. Totalt fanns vid denna tid omkring 8 000 anställda i koncernen. Bröderna Ivar och Knud Lauritzen dog mitt under 1970-talets varvs- och rederikris och successionsordningen i familjeföretaget var inte bestämd. En strid om makten utrbröt vilket betydde att rederiet tappade mark under 1980-talet. Varven i Aalborg och Helsingør stängdes och intressena i verksamheter utanför sjöfarts- och varvsnäring såldes. Sabroe såldes på 1990-talet till hälften till EQT (Wallenbergs) och resten år 1999 till brittiska York. Samma år stängdes Danyard A/S och Aalborg Industries A/S köptes av företagets ledning.

I början av 1970-talet avvecklades den inrikes färjetrafiken i DFDS. DFDS köpte sedan in ett antal speditionsföretag i såväl England som Danmark, E.O.Hooks Ltd. år 1975 and Th. Pedersen & Søn Aps. and Marsden Freight Services Ltd. 1976. 1978 påbörjades ett samarbete med svenska Tor Line. 1981 tog DFDS över tyska Prinzenlinien och 1982 Tor Lines fraktverksamhet. Under 1990-talet köptes en lång rad speditions- och transportföretag upp i Danmark, Sverige, Storbritannien och andra länder. Däribland det danska gastankerrederiet Kosan. 1995 såldes DFDS resebyrå till Mærsk och 1998 började man bedriva hamnverksamhet genom att ta över en del hamnterminaler för bilar och Niels Bach avgick efter 14 år som VD. DFDS fortsatte expandera och 1999 köptes Dan Transport Holding A/S, för att dock säljas igen 17 månader senare till DSV. 2001 köptes det litauiska rederiet LISCO, 2005 Lys-Line i Danmark och Halléns NV i Belgien, 2006 Norfolk Line Containers BV i Nederländerna. 2006 blev Niels Smedegaard (1962-) VD i företaget.

2001 köptes också det svenska kylrederiet Cool Carriers, bildat 1984 och tidigare en del av Saléns och från 1988 ägt av Bilspedition (numera Schenker). 1994 blev företaget hälftenägt av Leif Høegh & Co samt sydafrikanska Safmarine (sen 1999 ett AP Møller Mærsk-företag och sen 1996 belgiskt) via bolaget Unicool Ltd på skatteparadiset Bermuda. Cool Carriers var vid köptillfället världens största kylfartygsrederi och är så fortfarande, fast numera ägt av det japanska rederiet NYK. Hela Lauritzen Cool (sammanslagningen av Lauritzen Reefer och Cool Carriers) fusionerades sedan med NYK:s kylfartygsrederi och fick namnet NYK Lauritzen Cool. Lauritzen ägde 50% och NYK 50%. 2007 sålde Lauritzen sin andel till NYK och företaget som fortfarande har huvudkontor i Stockholm heter numera NYK Cool.

Idag har företaget J. Lauritzen verksamhet inom bulktransporter, gastransporter (LNG), oljetankers och offshore och är tillsammans med DFDS Danmarks näst största rederikoncern. J. Lauritzen är till hundra procent ägt av JL-Fondet som också äger 56% i DFDS A/S (allt ägande går via Vesterhavet A/S) och ett fastighetsbolag i Fredrikshavn, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S. I styrelsen för fonden sitter familjemedlemmarna Jens Ditlev Lauritzen och Karin Lauritzen Bay. I styrelsen för J. Lauritzen sitter Peter Poul Lauritzen Bay. DFDS är ett ledande rederi inom färjetrafik, RoRo och containerskeppsfart med 4 300 anställda. När det gäller DFDS återfinns Jill Lauritzen Melby (1958-) i styrelsen för bolaget. Det helägade familjeföretaget J. Lauritzen har nästan 700 anställda. Jens Ditlev Lauritzen är son till Jørgen Ditlev Lauritzen (1926-), i sin tur son till Ivar Lauritzen som 1956 grundade Concorde Line, ett rederi som upphörde 1984.

Mellan 1977 och 1999 satt också Lise Lauritzen Loft, dotter till Knud Lauritzen (som verkar ha varit en vän till fristaden Christiania), i styrelsen för JL-Fondet. Hon efterträddes i styrelsen av sin syster, Karin Lauritzen Bay. Lise Lauritzen Loft är själv aktivt angerad i flyktingfrågor, palestinafrågan och andra politiska frågor.

Famijen Lauritzen tycks också vara inblandat i bolaget Investeringsgruppen i Danmark A/S, ett företag som spekulerar i andelar i partrederier. På samma sätt är företaget J.Lauritzen inblandat i illegal handel med gods från det ockuperade Västsahara. Möjligtvis kan det vara så att man inte längre är det, men det finns säkert profiter tat hämta i trafiken.

I början av 2009 var planen att företaget DSV skulle ha köpt in sig i DFDS. Huvudägare i DFDS skulle bli Vesterhavet-DSV Holding A/S med JL-Fondet som majoritetsägare av 55% och DSV som minoritetsägare av 45% men med samma röstandel. I DSV skulle samtidigt JL-Fondet ha 5,5% av aktierna. Affären fullföljdes dock aldrig på grund av invändningar från konkurrensmyndigheter.

Läs mer: Business.dk1, 2, 3, 4, 5, Børsen1, 2, 3, Berlingske, Maritime Danmark1, 2, 3, RUA, Avisen, MMF, Flix, MSF (Läkare utan Gränser), Modkraft,

Andra källor:
Jens Guldager, Monopolkapital i Danmark, 1978

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Series Navigation<< McKinney Möller – Danmarks WallenbergClausen – från Als i Sønderjylland – ägare av Danfoss >>
Advertisements