Saléns – familjen bakom en av Sveriges största konkurser

1984 gick Saléninvest (Salénrederierna) i konkurs. Konkursen ansågs vara den största i modern tid, den största sen Kreugerkraschen. Konkursen hade föregåtts av en lång tids problem för rederinäringen och i ett enda slag försvann ytterligare en svensk storfinansfamilj och ytterligare en redarfamilj.

Historien börjar 1915 i Göteborg då Sven Salén (1890-1963) som vid tillfället arbetade på Göteborgs Handelsbank, köpte sitt första fartyg. Därefter byggde han upp en liten flotta av kustfartyg. 1931 skaffade han Sveriges första riktiga kylfartyg och efter kriget byggde Saléns upp ett mycket stort kylrederi, ett av världens största. På 1950-talet gav man sig också in i tankrederibranschen och 1967 köpte Rederi AB Salénia upp Rex-rederierna inklusive Transoil och Bratt/Götha. På köpet fick man då också färjerederiet Tor Line. 1981 såldes Tor Line till DFDS (Lauritzen). 1971 köps Brodins (Rederi AB Poseidon med flera)

Efter konkursen 1984 bedrevs delar verksamheten vidare i bolaget Cool Carriers som en tid ägdes av Bilspedition liksom en del andra rederier, Gorthons, Transatlantic, ACL, SCA Shipping och delar av Broströms. Denna verksamhet avvecklades dock 1992-1994.

Saléninvest kom under 1970-talet att bli ett bolag med stora ägarintressen vid sidan av rederinäringen. Sålunda ägde man varvskoncernen Götaverken från 1971 till 1975 då staten, som en följd av varvskrisen övertar 51% av aktierna för att året efter köpa hela AB Götaverken med varv i Göteborg och Landskrona. Man bildade också JS Saba tillsammans med Johnsonkoncernen (familjen Ax:son Johnson) och hade 1977 också 28,5 % av rösterna i Åhlen & Holm AB liksom 24 % av rötserna i Kockums. Ett varv som också det skulle tas över av staten nåt år senare.

Familjen ägde hela tiden bolaget Rederi AB Salénia, som fortfarande finns. Detta bolag ägde kontrollposten i Saléninvest, det bolag som konkursade 1984. Detta bolag var det som sin tur ägde andelarna i de andra företagen. 1981 fanns det 26 000 anställda i företag som familjen kontrollerade ensamma eller tillsammans med en annan familj. Åhlen & Holm var en del av JS Saba. Efter konkursen kom Penser och familjen Ax:son Johnson att ta kontroll över olika delar av JS Saba och slutligen kom bolaget i Ax:son Johnsons ägo, då Penser också fick avveckla sitt stora finansimperium.

Idag är Salénia fortfarande centrum för familjen Saléns relativt lilla finansgrupp. Familjen äger främst ett antal flygbolag, bl.a. Skyways och Amapola, och är förmodligen på väg rakt in i en ny ekonomisk kris. Idag är det barnbarnen till Sven Salén, Erik och Staffan Salén, som är aktiva i företagsgruppen, tidigare och i samband med konkursen var det Svens Saléns söner Sven H. Salén och Christer Salén som var aktiva i familjekoncernen tillsammans med trotjänaren Sture Ödner. Förutom Salénia kontrollerar man också investmentbolaget Westindia. Även fastighetsbolaget Sagax och en del andra bolag är kontrollerade av Saléns.

Vid sidan av de nämnda bolagen som drivs och ägas av Sven H. Salén och hans två söner, Erik och Staffan, äger också de senares farbror Christer en mindre företagsverksamhet.

Läs mer: VA, Salénstiftelsen, AV1, Flygtorget1, Newsdesk, Flygtorget2, AV2,

Andra källor: Veckans Affärer 1977-1984, Algot Mattsson, Huset Broström, Algot Mattsson, En dynastis uppgång och fall, Arbetet och Ny Dag 1979-1985

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Technorati:, , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.