Brödraskapet Wolfpack

Brödraskapet (BSK), som det egentligen heter, bildades på Kumlaanstalten år 1995. Initiativtagare var Danny Fitzpatrick. Så här skriver organisationen själv om detta:

Man enades om ett emblem bestående av ett varghuvud omgivet av taggtråd och den svenska och finska flaggan.

Grundkraven för medlemskap var enkla. De som togs in i klubben skulle vara hårda gubbar med rena papper, inga tjallare och inga minkar.

Nyheten om Brödraskapets bildande skapade stora rubriker och polisen och kriminalvården satte genast hårt tryck på klubben.

Hårdisolering och knalltransporter blev vardag för klubbens medlemmar.

En del av de som bildade BSK hade tidigare varit ledare för oroligheterna på Tidaholmsanstalten 1994. Oroligheter som delvis skedde i protest mot hårdare förhållanden på de svenska fängelserna. Medlemmarna i Brödraskapet flyttades runt på anstalterna i ett försök att knäcka organisationen, men istället växte den och fick fotfäste på fler anstalter än Kumla. Enligt boken Svensk Maffia hade BSK 1996/1997 ungefär 80 medlemmar på olika fängelser i Sverige och anses ha legat bakom ett antal mord på svenska anstalter.

På fängelserna bildades i samma veva, närmare bestämt 1996, en organisation vid namn Ariska Brödraskapet (AB). Denna grundades av nazister som Patrik Huisman och Niklas Löfdal med flera. Ariska Brödraskapet föväxlas ibland med Brödraskapet Wolfpack och det kan vara därför som BSK ofta betraktas som en nazistisk organisation. AB blev inte så långlivat och Patrik Huisman kom snart att bli medlem i Brödraskapet. Detta efter att han dömts till fängelse på Kuma för ett bankrån:

1995 rånade han en bank tillsammans med en blivande medlem i Hells Angels och när han hamnade på Kumla för detta gick han med som medlem i Brödraskapet Wolfpack, vars president han blev 1998.När han kom ut från fängelset flyttade han till Västerås och blev medlem i Bulldog MC där det ingick fler tidigare nazister, bl.a två bröder som tidigare varit medlemmar i den lokala nazigruppen Westra Aros Stormavdelning. Bulldog MC omvandlades till en lokalavdelning av Brödraskapet Wolfpack. 1999 greps Huisman för vapenbrott tillsammans med en annan nazist, David Emilsson, också medlem i Brödraskapet Wolfpack, i samband med att man träffade Växjö-nazisten Mats Nilsson, inblandad i Malexanderhärvan.

År 2000, efter frigivning från fängelse, lämnar Huisman Brödraskapet och bildar i Säffle tillsammans med lokala nynazister (tidigare medlemmar i VAM) en avdelning av X-team som några år senare blir en fullvärdig Bandidos-avdelning. Därefter drog han vidare till Dalarna och bildade där en ny Bandidosavdelning. Patrik Huisman har senare, som Bandidosmedlem, varit åtalad för flera brott, bland annat grov utpressning och misshandel i Stockholmstingsrätt år 2007.

Brödraskapet Wolfpack kan kanske inte sägas vara en nazistorganisation, men man har haft och har flera nazister som medlemmar. David Emilsson kvarstod i organsisationen när Patrik Husiman lämande och blev sedan en av de ledande medlemmarna.

1995 så bildades också den första avdelningen av Brödraskapet utanför fängeslemurarna. Denna fick nament Brödraskapet MC och skapades ur ett samarbete med mc-klubben Asa MC. Ungefär samtidigt började man kalla organisationens avdelningar innanför murarna för Wolfpack.

Avdelningen i Stockholm kom bland annat genom polisens arbete och genom att dess främste ledare, Danny Fitzpatrick, mördades år 1998, att upplösas. Polisen lyckades bland annat infiltrera organisationen med hjälp av infiltratören Max Åberg. I samband med detta tycks det dock som om alltför täta band uppstod mellan polisen och gangstergänget med en del problematiska följder.

Under åren 1999-2000 skaffade sig organisationen ett starkt fäste i Göteborgs trakten, bland annat med en del medlemmar härstammande från min hemort Stenungsund men en inre konlfikt strax därefter kom att försvaga organisationen avsevärt. Därefter började man expandera igen och bildade en rad avdelningar på olika orter som Helsingborg och Kristianstad. Dessutom grundade man en supportorganisation BSK Support med medlemmar i bl.a. Göteborg, Västerås, Helsingborg, Kristianstad, Uddevalla och Katrineholm. År 2002/2003 beräknades organisationen ha omkring 60-70 medlemmar i hela Sverige ,med ett strakt fäst i Göteborgsområdet.

Brödraskapet har relativt ofta legat i konflikt med andra kriminella gäng, något som lett till att medlemmar blivit mördade och att man mördat andra:

2005 låg Brödraskapet i fejd med ett annat kriminellt gäng och grupperingarna begick flera våldshandlingar mot varandra, framför allt inne på fängelserna. BSK tycktes återta en del av sitt inflytande på anstalterna under denna period, medan verksamheten på utsidan delvis avstannade på grund av att flera tongivande BSK:are avtjänade fängelsestraff. Polisen noterade att organisationen, trots det stora manfallet på utsidan, fortsatte att driva sina klubbhus i Göteborg och Uddevalla som vanligt.I slutet av 2005 uppstod ännu en intern konflikt i organisationen och detta fick till följd att vice presidenten för National uteslöts och Helsingborgsavdelningen upplöstes. 2006 frigavs flera BSK-medlemmar och organisationens kriminella aktiviteter på västkusten och i Skåne tilltog igen.

Två BSK:are misshandlade en annan kriminell man i Göteborg så svårt att denne blev blind på ett öga. I Kristianstad fick en supporter ett öra avskuret i vad som tros ha varit en intern uppgörelse. Flera av medlemmarna dömdes för bland annat utpressning, grov misshandel och rån under året. En BSK-medlem från Kristianstad sköts till döds i en bil i Malmö. Utredningen visade att det troligtvis var fråga om ett vådaskott, och en bekant till BSK-medlemmen dömdes sedermera till ett kortare fängelsestraff.

2007 inleddes med att en före detta medlem från ett annat kriminellt gäng mördades under en fest i Brödraskapets lokal i Göteborg. Orsaken tros vara att den mördade sagt något negativt om en BSK-medlems tatuering. Flera medlemmar och supportrar häktades. Så småningom blev en medlem och en supporter dömda för inblandning i mordet. Under sommaren och hösten frigavs ett flertal medlemmar från olika anstalter och gängets aktiviteter ökade återigen i Skåne och Göteborgstrakten.

BSK återkom också slutet av 2000-talet till Stockholm och bildade en ny avdelning där 10 år efter att den gamla upplösts. De som sprängde en bomb utanför åklagare Barbro Jönssons dörr i Trollhättan år 2007 är medlemmar och sympatisörer till Brödraskapet Wolfpack och flera av dessa har dömts till allvarliga straff för det aktuella bombdådet. Personer med anknytning till gänget har även sysslat med legal vapenhandel. Något som kan tyckas mycket olämpligt. Storebrodern till en medlem i Malmönätverket K-falangen är medlem i Brödraskapet Wolfpack och var en av de inblandade i Trollhättebombdådet.

Läs mer: GP1, 2, 3, 4, EX1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SVD1, 2, 3, TV3, DN1, 2, 3, 4, 5, GT1, KB, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nyheter24, Metro, HD, Sydsvenskan, KVP1, 2, Resumé, Expo,

Andra källor, Lasse Wierup & Matti Larsson, Svensk Maffia, 2007
Lasse Wierup, Infiltratören, 2008
Dick Sundevall, Hanteraren, 2008

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements