Svårfångad jämställdhet

Boknytt
Grönlund/Halleröd (red)
Jämställdhetens pris
Boréa Bokförlag

Svårfångad jämställdhet

Sverige är ledande i jämställdhetsarbetet, och 90 procent av svenskarna är för jämställdhet och tror sig vara jämställda. Men bara 20 procent fördelar hushållsarbetet någorlunda jämställt. Boken visar att traditionella könsrolls-mönster och genus-identiteter är seglivade företeelser trots alla goda politiska föresatser om likhet.

Lika bakgrund är viktigt i familjen, men inte likhet i betydelsen att man och kvinna gör samma arbete i hemmet. Där eftersträvar man mer rättvisa i arbetsbördan, gärna genom komplementaritet – vilket ”råkar” sammanfalla med att kvinnor gör ”kvinnliga” sysslor och männen ”manliga”. Det känns tryggare för köns-identiteten. Intressant bok – inte minst för män och kvinnor.

Intressant?
I media: Tvärsnitt, Kulturen, PO Ågren, SVD, Arbetaren, DN, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hans Norebrink

    Om vi inte hade könsidentiteter utan bara individuella mänskliga identiteter, skulle det göra oss lyckligare? Vore det enbart bra?