Två 16-åringar dömda för mord i Västerås

Västmanlands tingsrätt har meddelat dom gällande en dödsskjutning i Bjurhovda i Västerås den 9 juli 2023. Två 16-åringar dömda för mord och anstiftan av mord till fyra års fängelse respektive fyra års sluten ungdomsvård.

Domstolen dömde en 16-åring för mord till fyra års fängelse och en annan 16-åring för anstiftan av mord till fyra års sluten ungdomsvård. Tre män, W#lli@m D@ R0s, H@kan Kh@rob@*i och F#r@s K@lo, åtalades för medhjälp till mord. De frikändes dock på denna punkt av tingsrätten. Två av dem dömdes i stället för grovt skyddande av brottsling. Den tredje mannen frikändes från ansvar även på denna punkt.

Den 9 juli 2023 sköts en 18-årig man till döds utanför den villa i Bjurhovda där han bodde med sina föräldrar och syskon. Mordet har av vittnen beskrivits som en ren avrättning. Det har varken under förundersökningen eller vid huvudförhandlingen framkommit något begripligt motiv till varför 18-åringen sköts. Han var sannolikt inte den person som egentligen skulle mördas. Vem som var den tilltänkta måltavlan har inte framkommit.

Domar

De två dömda, som var 16 år vid gärningstillfället, träffades på ett HVB-hem på västkusten. En av dem fick ett uppdrag att för en ersättning om 150 000 kr skjuta en person i Västerås. Han kom överens med sin kamrat om att denne skulle utföra uppdraget och sedan skulle de dela lika på ersättningen för skjutningen. Vem som var den ursprungliga uppdragsgivaren har inte framkommit.

De tre män som åtalats för medhjälp för mord tog emot den 16-årige skytten när han kom till Västerås och hjälpte honom bl.a. med telefon och transporter. De friades dock från ansvar för medhjälp till mord eftersom bevisningen inte varit tillräcklig för att visa att de kände till vad 16-åringen skulle göra. Två av dem dömdes dock för grovt skyddande av brottsling eftersom de bl.a. hjälpt 16-åringen att efter mordet lämna Västerås trots att de då känt till vad han gjort.

Den dömde skytten är tidigare dömd för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott och förberedelse till mord till sluten ungdomsvård. Med hänsyn till de synnerligen försvårande omständigheter som förelegat anser tingsrätten att sluten ungdomsvård inte är en tillräcklig reaktion från samhällets sida. 16-åringen dömdes därför trots sin ålder till fängelse.

De två 16-åringarna ska även betala skadestånd till offrets anhöriga.

Läs mer: