Hevea / Investment AB Latour – från gummi till lås

1927 grundades Helsingborgs Gummifabriks Intressenter AB av Henry Dunker som ägarinstrument för hans intressen i Förenade Gummifabrikernas AB. Det senare bolaget var resultatet av en fusion mellan galoschfabrikerna i Viskafors, Malmö och Helsingborg. 1934 bytte moderbolaget i gummikoncernen namn till AB Tretorn. Henry Dunker hade kontrollerat Helsingborgs Gummifabrik sen 1910 och Trelleborgs Gummifabrik sen 1905.

De bägge industrikoncernerna kontrollerades via diverse förvaltnings och holdingbolag, sålunda ägdes huvuddelen av aktierna i Tretorn av Helsingborgs Gummifabriks Intressenter AB. 1953 skänkte Henry Dunker 60% av aktierna i Henry Dunkers Förvaltnings AB till Henry & Gerda Dunkers stiftelse. 1962 dog Henry Dunker och han donerade hela ägandet till olika fonder och stiftelser.

Aktierna i bolagen kom främst att ägas av Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Dunkers donationsfond nr2. Stiftelsen ägde 60% av Henry Dunkers Förvaltning AB och donationfond nr2 ägde 40%. Henry Dunkers Förvaltnings AB ägde sin tur 60,4% av Förvaltnings AB HGI som i sin tur var majoritetsägare i Helsingborgs Gummifabriks Intressenter. Resterande aktier i HGI ägdes av donationsfond nr2. Kring 1970 bytte Helsingborgs Gummifabriks Intressenter namn till AB Hevea och bolaget blev i huvudsak en förvaltare av Dunkergruppens innehav av aktier i börsbolag utanför de bolag som kontrollerades av av Dunkerfonderna och de olika holdingbolagen

Henry Dunkers Förvaltnings AB ägde också 50% av AB Tretorns Intressenter. I det senare bolaget ägde donationsfond nr2 2,0% och AB P.Olsson & Co 8,2%. Helsingborgs Gummifabriks AB Tretorn (från mitten av 1970-talet bara AB Tretorn) kontrollerades vid denna via Tretorns Intressenter AB.

Som VD handplockades Åke Ståhlbrandt till Trelleborg av Henry Dunker år 1949. Han kvarstod på den posten intill 1976 då han också blev VD i Tretorn. En post han också behöll till 1976. AB P. Olsson & Co ägdes av familjen Olsson, arvingar till en av grundarna av Helsingborgs Gummifabrik. Donationsfond nr2 ägde också 85,9% av Förvaltnings AB HD. Det sistnämnda företaget förvaltade en mindre aktieportfölj.

Under trycket av konkurrensen från låglöneländer minskade produktionen vid Tretorn i Helsingborg succesivt och antalet anställda skars ner från omkring 3 500 år 1960 till totalt 700 20 år senare i alla Tretorn-bolag. 1980 tog därför Roger Akelius över ägandet i Tretorn. Formellt gick det till så att Roger Akelius köpte aktiemajoriteten i Tretorn genom att sälja finansbolaget Akelius AB till AB Tretorn som bytte namn till Akelius-Tretorn AB. Akelius äger idag inte företaget, men det är en annan historia. Istället kontrolleras bolaget/varumärket av företaget Puma.

Trelleborg AB ägs dock fortfarande av Dunkerintressena, dvs huvudsakligen Dunkers donationsfond nr2 och stiftelsen. Antalet anställda är omkring 20 000.

Investmentbolaget Skrinet, med Bo Sandell som chef, köpte under 1980-talet aktier i Trelleborg, bland annat genom att man köpte upp AB Hevea som var en av de större ägarna i Trelleborg. 1983 köpte man 50% av Securitas. De andra 50 procenten köptes av AB Cardo.

Två år senare togs AB Hevea inklusive Securitas över av Gustaf Douglas som en del i en uppgörelse som Jacob Palmstierna sydde ihop. Hevea förvärvade 95 procent av Securitasgruppen, 31 procent av Almedahl-Dalsjöfors, 25 procent av Trelleborg och 15 procent av Pharos samt ökade sin ägarandel i Forsinvest till 30 procent. Bland övriga större innehav fanns även Boliden motsvarande 5 procent av kapitalet. Innehaven i Finans AB Nyckeln, SSRS Holding AB och Civic Fondkommission AB såldes. Året därefter såldes Bolideninnehavet till Trelleborg och AB Hevea blev åter en stor ägare i gummiföretaget. Samma år såldes också innehavet i Almedahl-Dalsjöfors och växlades mot en 30-procentig ägarandel i Almedahlsgruppen. Innehaven i Forsinvest och Pharos avyttrades. 1987 bytte Hevea namn till Investment AB Latour.

Noterbart är att Jacob Palmstiernas yngre bror, Fredrik Palmstierna (1946-) idag har en mängd uppdrag inom familjen Douglas företagsimperium. Bland annat som VD i Säki och styrelseordförande i Latour. Han är alltså en viktig makthavare i dagens svenska näringsliv.

Latour har därefter bedrivit en verksamhet med upprepade köp och försäljningar av olika företag och aktieposter som exempelvis:

1988
Almedahlsgruppen börsnoteras och förvärvar AB Fagerhult – namnbyte till Almedahl-Fagerhult AB.

[…]

1991
Securitas börsintroduceras. Latour blir ett rent investmentbolag. Erbjudande om inlösen av var tionde Latouraktie. Latours ägarandel i Securitas uppgår till 43 procent.

1992
Latour förvärvar, tillsammans med Hagströmer & Qviberg AB, kontrollen över Investment AB Öresund. Därtill sker ett förvärv av drygt 10 procent i Hagströmer & Qviberg. Minskat innehav i Trelleborg och Hasselfors. Riktad nyemission i Securitas. Latour lägger ett bud på Almedahl-Fagerhult.

1993
Latour förvärvar Almedahl-Fagerhult och blir ett blandat investmentbolag. Samtidigt ökar innehavet i Hagströmer & Qviberg AB till 22 procent. Latour säljer huvuddelen av sitt innehav i Trelleborg AB och konverterar samtliga konvertibler till aktier i Securitas, vilket medför att bolaget förfogar över 32 procent av kapitalet och 41 procent av rösterna. AB Sigfrid Stenberg förvärvas.

1994
Latour medverkar till att skapa Europas största låskoncern genom bildandet av Assa Abloy. Förvärv av industrikoncernen Swegon, Nobex AB (Nord-Lock AB) och Aneta AB.

1995
Industrikoncernen Swegon blir helägd. Erbjudande om frivillig inlösen av var fjärde aktie i Latour mot erhållande av en aktie i vardera Securitas, Assa Abloy och Hagströmer & Qviberg.

1996
Ägarandelen i Securitas uppgår till 16 procent och i Assa Abloy till 9 procent. Förvärv av Eurobend AB och AS Knappehuset.

1997
Utdelning av Fagerhult och SäkI. Förvärv av 16 procent av kapitalet i Sweco och 10 procent av kapitalet i Piren.

[…]

2003
Köp av tumstocksverksamhet i Tyskland och Rumänien. Avveckling av Marieholms Yllefabriks AB och Oy Almedahl. Försäljning av Stig Wahlström AB. Förvärv av aktier i Munters motsvarande 5 procent av kapitalet. Ökat innehav i Elanders, Fagerhult och Sweco.

2004
Omorganisation av den helägda industri- och handelsrörelsen från tre till åtta affärsområden. Affärsområde Hydraulik förvärvar Näsström System AB (Specma Component AB) och WiroArgonic AB. Ökat innehav i Assa Abloy, Munters, Securitas och Sweco. Avyttring av innehaven i Hexagon, Holmen, Hufvudstaden och Getinge.

[…]

2007
Förvärv av Meptek Oy (numera Swegon ILTO OY), AVT Industriteknik AB och BBM Verktyg AB. Avyttring av verksamheten inriktad på försäljning av maskiner till svensk träindustri. Fortsatt köp av aktier i OEM och Sweco. Köp av 23 procent av kapital och röster i Nederman.

2008
Inom börsportföljen tillkom två nya bolag, HMS Networks och Loomis, medan ett innehav, Securitas Direct, avyttrades. I den helägda industri- och handelsrörelsen genomfördes nio förvärv och två verksamheter såldes.

Namnet Hevea används dock idag av ett annat bolag, förmodligen det bolag som tidigare hette Förvaltnings AB HGI.

Investment AB Latour är tillsammans med Säki det huvudsakliga instrumentet som familjen Douglas använder för att kontrollera sina ägarintressen inom svensk industri.

Läs mer: HD,
VA1, 2, AV, RT, DN,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986
Veckans Affärer 1980

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements