Björklunds skola – en skola för rika

Klyftorna i den svenska skolan ökar allt mer. Ökningen av klyftorna startade i samband med de omfattande nedskärningarna och kontrareformerna som ägde rum i början av 1990-talet. Det har en rad utredningar och undersökningar från skolverket visat. Under de allra senaste åren har ökningen av klyftorna i skolan ökat i takt med privatiseringar och ökad segregation inom skolan. Nu har Lärarnas Riksförbund också gjort en undersökning som visar att klassklyftorna i skolan ökat allt mer:

  • Att både pojkars och flickors medelbetyg utvecklats i positiv riktning. Men flickors medelbetyg utvecklats tydligare i positiv riktning jämfört med pojkarnas.
  • Att föräldrars inkomst spelat roll för hur utvecklingen av medelbetyg sett ut. Barn till höginkomsttagare har höjt sitt betygsmedelvärde mer jämfört med barn till låginkomsttagare.
  • Att skillnaden i medelbetyg mellan barn till högutbildade föräldrar och barn till lågutbildade har vuxit till de högutbildades fördel.

[…]

År 1990 hade barn till låginkomsttagare ett betygsgenomsnitt på 3,12 medan motsvarande snitt för barn till höginkomsttagare låg på 3,54. År 2008 låg meritvärdet för de sämre bemedlade barnen, enligt det nya målrelaterade betygsskalan, på 200 poäng medan motsvarande snitt för de bättre bemedlade barnen låg på 239 poäng.

[…]

Barn till höginkomsttagare har alltså höjt sitt betygsmedelvärde mer jämfört med barn till låginkomsttagare.

Skolan har sen 1990-talet genom en kombination av nedskärningar, privatiseringar, elitklasser osv skapat en situation där det går allt bättre för rika barn och relativ allt sämre för fattiga barn. Ojämlikheten och ökningen av skillnaderna har accelererat sen slutet av 1990-talet och under den borgerliga regeringen. Arbetarklassen missgynnas alltså starkt av nedskärningarna och privatiseringarna i skolan. Jan Björklunds skola är alltså en klasskola, en ojämlik och segregerad skola. En skola som ger de rika bättre förutsättningar att klara sig bra i livet.

Intressant?
Bloggat om klass, ojämlikhet och välfärd: Jinge, Kildén & Åsman, Röda Malmö, Röda Lund, Röda Göinge, Internationalens ledarblogg, Warlenius,
Borgarmedia: SVD1, 2, DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3, EX, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Svar på “Björklunds skola – en skola för rika”

Kommentarer är stängda.