Sommelius – banker och media

Malte Sommelius (1851-1922) ville efter avlagd studentexamen 1872 i Kristianstad bli präst, men efter ett par års studier vid Lunds universitet anställdes han vid Kristianstads Enskilda bank och slog in på bankbanan, där han snabbt gjorde karriär och slutligen blev ordförande i Bank AB Södra Sverige, på vilken post han kvarstod till 1910.

Bank AB Södra Sverige grundades 1901 då den övertog den bankrörelse som sedan 1865 drivits av Kristianstads Enskilda Bank. 1906 övertog man Kalmar Enskilda Bank och Oskarshamns Folkbank. Året därpå inköptes Gotlands Enskilda Bank. 1917 uppgick Borås Enskilda Bank i aktiebolaget. Banken förvärvades 1919 av Stockholms Handelsbank som då också bytte namn till Svenska Handelsbanken.

Redan 1892 blev Malte Sommelius VD i Helsingborgs sockerfabriks AB, grundat tillsammans med Petter Olsson och Nils Persson.  Då Helsingborgs Sockerfabriks AB 1907 uppgick i Svenska Sockerfabriks AB, blev han en av detta bolags direktörer. Han var även ordförande i Luggude härads mejeriförening och styrelseordförande i Helsingborgs Jutefabriks AB, Helsingborgs Gummifabriks AB och Helsingborgs Järn- och lerkärlfabriks AB.

I slutet av 1880-talet invaldes han i Helsingborgs stadsfullmäktige, där han under årens lopp fick allt större inflytande och 1908 blev ordförande. Han var medlem, styrelseledamot, eller ordförande i en mängd företag, inrättningar och kommittéer, t.ex. Helsingborgs sparbank, Helsingborgs högre handelsinstitut, köpmannaförening och handelsförenings fullmäktige, Helsingborgs sjuksköterskehem, stadens orkesterförening, vars verksamhet under hans vice ordförandeskap kraftigt befordrats, Helsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägs AB m.fl. järnvägsbolag, Malmöhus läns skogsvårdsförening och Baltiska utställningens förvaltningsutskott. Åren 1911-22 var han högerrepresentant för trestadsvalkretsen Helsingborg-Landskrona-Lund i Andra kammaren.

1931 blev familjen Sommelius dominerande ägare till Helsingborgs Dagblad. Malte Sommelius hade varit styrelseordförande i tidningsbolaget 1908–1922 och hans son Ove Sommelius (1896-1977) var chefredaktör för tidningen 1924–1974 och dessutom VD från 1926. Periodvis kan tidningen säga ha varit extremhöger på gränsen till fascistisk:

Helsingborgs Dagblad behöll sin konservativa prägel och under 1930- och 1940-talen hade tidningen nära samband med och blev organ för Medborgareförbundet som bildades i april 1933 genom utbrytning ur det lokala högerpartiet och ansågs som protyskt.

Medborgareförbundet, högern och folkpartiet bildade inför 1934 års val en kartell, och genom en sådan teknisk valsamverkan kunde Medborgareförbundet som ett litet parti hävda sig bättre. I Medborgareförbundet spelade tidningens ägare och chefredaktör, Ove Sommelius, en ledande roll. Medborgareförbundet i Helsingborg hade vissa kontakter med Sveriges Nationella Förbund, men det var inte formellt anslutet till Nationella Förbundet. Vid mitten av 1930-talet sökte Medborgareförbundet anslutning, men ansökan fullföjdes inte. Däremot framförde Medborgareförbundet och Helsingborgs Dagblad under denna tid åsikter som kunde uppfattas som Nationella Förbundets (8).

[…]

Inom tidningen fanns vissa motsättningar mellan ledarsidan och chefredaktören. Roland Rasmusson var till 1943, då han lämnade HD, en ganska självständig politisk skribent på ledarsidan. Framför allt hans krönikor överskred dock då och då gränsen mellan tyskvänlig inställning och en sådan med fascistiska åsikter.

Då Ove Sommelius på grund av sjukdom från hösten 1939 till vårsidan 1941 tvingats lämna den direkta ledningen av Helsingborgs Dagblad, hade HD en ledande artikel hösten 1940 i anledning av andrakammarvalet. Ledaren ”Sveriges frihet och ära” var författad av Roland Rasmusson och utgjorde ett angrepp på de i valet segrande socialdemokraterna som enligt ledarskribenten inte begrep att anpassa sig till den politiska nyordningen i Europa. (9) Formuleringarna i Rasmussons artikel var snarlika Sveriges Nationella Förbunds åsikter. Ove Sommelius reagerade kraftigt redan den 6 oktober på HD-ledarens innehåll i ett långt brev till redaktionssekreteraren och påpekade bl a för Roland Rasmusson att HD inte alls var ”något organ för SNF utan en fristående tidning, för vars politiska kurs riktlinjerna uppdragas av mig”.

Familjen behöll majoriteten i den konservativa tidningen fram till 2001 då en fusion mellan Nordvästra Skånes Tidningar, Helsingborgs Dagblad och Landskrona-Posten ägde rum. Ägare till de olika tidningarna blev bolaget Pukslagaren i Helsingborg AB som till ena hälften ägs av familjen Sommelius och till andra hälften ägs av familjen Ander genom Nya Wermlandstidningen AB. Verksam på tidningen idag är Sören Sommelius (1941-) Delägare från familjen Sommelius är Sören Sommelius och hans bror Staffan Sommelius (1944-).

I den gamla sockerfabriksbyggnaden i Helsingborg har Ikea numera sitt huvudkontor för den svenska verksamheten.

Läs mer: HD1, 2, 3, AB, Journalisten,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

2 Svar på “Sommelius – banker och media”

  1. Pingback: I Sarkoland

Kommentarer är stängda.