Familjen Ander – dominerar media i Värmland

Familjen Ander har länge ägt Nya Wermlands-Tidningen och byggt upp en tidningskoncern i Värmland och Skaraborg kring denna. Tidningarna i Ander-imperiet är kända för att vara djupt konservativa och gammaldags.

Koncernen kontrolleras av familjen direkt och genom en stiftelse, Anne-Marie & Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning och består av tre delar. Dels koncernen kring Nya Wermlandstidningen, dels delägandet (50%) i Pukslagaren I Helsingborg AB som ger ut Helsingborgs Dagblad med bitidningar och slutligen ett 20-procentigt delägande i den norska tidningskoncernen Bergens Tidende. Helsingborgs Dagblad (ägt av Pukslagaren) äger ytterligare nästan 5%. Men Schibsted äger över 50% av aktierna i BT och kontrollerar därför bolaget. NWT äger 2,7% av aktierna i Schibsted och är en av de större ägarna. Den andra hälften av aktierna i Pukslagaren ägs av familjen Sommelius.

Den totala upplagan för familjen Anders svenska tidningar (inklusive delägda HD) är nästan 230 000 en vanlig vardag. De tidningar som ingår i koncernen är, förutom de redan nämnda, Arvika Nyheter, Enköpings-Posten, Filipstads Tidning, Fryksdalsbygden, Hjo tidning, Karlskoga Tidning, Mariestads-Tidningen, Nya Kristinehamns-Posten, Skaraborgs Allehanda och Säffle Tidning i NWT-koncernen samt Landskrona-Posten och Nordvästra Skånes Tidningar i Pukslagaren-koncernen. Utöver detta ger man också ut gratistidningar i Värmland och i nordvästra Skåne.

Tillsammans med GotaMedia och Bonnierkoncernens Sydsvenska Dagbladet och SkåneMedia äger NWT och HD också bolaget Mindpark. Ett bolag som alltså kan sägas vara kontrollerat av familjerna Ander och Bonnier. Tre familjemedlemmar sitter i styrelsen för NWT, Lars Ander, Staffan Ander och Joakim Ander. Lars Ander sitter också i styrelserna för Mindpark, Bergens Tidende och Pukslagaren.

Läs mer: Meh (Jardenberg), Barometern1, HD1, SDS, BLT, NWT, MV, HD2, BetaAlfa, Barometern2, Resumé, SVD1, SVD2, Journalisten1, Jonas Morian, Nytt från Öresund, Journalisten2, Proletären, Networkers, Journalisten3,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

5 svar på “Familjen Ander – dominerar media i Värmland”

  1. Familjen Ander:s stora inriktning är lokalmedier. Läser man NWT så är utrikes- och inrikesnyheterna bara ett par spalter på totalt 1-2 sidor. Allt annat handlar om Värmland och om värmlänningar (klassiker är rubriker som ”Värmlänning dog på sjön” – att även de två dalslänningarna som satt i båten drunknat tillsammans med värmlänningen togs upp i artikeln enbart i förbifarten). De som är intresserade av verkliga inrikesnyheter eller utrikesditon ska prenumerera på Dagens Nyheter eller Svenskan (och SvD får en allt sämre distribution utanför storstäderna).

Kommentarer är stängda.