Tillåt boende i sjöbodar och förstärk strandskyddet

Istället för att försvaga strandskyddet som man gjort i Sverige skulle man istället göra det svårare att få tillstånd att bygga nytt på stränder där ingenting finns byggt förut. Samtidigt borde man göra det lagligt att bo i sjöbodar i tätorter längs med kusten. Behovet av att ha sjöbodar för redskap är numera minimalt och det vore bättre att lagligt kunna använda sjöbodar till det som många redan nu används till.  Men villkoren för tillträde till bryggor och stränder även i tätorter bör förbättras.

Även om folk får rätt att bo i sjöbodar ska de förbjudas att sätta upp staket och andra hinder för folks fria tillträde till bryggor, strandkanten och gångar mellan bodar. På detta sätt kan strandskyddet både stärkas och skärgården moderniseras. Lagstiftningen kan anpassas till de behov som verkligen finns och allas rätt till stranden och strandkanten kan stärkas.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, BL1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

6 Replies to “Tillåt boende i sjöbodar och förstärk strandskyddet”

 1. Exakt! Du har förstått de skillnader som den politiska debatten i regel gör allt för att fördunkla.

  Rätt att vara vid strandkant. Förbud att hindra nån annan att vara där.

  Med möjligt undantag i jordbruksbygd. Enligt min kontakt Torgny Östling i Nordbruk slåss turister och bönder om samma mark, vilket driver upp markpriset och gör inhemsk matproduktion allt dyrare. Vi är nu nere i 40% självförsörjningsgrad, en på sikt ohållbar situation.

 2. kompromiss
  med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för
  allmänheten ändå. Det är bra för Sverige
  att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så
  kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en
  lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på
  bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 10 meter
  runt om själva stugan som är tomten, resten är för
  allmänheten d.v.s allemansrätten.

 3. kompromiss
  med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för
  allmänheten ändå. Det är bra för Sverige
  att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så
  kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en
  lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på
  bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 10 meter
  runt om själva stugan som är tomten, resten är för
  allmänheten d.v.s allemansrätten.

  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet,
  så att markägare kan få bygga vid vatten och
  samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt,
  att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt
  resten av marken mm.

  Det räcker att strandskyddet är på 50 meter.
  Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man
  inte får bygga närmare än 100 m som det är i
  dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid
  landsbygden där det är mindre folkmängd.

  Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer
  som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse
  i en sjö om det finns mer stugor.

  Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det
  är verkligen dags att förnya den och göra den mer
  rättvis, för den inskränker på äganderätten.

  Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom
  vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från
  strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl
  kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.

  Med detta förnuft så kan markägare använda
  marken och allmänheten kan få vara där. På så
  sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte
  vara så?

 4. Det är ungefär så som strandskyddslagen fungerar idag (med undnataget av 100 m istället för 50 m som du föreslår). Men i de bohuslänska samhällen så går bebyggelsen fram till vattnet och över vattnet. De är inte ren landsbygd, det kan man inte säga. SÅ där är problemet ett annat.

Kommentarer inaktiverade.