William Olsson – skogsindustri och Lundsberg

William Olsson (1862-1923) föddes i London den 15 juni 1862. Hans far var den svenske trävaruhandlaren Martin Olsson. Han skickades till Karlstad Läroverk för att få en svensk utbildning och hälsade ofta på sin farbror som var komminister i Lungsunds församling. Där träffade han även familjen Bergman, bosatta på Lundsbergs Herrgård och framförallt deras dotter Maria som senare blev hans hustru. Efter bröllopet 1887 bodde William Olsson med sin familj i London där han arbetade inom familjens träagenturfirma, men 1896 flyttade familjen till Värmland för att bygga upp fler och starkare affärsrelationer med svenska leverantörer. William Olsson kom att bli sin tids motsvarighet till spekulanter som Erik Penser, Anders Wall och Mats Qviberg. En riskkapitalist.

1896 grundade han Lundsbergs skola på egendomen som han hade köpt redan 1892 av svärföräldrarna. När skolan startade den 30 januari 1896 hade endast fem elever anmälts. Två av dem var söner till en av Londonfirmans kunder och de andra tre var svenskar. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården, men redan 1897 stod skolhemmet Melltorp och det första skolhuset färdiga.

Kring sekelskiftet genomgick Sveriges industrier radikala strukturförändringar. I dessa spelade William Olsson en ledande roll. Han grundade nya industrier och kraftverk, och ett stort antal av Sveriges ledande skogs- och järnindustrier ingick i hans förmedlingsverksamhet. 1898 förvärvade William Olsson aktiemajoriteten i det norrbottniska trävaruföretaget AB Bergman, Hummel & Co som ägde sågverk vid Haparanda, Kalix och Luleå samt stora skogsegendomar man kommit över bland annat genom köp av delar av Gyljens bruk år 1847 och 1851. Då hette bolaget Betzen, Hummel och Co. Delägare var göteborgarna Ludvig von Betzen och David Hummel samt stockholmaren John Bergman Olsson. Ludvig von Betzen lämnade dock snart trävarubolaget.

Med hjälp av lån från Stockholms Enskilda Bank lyckades Olsson fusionera detta AB Bergman, Hummel & Co med de flesta av Norrbottens övriga sågverk till Nordiska Trävaru AB. Bland annat köptes Sandviks såg på Seskarö år 1902. Bolaget misslyckades finansiellt och rekonstruerades av Enskilda Banken år 1908 till Baltiska Trävaru AB.

Vid samma tid genomfördes en annan fusion i Norrbotten då Ytterstfors Trävaru AB i Skellefteområdet övertog Munksunds Sågverks AB i Piteå. Drivande i denna fusion var Egil Unander-Scharin och Norrlandsbanken (senare uppköpt av Handelsbanken). 1918 ingicks ett avtal om att Baltiska Trävaru AB skulle ingå som dotterbolag under AB Ytterstfors-Munksund. Totalt disponerade bolaget då 355 000 hektar mark varav 56 000 hektar i Överkalix m.o.n. Baltiska Trävaru AB och dess moderbolag kom dock på obestånd. Bolagen behövde ytterligare krediter men fick nej och förklarades i konkurs år 1925. Konkursboet ropades in av ett konsortium där bl.a. Handelsbanken ingick, och ett nytt bolag bildades nämligen Munksund AB. Nu började även finansmannen Ivar Kreuger komma in i bilden. På initiativ av Handelsbanken och Ivar Kreuger bildades år 1929 Svenska Cellulosa AB (SCA) med Munksund AB som ett av flera dotterbolag.

1906 sålde familjerna Wannberg och Weinberg sin majoritetspost i WifstaVarfs AB till William Olsson och hans partners Knut Tillberg och Allan Abenius. Stockholms Enskilda Bank var dock huvudfinansiär och blev snart även huvudägare. 1912 börsnoterades WifstaVarfs AB, men Wallenbergs behöll kontrollen

Ett annat företag som William Olsson blev delägare i var Wargöns AB. Detta var 1907 men 1912 sålde han och hans kompanjoner företaget vidare till emissionsbolaget Albert Söderberg & Co.

Andra källor:
Svensk Industrikalender 1921
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

7 Replies to “William Olsson – skogsindustri och Lundsberg”

  1. Tyvärr är det fel här ovan. Johan Bergman Olsson är Kalixbon som etablerat sig som grosshandlare i Stockholmredan under 1820-talet. Han blir skeppsredare och sågverksägare 1830 genom att bli delägare till Jörkfors sågverk utanför Kalix. Hans son Johan August Bergman blir så småningom sågförvaltare under 1840-talet då hans fader blir ensam ägare av Björkfors gods med tillhörande sågverk. Johan Bergman Olsson bygger likaså upp en omfattande rederiverksamhet med eget skeppsvarv i Risön utanför kalix. Handelsfirman von Betzen Hummel & Co bildas under 1850-talet. När von Betzen drar sig ur blir det David Hummel och Johan Bergman Olsson samt en mindre delägare Johannes Sällström som bildar firman Bergman Hummel & Co. Dessa herrar David Hummel och Johan August Bergman driver firman till sin död.
    Det är när Johan August Bermans söner Emanuel Bergman ”Manne” och August ”lillaugust” skall ta över verksamheten som svårigheter uppstår i bolaget och William Olsson blir andelsägare år 1898 i syfte att åtgärda bolagets svårigheter. William Olsson inspirerade sågverkspatronerna till sammanslagning av sågverk längs Norrbottenskusten i en omfattning som inte tidigare skådats. Bolaget fick namnet Nordiska Trävaru AB. Redan 1904 var bolaget i konkurs och den forna Bergmanssläkten som svarat för Kalixbygdens industriella utveckling hamnade på obestånd och förlorade hela sin förmögenhet. 
     
    Den i artikeln omnämnda OH Bergman får således inte blandas samman med bolaget Bergman Hummel & Co.    

Kommentarer är stängda.