Handelsbanken – banken som rundat kriserna

Banken som rundat kriserna i modern tid ska tilläggas. För så har det inte alltid varit i Handelsbankens historia.

Stockholms Handelsbank startades år 1871 av sex missnöjda styrelseledamöter i Stockholms Enskilda Bank. Den ledande av dessa var justitierådet Viktor Cramér. 1893 blev Louis Fraenckel VD för Stockholms Handelsbank och den kom att utvecklas till en av Sveriges storbanker under hans ledning. Han hade tidigare varit bankir.

Affärsinriktningen under hans tid var förmedling av fusioner och ägarskiften inom gruvbranschen (exempelvis fusionen Grängesberg-LKAB 1903), sågverk, socker-, bryggeri-, metall- och järnvägsbranscherna. Banken visade inga intressen av att bygga upp en egen ägargrupp under hans tid som VD, vilken varade tills 1911.

Louis Fraenckel efterträddes av Carl Frisk och denne kom att föra in Handelsbanken i en rad stora industriengagemang som ofta blev krisföretag under 1920-talet. Många av krisföretagen blev utgångspunkter för den bankgrupp som Handelsbanken sen dess varit centrum för.

Bland de stora kunderna märktes en rad norrländska skogsföretag, Svenska Tändsticks AB, LM Ericsson, AGA, Electrolux, Fagersta, Gimo-Österby m.fl. bruksföretag, Reymersholm, Luth & Roséns Elektriska och AB Axel Christiernsson. Många var nya kunder som kom till under Carl Frisks tid som VD. En gammal kund gick dock förlorad till Stockholms Enskilda Bank år 1916.

Handelsbankens utvecklades till Sveriges största bank udner ledning av Carl Frisk och detta skedde delvis genom uppköp av andra banker:

1914 skedde det första större förvärvet genom sammanslagningen med Bankaktiebolaget Norra Sverige och därmed kom bankens verksamhet att utvidgas betydligt i de expanderade norra delarna av landet, vilket förstärkes 1917 genom förvärvet av Norrlandsbanken. Sedan Bankaktiebolaget Södra Sverige förvärvats 1919 ändrades bankens namn till Svenska Handelsbanken. Från bankaktiebolaget Södra Sverige övertogs den oktogon som sedan under lång tid kom att fungera som Svenska Handelsbankens symbol. Expansionen fortsatte med att Mälarbanken förvärvades 1926.

Utöver ovan nämnda banker övertogs också en rad mindre banker och bankirfirmor, 1983 övertogs KB Louis Fraenckel & Co, 1906 Bankirfriman Julius Geber & Co, 1916 Arbrå Folkbank, Råneå Folkkassa och Fellingsbro Kreditkassa, 1918 Nysätra Härads Lån- och Sparkassa, 1921 AB Ångermanlands Folkbank, 1929 Allmänna Sparbanken i Norra Västerbotten och 1930 Allmänna Sparbanken i Oskarshamn.

På 1920-talet hamnade Handelsbanken i kris på grund av den expansiva kreditpolitik som Carl Frisk bedrivit. En del av skogsföretagen såldes till Ivra Kreuger som fusionerade dem till ett bolag, Svenska Cellulosa AB (SCA). Intressen i Ericsson och Svensk Tändsticks AB övertogs också av Kreuger. andra företag övertog Kreuger från Skandinaviska Kredit.

Vid Kreugerkraschen 1932 övergick de bolag som Kreuger köpt från Handlesbanken återigen i bankens ägo. SCA övertogs, liksom en del av aktierna LM Ericsson som kom att kontrolleras ihop med familjen Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank.

1943 grundades investmentbolaget AB Industrivärden av Svenska Handelsbanken. Industrivärden övertog snart bankens ägande i Fagersta och Bergvik & Ala och lite senare också SCA.

Efter 1930-talets krisår så började ånya uppköpen av andra banker på 1940-talet, AB Norrköpings Folkbank köptes 1941, AB Vänersborgsbanken 1943, AB Georg Strandberg 1946, AB Luleå Folkbank 1951 och 1955 Inteckningsbanken AB.s bankrörelse, 1956 AB gotlands banks rörelse på Gotland. Även på 1960-talet köpte ett antal mindre banker och andra företag upp eller nygrundades:

1955 köptes hypoteksbolaget SIGAB som i början av 1990-talet namnändrades till Handelsbanken Hypotek. Sveriges första finansbolag, Svenska Finans, bildades av Handelsbanken 1963. Bolaget namnändrades 1991 till Handelsbanken Finans. 1971 övertog Handelsbanken generalagenturen för försäljning av de s k Koncentrafonderna. Detta blev grunden till Handelsbanken Fonder.

Från 1944 leddes banken av Ernfrid Browaldh och en ny storhetstid för banken inleddes. Ernfrid Browalhd had innan dess varit vice VD och aktiv vid rekonstruktionen av de bolag som övertagits vid Kreugerkraschen liksom vid bildandet av Industrivärden. När Ernfrid Browaldh avgick som VD år 1955 blev hans son Tore Browaldh VD. En post han behöll till 1966.

Udner Tore Browaldhs efterträdares, Rune Höglund, tid hamnade Handelsbanken ånyo i problem. Jan Wallander värvades som ny VD. Han genomförde en långtgående decentralisering av Handelsbankens organisation. I stället för volym fokuserade banken på lönsamhet. Nu inleddes också Handelsbankens tid med försiktig kreditgivning. Något som ledde till att banken stått utanför den svenska bankkrisen i början av 1990-talet liksom den nuvarande världsomspännande bankkrisen.

Wallander införde även ett vinstandelssystem, kallat Oktogonen. De år som banken kan uppvisa en högre lönsamhet än snittet för jämförbara banker avsätts en del av merresultatet till de anställdas vinstandelsstiftelse. Denna stiftelse är idag ägare av 10% av rösterna i Handelsbanken.

När banken kommit på fötter igen började förvärven av andra banker igen. 1990 förvärvades Skånska banken från familjen Roos, 1992 köptes livförsäkringsbolaget RKA och namnändrades till Handelsbanken Liv

1980-talets låneexplosion fick ett abrubt slut i och med bankkrisen hösten 1990. Handelsbanken var den enda svenska bank som inte ens behövde diskutera statligt stöd. Istället flyttade man fram positionerna i Sverige, men även i övriga Norden:

I Norge köptes Oslo Handelsbank och Stavangerbanken upp, och dessa används som grund till att bygga upp ett rikstäckande kontorsnät i Norge. Detta kompletteras 1999 med köpet av Bergensbanken. I Finland öppnas första representationskontoret 1985, och 1994 det första riktiga bankkontoret. 1995 förvärvas delar av Skopbank, och expansionen fortsätter genom att flera egna kontor öppnas.

I Danmark inviger man ett representationskontor 1990 och det första bankkontoret 1996, som följdes av flera. 2001 förvärvades Midtbank.

Även i Sverige fortsatte uppköpen, med bolåneinstitutet Stadshypotek 1997 och försäkringsbolaget SPP år 2001. SPP såldes igen år 2007.

Verkställande direktörer

Styrelseordförande

Handelsbanken är idag fortfarande en av Sveriges största banker och i centrum för en egen finansgrupp som tillhör de större svenska finansgrupperna. Klart mindre än familjen Wallenbergs, men i paritet med familjen Douglas.

Läs mer: E24, DI, Ekonomisk Debatt, AV1, 2, 3, 4, 5, 6, Sydsvenskan, IDG, VA, DN1, 2, 3, RT1, 2, Näringslivshistoria, Niclas Virin, Resumé, Tankar i trappen,

Andra källor:
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Vem äger Sverige?, SOU 1968:7
CH Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 1971, tredje upplagan
Aktieägarens Uppslagsbok 1969, 1969
Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.