Mot våld och rasism i Malmö

Igår var det en mindre manifestation mot våld i Malmö. På en av de platser där den rasistiske serievåldsmannen försökt mörda en invandrare. På måndag är det en ny manifestation i Malmö. Det är bra med sådana här manifestationer, men de minskar inte våldet utan fungerar kanske främst helande och läkande. Vilket är bra i sig. Men det räcker inte. Det behövs mer.

För att bekämpa våld och brott behöver arbetslösheten minskas, skolan förbättras, bostadsbristen byggas bort, segregationen minskas osv. För att få igenom sådana krav och förbättringar i samhället krävs en mer permanent och varaktig organisering. En organsiering för att ställa krav, en organisering för att förändra samhället. Tilld et duger inte tillfälliga organisationer, inte små vänstergrupper och inte ad-hoc organisering av manifestationer mot våld och rasism.

För att bekämpa rasism så måste man organsiera sig för bättre villkor för alla, fackföreningen måste tas tillbaka från byråkraterna och återigen bli en kämpande arbetarorganisation. Ett fokus på ekonomisk jämlikhet och lika villkor för alla människor är det bästa sättet att bekämpa rasism. Men samma saker som behövs för att bekämpa våld och brott är också samma saker som behövs för att bekämpa rasism, dvs minskad arbetslöshet, bortbyggd bostadsbrist, bättre skola, minskad segregation osv.

Samtidigt ska vi vara klara över att våldet i samhället med all sannolikhet inte ökar, utan minskar. Däremot så är det så att antalet anmälda fall av våldsbrott ökar, främst som ett resultat av minskad tolerans mot våld.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, DN1, 2, 3, GP1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3, 4, VG1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements