Haverikommission: Järnvägskorsning i Stenungsund borde ha ändrats

I september för ett år sen dödades två unga flickor vid en järnvägskorsning i Solgården i Stenungsund. Haverikomissionen som utrett olyckan har kommit fram till slutsaten att Trafikverket borde ha utrett korsningen när trafiken och hastigheterna på Bohusbanan ökade. Antalet tåg har blivit allt fler och genom ombyggnader kan man numera köra 100 km i timmen genom Stenungsund istället för 40 kilometer i timmen. Om en utredning gjorts hade man byggt om korsningen är Haverikommissionens slutsats:

Kommissionen är även i övrigt kritisk mot utformningen av korsningen och att Trafikverket inte gjort riskanalyser när förhållandena ändrades.

– Trafikverket bör sätta upp ljussignaler även på andra sidan spåret som gör att de som redan är i korsningen varnas om att tåg närmar sig, säger Gustafsson.

Efter ombyggnaden av signalställverket i Stenungsund, som var klar fyra månader före olyckan, kan tågen passera stationen i 110 km/h medan de tidigare tvingades bromsa ner till 40, det har medfört att tågen passerar olycksplatsen med högre fart och att förvarningstiden förkortats.

Man Trafikverket menar annorlunda. De menar att även om en utredning av korsningen hade gjorts så hade det inte resulterat i en ombyggnad:

Men enligt Jörgen Nicklasson, trafiksäkerhetschef på Trafikverket, hade ingenting förändrats med en eller flera riskanalyser.

– Visst borde vi genomfört riskanalyser, säger han. Men de hade av allt att döma inte föranlett någon förändring av korsningen eller någon stängning. Utformningen av korsningen med gångfållor samt ljud- och ljussignaler uppfyller de krav som ställs.

– Det har heller varit något tekniskt fel på skyddsanordningar, ljud och ljus har fungerar och aktiverats minst tolv sekunder innan tåg passerar.

Det är troligt att Trafikverket har rätt när de säger att de ändå inte hade gjort något. En inställning som tyder på en viss nonchalans. En nonchalans som inte är klädsam.

Sen påstår också haverikommissionen att korsningen ifråga byggdes på 1970-talet. Men det är helt enkelt inte sant. Det är möjligt att den byggdes om i slutet av 1970-talet men så länge som jag bodde i Stenungsund så var det en obevakad korsning med biltrafik. Det var den vid mitten av 1960-talet när vi flyttade dit och vid mitten av 1970-talet när jag flyttade därifrån. Visserligen är det en pytteliten och oviktig detalj, men fel i såna detaljer gör att man riskerar tvivla även på andra saker i haverikommissionens utredning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

2 Svar på “Haverikommission: Järnvägskorsning i Stenungsund borde ha ändrats”

    1. 12 sekunder från ena hållet enligt rapporten. Det är tydligen enligt reglerna för övergångar av detta slag. Enligt såväl haverikommission som Trafikverket. För mig verkar det var en alltför kort tid.

Kommentarer är stängda.