Küsel – rik köpmanssläkt i Stockholm

Simon Fredrik Küsel (1669-1742) föddes i Lübeck och invandrade på 1690-talet till Stockholm. 1723 köpte han det Keithska huset på Baggensgatan 27. I sitt första äktenskap med Christina Margareta Claesdtr Albrecht, (1688-1722), dotter till handelsmannen i Stockholm Claes Albrecht och Margareta Reimers hade han 7 barn och i sitt andra med Johanna Ulrica Andersdtr Schwartz (1705-1736), dotter till kyrkoherden i svenska delen av Ingermanland Levin Andreas Schwartz och Lucia Herbes, två barn. Huset på Baggensgatan såldes strax före hans död till Lars Kåhre, en av intressenterna i Västindiska kompaniet. Simon Fredrik Küsel stödde i motsats till många andra grosshandlare i Stockholm på denna tid inte hattpartiet.

Dottern Anna Christina Küsel (1704-78) var i sitt första äktenskap gift med Hinrich Hahr, dottern Elsabe Catharina Küsel (1707-87) var gift med den framgångsrike grosshandlaren Christian Hebbe (1698-1792), en av sin tids rikaste män.

Dottern  Maria Küsel (1719-78) var gift med spinhusdirektören Niclas Pauli (1714-81) som hade efterträtt Hinrich Hahr på denna post. Deras söner grundade den framgångsrika firman Pauli & Co.

Av sönerna kom Alexander Küsel (1710-92) att ägna sig åt handel, men blev på en sjöresa tillfångatagen av sjörövare och förd till Alger där han en tid var slav. Efter att han blivit fri var han handelsman i Lissabon, Riga och Wenden. Clas Fredrik Küsel (1711-87) var stadsmäklare och gift med sin kusin Elisabeth Küsel (1713-95). Hon var dotter till Hieronymus Küsel. Deras sonson Lars Fredrik Küsel flyttade till S:t Petersburg.

Faderns handelsrörelse övertogs av sonen Carl Gottfried Küsel (1729-95). Han var gift med Catarina Christina Tottie (1740-1818), dotter till Charles Tottie och Maria Arfwedson. Han blev genom sitt giftermål involverad i verksamheten i den stora handelsfirman Tottie & Arfwedson i vars ledning han en tid kom att ingå.

Vid 1700-talets mitt köpte Carl Gottfried Küsel fastigheten vid Skeppsbron 40, även kallad Küselska huset. På C.G. Küsels tid hade spannmåls och rederifirman Küsel & Wahrendorff, som ägdes av C.G. Küsel och hans vän Joachim Daniel Wahrendorff, sitt kontor i huset och resten av byggnaden disponerades av Küsel och hans stora familj. Firman upphörde i all sämja 1774, då kompanjonerna gick skilda vägar under firmanamnen Küsel & Co och Wahrendorff & Co. Joachim Daniel Wahrendorff var svåger till Henrik Wilhelm Hahr och en av Sveriges rikaste män och en av intressenterna i Västindiska kompaniet. Vid Carl Gottfried Küsels död ägde han huset nr 134 kv. Argus vid Skeppsbron, numera Skeppsbron 40 (Wahrendorff ägde nr 34), Alnäs på Djurgården och Skattinansö säteri och 300.000 rdl eller 5.400.000 dlr kmt.Verksamheten i firman Wahrendorff & Co övertogs av Pauli & Co.

C.G. Küsels dotter Maria Johanna Küsel (1763-11845) var gift med Georg Conradi (1752-1808), brukspatron på Skattinansö. Hans yngste son, Jakob Küsel (1771-1835), blev bergsråd medan firman drevs vidare av sönerna Carl Küsel, Fredrik Küsel och Johan Küsel. Äldste sonen Carl Küsel (1765-1837) var gift med Johanna Christina Clason (1775-1858).

Jacob Küsels son Robert Herman Küsel (1819-?) inköpte Duvnäs egendom på Värmdön. Han fick 6 barn, varav ett var sonen Ernst Küsel (1873-1942), som var konstnär. Mellan 1846 och 1849 drev Robert H Küsel en liten cigarrfabrik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements