Handelshuset Hebbe

Del 16 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Christian Hebbe d.ä. (1698-1762) flyttade till Stockholm från Greifswald vid 12 års ålder för att arbeta hos Georg Bernhard von Schewen (1663-1735), gift med Gertrud Brandenburg. 1719 fick han överta von Schewens rörelse och firman fick då namnet Hebbe. Burskap fick Christian Hebbe d.ä. först 1723. Efterhand upptogs hans tre äldsta söner som delägare i firman. Handelshuset började då kallas Chr. Hebbe & Söner. Christian Hebbe d.ä ägde 31 aktier i Ostindiska kompaniets andra oktroj, det bolag som bildades 1753 (oktrojen, privilegiet, monopolrättigheterna, utfärdades 1746). Christian Hebbe d.ä. var gift med Elsabe Catharina Küsel (1707-87), dotter till  Simon Fredrik Küsel.

Från 1747, innan dess var han bokhållare och Jean Henry Lefebure, befann sig en av sönerna, Christian Hebbe d.y. (1727-95) i Smyrna i  det Osmanska riket där han drev en egen handelsverksamhet. Han var också delägare i och representant för Levantiska kompaniet. Christian Hebbe d.y. var gift med Maria Palm (1754-1800), dotter till Asmund Palm, delägare i Levantiska kompaniet och svensk konsul.

Efter Christian Hebbes död 1762 fortsatte sönerna rörelsen. De tre bröderna Hebbe fick burskap 1763. Efter lite över 10 år upplöstes firman dem emellan varefter Simon Bernhard Hebbe (1726-1803) drev en egen firma. Han var också direktör i Ostindiska kompaniet liksom stor fastighetsägare och redare samt ägare av Vira bruk från 1783. Av Vira bruk och Östanå gjorde Simon Bernhard Hebbe ett fideikommiss år 1800. Simon Bernhard Hebbe var gift med Maria Ulrica von Bippen, dotter till grosshandlaren Philip von Bippen.

De två andra delägarna i den gemensamma firman, Christian Hebbe d.y. och Johan Fredrik Hebbe (1728-88) drev en annan firma i kompanjonskap. Innan Johan Fredrik Hebbe började arbeta hos fadern och blev delägare i familjeföretaget ska han ha arbetat 4 år åt Alexander Küsel och ett år åt Adolf Souman, båda handelsmän i Riga. Johan Fredrik Hebbe var gift med Elisabeth Tottie (1738-1814), dotter till Charles Tottie.

Handelshuset Hebbe var framförallt en importfirma, men hade på 1760-talet en större export än import. Den viktigaste importvaran var spannmål som främst importerades från Östersjöområdet. I allmänhet stod spannmål för 90% av importvärdet i den Hebbeska firman, men på 1770-talet hade andelen minskat till 80%. I övrigt importerade handelshuset Hebbe textilier, salt och en mängd olika varor av alla möjliga slag. Från 1720-talet fram till 1750-talet var Hebbe & Söner Stockholms klart största importföretag. Även under 1770-talet tillhörde Hebbe & Söner och senare Simon Bernhard Hebbe de allra största.

Hebbe & Söner (1760- och 70-talen) samt senare C & F Hebbe (1770- och -80-talen) hade en relativt stor export under många år och tillhörde de tio största exportfirmorna i Stockholm på 1760-talet och 1770-talet.Exporten gick framförallt till Östersjöområdet utom på 1750-talet då huvuddelen gick till Frankrike och Storbritannien. Huvuddelen av exporten bestod sannolikt av stångjärn.

Ett par andra söner Till Christian Hebbe d.ä. ägnade sig åt annan verksamhet:

En annan son, Hindric, var tillsammans med svågern Johan Kantzow ägare till Danviksmanufakturen, en av Stockholms största klädesfabriker. En tredje, Anders, blev med tiden en framstående bruksägare med utgångspunkt i faderns inköp av Risinge respektive Högfors bruk. Vid sin död hade Christian Hebbe även omfattande engagemang i varv, fabriker och det spektakulära Ostindiska kompaniet.

Anders (Andreas) Hebbe (1734-1825) var gift med bruksägardottern Anna Catharina Timm (1759-1820) och Henrik Hebbe (1732-1808) med Juliana Christina Collvin (1738-83). Systern Christian Maria Hebbe (1730-91) var i sin tur gift med Johan Albert Kantzow (1713-1806) som alltså drev Danviksmanufakturen ihop med svågern Henrik Hebbe.

Andra källor:
Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bohman, Hassel & GörgesHandelshuset Wennerquist >>
Advertisements