af Ugglas – politiker och godsägare

Samuel Ugla (1750-1812) föddes i Hedemora som son till kontraktsprosten Petrus Ugla.. Han var en av de som stödde Gustaf III:s statskupp år 1772 och kom därefter att gynnas av kungen. Han adlades som Samuel af Ugglas samma år och fick en rad statliga tjänstemannauppdrag.

1775 utnämndes Samuel af Ugglas till protokollssekreterare i Justitierevisionen, befordrades 1782 till förste expeditionssekreterare där och 1785 till revisionssekreterare. 1788 blev han landshövding i Stockholms län. Han blev också direktör vid Generaldiskontkontoret då det inrättades år1787 och kvarstod i denna befattning till kontorets upplösning 1803. 1778 blev han ledamot i direktionen för Strömsholms slussverk. 1796 blev han upphöjd till friherre och 1799 till greve. Han hade flera uppdrag för Gustav IV Adolfs förmyndarregering men fick fler betydande uppdrag när denne blev myndig. 1802 utnämndes han till president i Kammarkollegium och ordförande i Tullarrende-societeten och fick utöver det en rad viktiga uppdrag. Han skiljdes från allihop vid statskuppen år 1809.

1782 inköpte Samuel af Ugglas Forsmarks bruk som sedan kom att gå i arv i familjen till 1975 då det såldes till Forsmarks Kraftgrupp. Samuel af Ugglas var även delägare i Västindiska kompaniet som startades 1786 och upplöstes 1805. Från 1806 till sin död var han direktör i Ostindiska kompaniet. Han ägde även Almarestäket (köpt 1799)

Samuel af Ugglas var en av måltavlorna för det upplopp som ledde till mordet på Axel von Fersen (1755-1810), men han höll sig inomhus och klarade sig:

Fler och fler ropade att det minsann fanns andra herrar som borde stå till svars. I sitt hus på Drottninggatan satt Samuel af Ugglas med en tunna krut och en lunta inom räckhåll, för att spränga sig om pöbeln angrep. Säkert önskade han att han varit i säkerhet på Almare Stäket. Han  klarade sig men fönstren i hans hus blev lilla åtgångna.

Per Gustaf af Ugglas (1784-1853), son till Samuel af Ugglas ärvde Forsmark. Även han var en ledande politiker i Sverige. Även hans son Carl Fredrik Ludvig af Ugglas (1814-80) var politiker. I denna släktgren ärvdes sedan Forsmark tills det såldes. Per Gustaf af Ugglas utökade familjens godsinnehav genom att 1830 köpa gårdarna Öråker, Asker och Tuna samt 1831 Frölunda, Lennartsnäs, Tuna, Berga, Ålsta och Sylta.

En yngre bror till Carl Fredrik Ludvig af Ugglas, Curt Gustaf af Ugglas (1820-95) övertog bl.a. Frölunda, Lennartsnäs och Öråkers gods från fadern. Han köpte också Aspviks säteri år 1857. Dessa egendomar ägs fortfarande av denna familjegren.  Curt Gustaf af Ugglas var också politiker, bland annat finansminister 1867-70.

Curt Gustaf af Ugglas son Gustaf Oscar Magnus af Ugglas (-1912) var gift med Alfhild Laura Wallenberg (-1952), syster till Marcus Wallenberg d.ä. (häradshövdingen). Deras son Oscar af Ugglas (1901-?) hade under lång tid, fram till 1970-talet, viktiga uppdrag i familjen Wallenbergs stiftelser. Hans son Bertil af Ugglas (1934-77) var gift med Margaretha Stenbeck (känd som Margaretha af Ugglas, moderatpolitiker och utrikesminister en period). Hon var syster till Jan Stenbeck.

Sångerskan Caroline af Ugglas (1972-) tillhör en sidogren av den yngre grenen av släkten som härstammar från nämnde Curt Gustaf af Ugglas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements

2 Svar på “af Ugglas – politiker och godsägare”

Kommentarer är stängda.