Treutiger – kaptener i ostindiska kompaniet

Kilian Treutiger (1611-75) föddes i Ostfriesland. Han tjänstgjorde som gesäll hos apotekare Philip Schmidt i Stockholm i slutet av 1630-talet och som sådan medföljde han hovet till Nyköping, då drottning Christina vistades där dec 1639 – maj 1640 på grund av pestens våldsamma härjningar i Stockholm. Tillstånd att öppna apotek i Göteborg erhöll han 8.8.1642 av magistraten. Detta apotek, som var Göteborgs första, erhöll namnet Enhörningen.

Apotekaren Kilian Treutiger var gift med Anna Stuart, dotter till Thomas Stewart (även stavat Stuart, Stuardt, Styfwert), rådman i Nylöse och mellan 1621 och 1630 (eller 31) också rådman i Göteborg. Dennes hustru, Margareta Pedersdotter gifte efter mannens död om sig med Petter Bursie (1575-1645). Näre Petter Bursie dog blev Kilian Treutiger förmydnare för hans barn Thomas Bursie, Catharina Bursie, Petter Bursie och Johan Bursie.

Anna Maria Treutiger (1666-1718), Kilian Treutigers dotter, var gift med apotekare Andreas Schwartz (1647-95), som övertog apoteket, sedan privilegiet hade överflyttats på honom. Vid dennes ddöd gifte hon om sig med apotekare Johan Jacob Ermersch (-1722) som övertog apoteket. Andreas Schwartz och Anna Maria Treutiger hade sönerna Kilian Schwartz och Anders Schwartz. Den förstnämnde blev rådman i Göteborg. 1722 övertogs apoteket av Martin Anders Bauch (1693-1766), från Güstrow i Mecklenburg. Bland hans apotekselever i Göteborg fanns kemisten Carl Wilhelm Scheele. Martin Anders Bauch var gift med Maria Elisabeth Ermersch (1699-1729), dotter till Johan Jacob Ermersch och Anna Maria Treutiger, i sitt första äktenskap. De fick 6 barn. Han gifte om sig med Anna Elisbeth Faber (1691-1754). De fick inga barn.

Kilian Treutiger hade många barn. Två av dem, Johan Treutiger och Paul Treutiger adlades Tigerfelt. Ingen av dem introducerades på Riddarhuset och det är oklart om nutida personer med detta namn härstammar från dem eller inte.

Sonen Carl Gustaf Treutiger var gift med Märta (Margareta?) Magdalena Unge (1690-1772). Han hade minst två söner, Gustaf Peter Treutiger (1718-69) och  Carl Johan Treutiger (1712-71).  Carl Johan Treutiger arbetade för Ostindiska kompaniet under ett antal år. Han var kapten på två besvärliga resor, dels på Drottningen af Sverige som gick under vid Shetland på utresan 1745 och på Hoppet under en resa som tog nästan 3 år, 1751-54. Dessemellan var han kapten på Cronprinsessan Lovisa Ulrica som genomförde en resa till Kanton 1746-47. Efter detta tycks han ha blivit antälld i den svenska flottan och blev så småningom överstelöjtnant.

Carl Johan Treutiger var gift med Anna Catharina Bahr och hade minst 3 barn, Carl Gustaf Treutiger (1748-1808) som var kapten i Ostindiska kompaniet, Christian Ulric Treutiger (1750-1809), militär som fadern, och Sophia Magdalena Treutiger (1751-1819) som var gift med Jacob Mannerstråle.

I motsats till Carl Johan Treutiger genomförde Carl Gustaf Treutiger tre helt vanliga resor som kapten till Kanton. På en resa angjorde man också Bombay. Två av resorna var på skeppet Götheborg (II), nämligen 1791-93 och 1795-96. Den sista resan som kapten var med Drottningen 1800-1802 men då var han kapten bara på utresan.

Den nutida TV-mannen Harald Treutiger är ättling till de Treutigers som var kaptener i Ostindiska kompaniet. Alla personer med namnet i Sverige härstammar från Kilian Treutiger.

Läs mer: GP1, 2, GT1, 2, HD, CG Ekeberg,

Läs mer på Gamla Göteborg

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

Ett Svar på “Treutiger – kaptener i ostindiska kompaniet”

Kommentarer är stängda.