Tänk bort deppkänslor!

Boknytt
Besegra depressionen
Robert L. Leahy
Natur & Kultur

Tänk bort deppkänslor!

Som journalist på ”Smålänningen” på 90-talet skrev jag mycket om Hela Sverige ska leva, öppna landskap, levande landsbygd, glesbygdsutveckling, småbrukarrörelsen, den lokala kraften. Men byar, småstäder och bruksorter dör, medan storstadsområdena växer. Samma utveckling sker i hela världen.

Det moderna högstandardslivet i anonyma atomiserade megastäder har dock inte gjort oss lyckligare det senaste halvseklet. Tvärtom ökar ångest och depression i västvärlden. Vår självcentrerade individualism har skapat ensamhet och isolering. Jobbyten och bostadsflytter slår mot våra viktiga sociala relationer – liksom det minskade organisationsengagemanget.

Det här berättar den amerikanske psykologiprofessorn Robert Leahy i sin ”Besegra depressionen innan den besegrar dig”. Men han föreslår förstås ingen politisk kamp för att återskapa ett mer småskaligt mänskligt samhälle med den gemenskap och samhörighet människan som evolutionärt social varelse kräver för att må bra.

Nej, detta är som ni nog förstår en personlig självhjälpsbok för deprimerade. Som använder kognitiv beteendeterapi (KBT) och medveten närvaro i nuet (mindfulnes), samt en mängd tekniker, verktyg, och metoder för att med kritiska tankar och aktiva handlingar häva den enskilda depressionens passivitet och negativa känslor.

En dussinbok i ett hett ämne alltså? Nej, den är faktiskt mindre flåshurtig än de vanliga amerikanska böckerna i genren. Det är en vettig, lågmäld, konkret bok som säkert kan vara till stor nytta. Jag kommer nog att använda den som varande en i den talrika massan av vanliga människor som drabbas av återkommande depressioner (förresten så drabbas även kändisar berättar författaren och räknar bland annat upp Churchill, Darwin, Hemingway och aktionhjälten Harrison Ford).

En intressant sak i boken är senaste nytt från forskningsfronten. Depression kan ursprungligen och evolutionsmaterialistiskt (biologiskt-psykologiskt) vara ett sätt att i tider av knapphet varva ner och gå på sparlåga – lite som att gå i ide. Det kan också vara en reaktion på låg status i den sociala hierarkin i det samhälle man tillhör (vilket gör att man undviker stryk av alfahannarna, och kanske motiverar det en att försöka höja sin rang för att må bättre?).

Robert Leahy tar upp att psykoanalytiskt grävande i barndomsminnen kan hjälpa. Men att arv, biologi, gener, neuronkommunikation, hjärnkemi och signalsubstanser spelar en viktigare roll i depressioner.

Där hjälper mer KBT som behandlar nuet. Några härochnu-tekniker som rekommenderas i boken är exempelvis föreningsliv, miljöaktivism, politiskt engagemang och volontärarbete för att hjälpa andra – människor och djur. Det ger det egna livet mening.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements