Avkriminalisering och legalisering av cannabis

Kriminalisering av cannabis medför fler förfalskade och farliga produkter på den svarta marknaden, ökar hälsoriskerna med fler akuta förgiftningsfall. Detta enligt rapporten Cannabis – the current situation in Europe (European Drug Report 2024).  Kriminaliseringen belastar även kriminalvården, rättsväsendet och socialtjänsten i onödigt hög grad. Dessa problem kan lösas med en avkriminalisering och legalisering av cannabis. Läs mer…

Vad står i vägen för lyckan?

Vi här uppe vid Nordatlanten har blivit dubbelt så rika sen 1970 – men inte lyckligare. Såväl objektiva mått på lyckonivån som drogmissbruk, självmord, våld, psykisk sjukdom och serotoninhalt i hjärnan som människors självskattning har förblivit ungefär konstant Läs mer…

Vårdkris i åtstramningstid

Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten. Läs mer…

Avkriminalisering och legalisering – vänsterpartiets kongress

Inför Vänsterpartiets kongress finns det flera motioner om avkriminalisering och legalisering av droger. De är dock alla enskilda motioner men trots det anser jag att de är viktiga. Flera av motionerna är skrivna av Sadi Shaber från Backa i Göteborg. Läs mer…

Storm i en kokainpåse

Aftonbladets reportrar har hittat spår av kokain på riksdagsgruppernas toaletter. Det har resulterat i en mängd upprörda artiklar och en märklig hets mot politikerna och inom partierna. Men ärligt sagt är det väl inget konstigt. Cirka 10% av den vuxna befolkningen använder nån form av narkotika eller narkotikaklassat läkemedel under ett år. Läs mer…

Tröttsamt okunnig ledare i Aftonbladet om droger

Nyligen presenterades en undersökning av mängden droger i avloppsvattnet i Stockholm. Den visade på högre halter av droger än tidigare undersökningar. Men genom att den utfördes på ett annat sätt än tidigare undersökningar går de inte att jämföra vilket också framgår av rapporten, Läs mer…

Att partyknarkande skulle driva gängvåldet är en myt

En orsak som nämnts till de narkotikarelaterade skjutningarna är det så kallade ”partyknarkandet”. Dvs att narkotikabrukare från rikare områden, som använder narkotika i rekreationssyfte vid särskilda tillfällen, ges skulden för döden i de fattigare förorterna.  Läs mer…

Misslyckad narkotikapolitik försvaras av ETC

En rapport som visar att den svenska narkotikapolitiken är ett enormt misslyckande har just presenterats. Den kostar en massa pengar till ingen som helst nytta. Polisen och rättsväsendet lägger ner en massa resurser på ingenting. Läs mer…

Att missbrukare åker in i fängelse är ingen framgång

I ett pressmeddelande slår den svenska polisen på stora trumman för det faktum att narkotikamissbrukare får allt hårdare straff. En kvinna som sålt en mindre mängd kokain fick fängelse i ett år och sex månader. Detta efter en lagändring som höjt straffvärdet för försäljning av narkotika med 1200 procent. Läs mer…

Vänsterpartiet, legalisering och avkriminalisering

I Flamman har en vänsterpartist från Haninge vid namn Gunnar Bergström skrivit en debattartikel som ett svar på en ledare av Leonidas Aretakis om drogfrågan. Aretakis förespråkar där bland annat legalisering och avkriminalisering av narkotika. Läs mer…

Vänsterpartiet och narkotikan

Ett samhälle med utbredd beroendeproblematik är ett ojämlikt och skört samhälle där enskilda far illa. Vänsterpartiets narkotikapolitik vilar därför på två ben. Det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som att missbrukare inte stigmatiseras. Läs mer…

Legalisering och avkriminalisering

I en kunnig och intressant artikel i Flamman argumenterar Leonidas Aretakis för att legalisera cannabis. resonemanget utgår från de många felaktiga föreställningarna om droganvändning, Exempelvis det totalt felaktiga påståendet att partyknarkare är de som finansierar de kriminella gängen. Det är fel på många sätt. Läs mer…