Politikens Jehovas vittnen och Alliansens kundrelationer

Sverigedemokraterna kommer inte försvinna av sig själv. Men även om vi med rätta kallar dem högerextrema beror deras framgångar i första hand på arbetarrörelsens kapitulation för en borgerlig version av välfärdsbygge som enfråga om goda kundrelationer.

Vi kan inte förneka det. När Alliansen bildades blev det en succé. Inte bara för att de nu framstod som välfärdskramare utan främst för att den etablerade? arbetarrörelsen idag inte formulerar egna visioner. Den borgerliga synen på individen som kund istället för medborgare i sin relation till samhällets institutioner har också blivit socialdemokratins. Istället för medborgare som kollektivt beslutar om det gemensamma bästa så kommer vi i allt större utsträckning erbjudas individualiserade lösningar. Välfärd ja! Men bara för de som så att säga tar ansvar för sin egen situation.

Pensionssparandet, friskolorna, psykiatrireformen, de individuella lönesättningarna, utförsäljningarna och avregleringarna var bara början. Ökade motprestationer kommer krävas av de arbetslösa liksom fortsatt differentiering av skolorna och än mer individanpassade försäkringssystem som gör de trygga tryggare. Alla som kan får visserligen vara med men på sin egen nivå på den ?stege vars lägsta trappsteg kommer sitta högt ovanför samhällets olycksbarn – de psykiskt sjuka, de hemlösa, missbrukarna och de kriminella.

Sverigedemokraterna vänder sig till de etniska svenskar som minns eller hört talas om en annan vision av generell välfärd, folkhemmet tror jag det kallades. Till de som har sämre bostäder och risigare bilar än deras föräldrar hade. Till dem som gått eller vars barn går i de skolor som stått sig dåligt i konkurrensen. Helt enkelt till förlorarna. Och deras svar är som bekant enkelt:

Med falsk matematik pekar de ut framväxten av ”det mångkulturella ?samhällsexperimentet” som roten till det onda. Från personrån till arbetslöshet. Deras motbild är ”ett folkhem präglat av trygghet, harmoni och solidaritet” vilket de menar förutsätter ”etnisk och kulturell likhet bland befolkningen” för att citera deras principprogram. I deras propaganda brukar det också finnas gott om lintottar och lantliga idyller. Estetiken påminner om etniskt rensade varianter av de kolorerade paradisbilder som Jehovas vittnen brukar locka med.

Med byggstenar som ”familjen, hembygden och nationen” bygger de trosvissa sin Bullerbyversion av välfärdsstaten. Det är långt ifrån en borgerlig ideologi om individuellt ansvarstagande. Deras trygghet kommer tvärtom ur kollektiva lösningar, ”nationellt ansvarstagande” för ett ”homogent samhälle” som de säger.

Arbetarrörelsens har en ideologisk kris och Sverigedemokraternas främlingsfientlighet är svår att bemöta så länge de egna visionerna lyser med sin frånvaro. Men det räcker inte med att endast sätta ljus på klassproblematiken och hoppas på ett hyfsat skatteunderlag för att täppa igen hålen i den generella välfärden och därmed också stävja den sociala oro som  främlingsfientligheten växer ur. I sådana fall skulle Jonas Sjöstedt varit regeringschef idag. Vi lever i ett globalt samhälle och statens handlingsutrymme är krympande.

Men den svenska arbetarrörelsen har alltid stått på två ben – kontrollen över statsmakten med följande sociala ingenjörskonst samt den numera osynliggjorda gräsrotssolidaritet som vuxit fram i självorganiseringen. Nu har vi ett 2000-tal där både skolgång, yrkeskarriär, åldrande och sjukdom är allt mer under individens ”eget anvar”. Nå. Motmakten har vi redan. Kooperationen, bildningsförbundet, fackföreningsrörelsen etc. Dags att fylla dem med nytt blod.

För arbetarrörelsens grundläggande värderingar är starkt förankrade i Sverige. Såväl Alliansens individualism som Sverigedemokraternas protektionism har nått framgångar genom att de anpassats till detta faktum. Men densjälvorganiserade arbetarrörelsen är jordmånen för en verkligt solidarisk vision bortom klass, etnicitet och kön.

Intressant?
Om högerextremism i media: DN, SVD, SVT1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,  , , , , , ,

Advertisements