Trygghet och brottslighet

Folk i Sverige är trygga i det bostadsområde där de bor och trygga i i den stad där de bor. Däremot upplever de att Sverige inte tryggt. Det vill säga att de utifrån sina egna erfarenhet är trygga och upplever livet som tryggt. Men de upplever att det där borta nånstans, där de inte är. så är det otryggt. Den upplevda otryggheten är utan tvekan ett resultat av propaganda och mediehysteri. Läs mer…

Hur brottsligheten ser ut och vad som kan göras?

Sverige har mycket låg brottslighet. Det finns inte många andra länder som har lika låg brottslighet. Nu är det iofs svårt att jämföra brottsligheten mellan länder då lagstiftningen ser mycket olika ut. Väldigt mycket av det som anses vara ett brott i Sverige är inte brott i många andra länder. Läs mer…

Miljöpartiets 33 förslag till åtgärder mot gängen duger inte

Miljöpartiet eller i alla fall deras rättspolitiska talespersoner Martin Marmgren och Rasmus Ling har ställt 33 förslag till hur gängbrottsligheten kan bekämpas som de presenterar i en debattartikel i ETC. Men deras förslag är grunt och inkluderar inte några av de viktigaste åtgärderna. Läs mer…

Hammarkullen mellan kamp och vanskötsel

Hammarkullen är den mest omskrivna förorten i Göteborg ur ett historiskt perspektiv. Det beror på flera saker. Dels att där finns en tradition av föreningsliv, organisation och motstånd, dels för att det är den stadsdel i Göteborg som uppmärksammats mest som en slags exempel på problemen med miljonprogramsförorterna. Läs mer…

Eftervalssamling i Stockholm den 15 oktober

Valet i Sverige har ägt rum under tämligen turbulenta förhållanden. Krig och upprustning, tilltro till snabba stormaktslösningar utan demokratisk förankring, en skenande klimatkris där ingen verkar ha tillräckligt kraftfulla svar, ökande sociala klyftor i samhället, och strid på kniven om hur skattemedel ska användas Läs mer…

Trygghetsundersökning visar minskad brottslighet

Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Läs mer…

Gängvåldets orsaker – modernismen

Något som haft betydelse för situationen i många svenska städer är modernismens intåg i stadsplaneringen. Ytterst handlar det om 1960-talets utformning av städer och stadsdelar. Den har bidragit till att förutsättningar för brott och otrygghet delvis har byggts in i den fysiska miljön. Läs mer…

Högerextremister hotar politiker

74 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de inte blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Bland de 24% som utsatts är det vanligt att undvika att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av oro för att bli utsatta. Läs mer…

Polisens brottsförebyggande arbete är ett fiasko

Tillsynsenheten vid Polismyndigheten har producerat en rapport om planlagd brottsförebyggande verksamheten ute i kommunerna (2021:6). Det handlar om en redovisning av en inspektion om i vilken utsträckning det brottsförebyggande arbete inom lokalpolisområdena överensstämmer med verksamhetens prioriteringar och intentioner. Läs mer…

Färre utsatta för brott

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat. Dock har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Läs mer…

Tid för en värld bortom rädslan

En stund var det skrämselkalas i Sverige. En bomb hade briserat i ett bostadsområde i centrala Göteborg och det urspårade gängkriget såg ut att vara orsaken. En av Internationalens prenumeranter cyklade nästan in Ulf Kristersson som tillsammans med sina närmaste hårda tag-moderater tagit sig till Göteborg för att gripa tillfället. Läs mer…

Kriminalitet är inte ett problem utan ett symptom på problem

Visst upplevs kriminalitet som ett problem för de som bor i områden med mycket knarklangning, hot och våld. Men egentligen är brottsligheten bara ett symptom på de problem som finns med brist på trygghet och försörjning Läs mer…

Otrygghet finns i SD-land, Malmö och Stockholm

Störst tendens att uppleva otrygghet i Sverige finns i vissa stadsdelsområden i Stockholm och Malmö samt i kommuner i norra Skåne där Sverigedemokraterna (SD) länge haft ett starkt fäste. Detta enligt en undersökning av Brå som tagit hänsyn till individfaktorer och justerat resultaten efter det. Läs mer…

En socialistisk stadsplanering

En socialistisk stadsplanering måste utgå från några grundläggande principer. Dessa är att stadsmiljön är till för alla och ska vara lika tillgänglig för alla. Den måste utgå från demokrati, dvs alla som kan och ska utnyttja staden har rätt att ha åsikter och påverka utformningen, arkitekturen, trafikplaneringen, den tekniska utformningen och mycket mer. Läs mer…

Trygghet och otrygghet på Järvafältet

Folkets Husby har tillsammans med kriminologen Leandro Schclarek Mulinari och Sima Wolgast, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, gjort en undersökning om upplevd trygghet i Husby och andra stadsdelar på Järvafältet i Stockholm. Undersökningen är baserad på svar Läs mer…

Fler oroas av brottsligheten trots att brottsligheten inte ökar

Nationella trygghetsundersökningen 2020 (NTU) visar tydligt att brottsligheten i samhället inte ökar när folks upplevda utsatthet för brott mäts. Samtidigt ökar oron för brottslighet och att bli utsatt för brottsligheten. Denna oro är alltså inte orsakad av en verklig utveckling Läs mer…

Gängbrottslighet och dysfunktionella förorter

Dysfunktionella förorter är ett av problemen när det gäller den svenska gängbrottsligheten. Det är jämförbart med brittiska och US-amerikanska ”projects”. Problematiken med dysfunktionella förorter har orsakats av modernistisk stadsplanering med funktionsuppdelning och av modernistisk arkitektur som leder till fula områden Läs mer…

Rapport med begränsade, dåliga och meningslösa förslag om gängbrottslighet

Stiftelsen Tryggare Sverige har producerat en rapport om gängbrottslighet i Sverige, Ensam är inte stark, och de åtgärder som kan vidtas. Det är tyvärr en mycket begränsad rapport som dessutom innehåller rena felaktigheter i verklighetsbeskrivningen. Det finns exempelvis ingen ökning Läs mer…