Muslimska domstolar inte okej

Inte någon form av religiösa domstolar är okej om vi ska vara ärliga. Alla människor som lever i samma land ska ha samma rättigheter och leva under samma lagar och förhållanden. I förlängningen ska naturligtvis samma lagar, rättigheter och möjligheter gälla alla människor på jorden. Att införa separat domstolar för olika religioner är inte acceptabelt ur demokratisk synpunkt, det är inte acceptabelt ur jämlikhetssynpunkt och inte acceptabel ur jämställdhetssynpunkt. Så mycket är klart.

Däremot är jag inte av uppfattningen att separata domstolar för olika religiösa minoriteter är en självklar följd av mångkulturalism (vad det nu är, det är inget begrepp jag använder mig av direkt) och krav på samma rättigheter och möjligheter för olika religiösa grupper. Det senare kravet gäller ju inom ramen för ett demokratiskt, jämlikt och jämställt. Så på den punkten är jag inte på något sätt överens med Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin som skrivit ett debattinlägg i Göteborgs-Posten.

Däremot är jag överens med dem om att postmodernismen kan leda till en uppdelning av människor genom sin fokusering på identitetspolitik och särartspolitik. Det är inget jag applåderar och min uppfattning är att den så kallade postmoderna vänstern företräder åsikter och uppfattningar som inte alls är vänster och som inte alls innebär en kamp mot det kapitalistiska systemet.

Men om vänstern vet de två debattförfattarna i stort sett inget. Jag vet ingen vänster som lierar sig med mullorna i Iran. Den vänstern finns helt enkelt inte. Däremot finns det en vänster som har tendenser att liera sig med Assad i Syrien, eller att i alla fall uttala nån form av stöd för denne blodige diktator. Men det är knappast den så kallade postmoderna vänstern, utan mer traditionella stalinister som inte har nånting till övers för religion, postmodernism och mullor. Det är ju också en del av anledningen till att de tycker Assad är bättre än upprorsmännen i Syrien. Deras skriverier om vänstern är helt enkelt trams och det gäller det av dem citerade uttalandet av Maryam Namizes också.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements