Stora svenska jordbruk – Skabernäs

Skabernäs HB är ett jordbuksbolag som skapades av Skabersjö Gods AB och Näsbyholms Fideikommiss AB år 2006. 2011 gick även Börringekloster AB med i samarbetet i handelsbolaget Skabernäs. Totalt har de tre godsen 3 500 ha odlad jordbruksmark vilket innebär att man har mer odlad mark än något annat svenskt jordbruksföretag. Dessutom har man planer på att utöka till 4 000 ha. Martin Brabrand Rosenmeijer är ansvarig chef, eller prokurist, i företaget. En del av syftet med samarbetet var att driften av jordbruken skulle bli oberoende av stöd från EU. Men moderbolagen Skabersjö Gods AB och Näsbyholms Fideikommiss AB återfinns trots det bland de större bidragstagarna även om det gemensamma bolaget kanske inte gör det.

Jordbruket på de tre godsen drivs numera gemensamt. Bland annat har man Sveriges största fårbesättning och den största lammuppfödningen för slakt. Total har man 1 200 fårtackor som betar på 400 ha mark. I Sverige får fåren tyvärr inte gå ute hela året vilket innebär ökade kostnader för jordbrukarna och att det blir sämre för miljön. Foder för vintern produceras av Skabernäs själva. Lammen slaktas i Blekinge och Skåne eller på Själland där det finns någar mindre slakterier som betalar bättre priser än de svenska slakterierna. Skabernäs använder sig av vallhundar i arbetet med fåren.

Utöver fåren så ägnar man sig också åt växtodling, främst vete, maltkorn och råg, men även oljeväxter som raps på ungefär 540 ha, vilket är Sveriges största odling av höstraps. Dessutom har man 200 ha med vallfröodling av rödsvingel och rörsvingel.

Nuvarande ägare av Skabersjö gods är Peder Thott, son till Otto Thott (1917-80) som var den siste fideikommissarien. Godset omfattar ca 3 000 hektar. För att sänka kostnaderna och bättre kunna utnyttja maskinparken har Skabersjö Gods AB och Näsbyholms Fideikommiss AB ett gemensamt handelsbolag, Skabernäs, för sin växtodling som omfattar ca 2.250 hektar.

Skabersjö är, som redan nämnts, ytterligare ett av de många adelsägda skånska gods som delvis lever på bidrag från EU. I styrelsen för Skabersjö Gods AB sitter förutom Peder Thott också hans fru Eva Thott, sonen Otto Thott och Carl-Fredrik Herslow.

Bidrag får också Näsbyholms Fideikommiss AB som ägs av Dick von Blixen-Finecke. I styrlsen sitter också Peder Thott och Carl-Fredrik HerslowNäsbyholm omfattar ungefär 2 200 ha mark totalt.

Förutom i de två nämnda godsföretagen Skabersjö och Näsbyholm sitter Carl-Fredrik Herslow i styrelsen för ytterligare ett antal företag, AB Lindholmens Gård, Näsby Vind I AB, Näsby Vind II AB samt ytterligare att antal företag i fastighetsbranschen. Dessutom som suppleant i Advokatfirman Magnus Holme AB vars ägare Magnus Holme sitter i en rad godsföretags styrelser.

Näsby Vind-bolagen är dotterbolag till Näsbyholms Fideikommiss AB och producerar som namnen antyder vindkraftsel. Dick von Blixen-Finecke sitter förstås i dessa företags styrelser också samt i Söderslätts Spannmålsgrupp ek.för. (SSG) där han har sällskap av Peder Thott. Bägge två sitter också i styrelsen för Skånska Biobränslebolaget AB.

Ägaren till Skabersjö Gods AB, Peder Thott, sitter för sin del, vid sidan av redan nämnda styrelseuppdrag,  i flera jordbruksföretags styrelser. Förutom Skabersjö och Näsbyholm också i Sannarp AB och Änghagen Lantbruks AB (dotterbolag till Sannarp). Dessutom i styrelsen för ett antal bolag knutna till Skabersjö Gods AB, Skabersjö Vind AB och Skabersjö Holding AB. Sannarp AB ägs av Niels Treschow som också sitter i styrelsen för AB Jordberga Gård.

Otto von Arnold-Grön är ägare till AB Jordberga Gård och sitter också i styrelsen för Sannarp AB liksom för Söderslätts Spannmålsgrupp ek.för. som redan nämnts. Förutom Peder Thott, Dick von Blixen-Finecke och Otto von Arnold-Grön återfinns också Martin Brabrand Rosenmeier i den styrelsen. En annan större godsägare i samma styrelse är Haqvin Stiernblad som äger Stora Markie Drifts AB som driver verksamheten på det 900 ha stora godset som ägs via Stora Markie Gods AB md moderbolaget Stora Markie Fastighets AB. Stora Markie Drifts AB får stora gårdsstöd från EU i likhet med AB Jordberga Gård. Ägare av Söderslätts Spannmålsgrupp är AB Jordberga gård, Stora Markie Drifts AB, Skabernäs HB samt Södra Åby Lokalförening.

Börringe Kloster AB ägs av Magnus Ericsson via holdingbolaget Gnostic AB som är gift med Elisabeth Beck-Friis, syster till Eva Ramel som äger AB Börringekloster Huvudgård. VD i Företaget är paret Ericssons son Sten Ericsson. Marken som man äger i Skåne är ungefär 1 400 ha efter att man 2011 köpte en annan jordbruksegendom på över 300 ha.

I styrelsen för Börringe Kloster-koncernens moderbolag Gnostic AB (med en hemsida helt utan information) sitter förutom Sten Ericsson och Magnus Ericsson också Joachim Ericsson, Bo Ånebrink, Bo Göran Persson och Magnus Kindstrand som suppleant. Koncernen driver även golfbanan Sturup Park och dess golfrestaurang via bolaget Sturup Park AB och Börringe Kloster Golf AB som driver golfbanor. I övrigt ingår en mängd olika sorters företag i koncernen, byggbolag, tjänsteföretag och forskningsföretag.

I Södermanland äger företaget sen 2010 också Stäringe säteri med 1 300 ha varav 1 000 ha skog efter att man köpt ägarföretaget Stäringe säteri AB. Säljare var fyra döttrar till Robert Francke, sentida ättlingar till den rika 1800-talsfamiljen Francke. Stäringe var fram till 2007 en av Sörmlands största mjölkgårdar.

Bo Göran Persson och Magnus Kindstrand sitter bägge två i en lång rad godsföretags styrelser. Persson i Skåne och Blekinge, bland annat i familjen Ramels Hviderup och familjen Wachtmeisters Johannishus. Kindstrand sitter främst i styrelser på godsföretag i Södermanland, Östergötland och Närke, förutom Stäringe också i Gripenstedts Bystad, Bielkes Sturefors, Bonde af Björnös Bordsjö och Lewenhaupts Claestorp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , Magnus Ericsson, , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements

One Reply to “Stora svenska jordbruk – Skabernäs”

Kommentarer är stängda.