Man blir dum i huvet av att röka hasch

Det är ingen direkt nyhet att den som röker hasch stadigt, regelbundet och permanent under lång tid blir trög och seg. Dum kan man säga. Men i en studie från Nya Zeeland så menar forskarna, enligt svensk media i alla fall, att den visar att regelbundet hasch- eller marijuanarökande ger en permanent påverkan på hjärnan. Resultatet vid IQ-tester försämras alltså permanent menar forskarna enligt svenska tidningar, ingen återhämtning kunde ses ett år efter att personer slutat röka cannabis. Ett år. Det är ju inte seriöst. Ett år är som jag ser det knappast något bevis för permanenta nedsatt IQ eller permanenta skador.

Studien visar också att man prestera sämre vid IQ-test om man var ung när man började med hasch än om man började när man var vuxen. Ju mer man rökte på, ju större negativ effekt hade cannabisanvändningen.

Cannabis tycks alltså inte nämnvärt skilja sig från andra droger när det gäller skadeverkningar alltså. Det är värre att börja missbruka ju yngre man är och ju mer man använder ju sämre är det. naturligtvis är skadeverkningarna av lite olika typ, men de finns där. Oavsett om man använder alkohol, cannabis eller nån annan drog. Om en person dricker alkohol varje dag i 10 år så lovar jag att skadeverkningarna finns kvar ett år efter att personen slutat. Sämre IQ och allting. Fast det troliga är att man är död om man konsumerade alkohol i den takten i 10 år. Med cannabismissbruk så lever man i alla fall.

I de engelska versionerna av rapporteringen om cannabisundersökningen  står det att forskare och läkare säger att regelbundna cannabisbrukare riskerar lägre IQ, inte att de garanterat får det. Det står vidare att en undersökning inte räcker för att bevisa de i den aktuella undersökningen påvisade skadeverkningarna och effekterna. Dessutom påkar forskare och läkare att det kan finnas alternativa förklaringar som depression hos försökspersonerna. Depression leder till lägre IQ och är en orsak till haschmissbruk, Forskare och läkare påpekar också att om man använder cannabis nån gång då och då så blir det inga märkbara skadeverkningar. Dessa brasklappar undviker svenska media att nämna.

Jag tror personligen att resultaten är trovärdiga, men undersökningen bevisar inte att det är så och den visar framförallt inte att skadeverkningarna är permanenta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements