Allvarlig kritik mot US-amerikanska valet från OSSE

Kritiken mot valet i USA från de internationella valobservatörerna från den FN-anknutna organisationen OSSE (på engelska OSCE) är ganska allvarlig måste man nog säga. Helt i klass med den kritik som brukar riktas mot ryska val. Och om valobservatörerna burkar vara ovälkomna i Ryssland så var de lika ovälkomna i delar av USA.

Själva genomförandet av valet fick godkänt rent allmänt. Förstås inte i de delstater där man inte fick observera, vilket var ganska många och stora delstater. Anledningen är att man har lagstiftning som i praktiken förbjuder valobservatörer. De delstater där valobservatörer inte tilläts arbeta var Alabama, Florida, Iowa, Michigan, Mississippi, Ohio, Texas och Pennsylvania. I Texas hotade myndigheterna med att gripa valobservatörer om de dök upp.

Kritiken som riktades mot valet gällde ofullständiga och okontrollerbara röstlängder, identitetskrav som innebär att många fattiga inte kan rösta då de saknar giltiga pass, över 50 miljoner medborgare är inte registrerade på ett tillfredställande sätt och kan därför inte rösta osv.  6 miljoner har inte rösträtt då de suttit eller sitter i fängelse, 4 miljoner boende i USA-territorier (det största territoriet är Puerto Rico) har inte rösträtt och 600 000 i Washington DC har begränsad rösträtt.Annat som kritiserades var redovisningen av kampanjernas finansiering, hur rösträkningen går till och otydliga regler kring valet i många delstater. Regler som dessutom i flera fall ändrades mycket kort tid före valdagen.

Det finns alltså ganska allvarliga demokratiska problem med US-amerikanska val och deras valsystem. Några har OSSE tagit upp i sin kritik, några har jag skrivit om tidigare. Registreringsförfarandet och att tidigare straffade inte kan rösta är väl kanske de allvarligaste.

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Moberg, Högberg, Kildén & Åsman,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements