Bygg om miljonprogrammet – bekämpa gängen

Bygg om miljonprogrammet. Det sätt som miljonprogrammets områden är konstruerade på innebär att det skapas en mängd otrygga miljöer där alla alltid måste passera. Det handlar om gång- och cykelvägar genom natur, hållplatser som ligger utan kontakt Läs mer…

Valdeltagandet förklarar framgångarna för V och MP

Enligt vallokalsundersökningen som SVT och Göteborgs universitet genomförde kan vänsterns och miljöpartiets framgångar förklaras med valdeltagandet och att S-väljare röstade på framförallt MP i EU-valet. Dvs många väljare som röstade på MP i EU-valet har i undersökningen uppgett att de skulle ha röstat på S i ett riksdagsval. Läs mer…

Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Det är ett val som traditionellt lockar färre att rösta än i andra val. I valet 2019 var det 45 procent av de röstberättigade som valde att inte delta i valet. Men det såg mycket olika ut i skilda grupper av befolkningen. Läs mer…

Sosse? Rösta (v)!

Ja, om du är en äkta gammaldags solidarisk socialdemokratisk arbetare, lägre tjänsteman med känsla för social rättvisa, eller radikal folkhemsnostalgiker. Som drömmer om de goda svenska välfärdsåren efter världskriget. Med topp kring 1980 då den svenska jämlikheten var som högst, och berömd i hela världen. Så är du sosse? Rösta (v)! Läs mer…

Ny ordförande – samma LO

Det såg ut att bli ett mer odramatiskt och tristare ordförandeval på LO-kongressen än vanligt. Och det vill inte säga lite. Valen är normalt välregisserade och uppgjorda på förhand av valberedningen, långt från medlemmarnas insyn som brukligt är i toppstyrda och byråkratiska organisationer Läs mer…

Socialism är arbetarmakt

Orden socialism och kapitalism förekommer i Vänsterpartiets nya partiprogram trots att partiledningen och programkommissionen inte vill ha de så. Men det betyder i praktiken väldigt lite. För i programmet finns ingen som helst definition av begreppen. Läs mer…

Polisen är nöjda med insatsen vid Eurovision i Malmö

Eurovision Song Contest i Malmö har genomförts under trygga och säkra former samtidigt som polisen säkrat möjligheten för medborgare att ge uttryck för olika åsikter. Det menar polisen är kontentan av deras arbete i Malmö under Eurovision. Så polisen är nöjda med insatsen. Men den bilden bör nog nyanseras lite. Läs mer…

Den högerextrema trollfabriken gav 12 poäng till Israel

Under gårdagen gick den högerextrema trollfabriken för full maskin. 100-tals högerextrema trollkonton och högerextrema tyckare röstade 4+ gånger per person på Israels bidrag i Eurovision. Det finns inget som tyder på att Israels bidrag hade stort stöd i det svenska folket Läs mer…

Massiv protest mot folkmord och intolerans under Eurovision

På gatorna i Malmö har det i praktiken varit en flera dagar lång massiv protest och manifestation mot Israels övergrepp och bombningar i Gaza. Mot Israels folkmord på palestinier. Själva omröstningen om låtarna blev för sin del en massiv omröstning för tolerans då vinnaren är en icke-binär person. Läs mer…

Färre brott och våldsamheter i Malmö under Eurovision

Det har inte inträffat några våldsamma incidenter under Eurovision i Malmö. Att demonstranterna för Palestina skulle uppträda ordnat och lugnt var förväntat. Lite mer oväntat så verkar det som om också polisen lyckats hålla sig lugna. Något de inte gjort vid tidigare stora demonstrationer som exempelvis i Göteborg 2001. Vi får se om de lyckas hålla sig lugna även idag. Det är dessutom färre brott och våldsamheter än under en normal vecka. Läs mer…

Fiskeriföretagen i Sverige – personalägda företag

Traditionellt har ägandet inom det svenska fisket varit kollektivt i form av vadlag (bestod av delägare i en snörpvad), backelag (bestod av delägare i backor, dvs långrevar) och fiskelag (senare partrederier). Alla fiskebåtar har i allmänhet varit kollektivt ägda. Så är det i praktiken än idag. Fiskeriföretagen i Sverige kan helt enkelt ses som personalägda. Läs mer…

Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Demonstrera på 1-maj 2024

Årets första maj äger rum i en alltmer kaotisk kapitalistisk värld av militarisering, klimatkris och högerutveckling. Medan Putins ryska imperialism föröder Ukraina och det israeliska folkmordet i Gaza fortgår oförhindrat pumpar globala militära rustningar miljarder stundligen från välfärdssystem och sociala behov till krigsindustrins vapensmedjor. Istället för att rusta för den livsnödvändiga klimatomställningen rustar världen för nya dödsbringande storkrig. Demonstrera på 1-maj. Läs mer…

Hem till byn + FN-makt

Lokal demokrati – småskalig, direkt och nära – är bäst på att vardagligt och konkret sätta makten i vanliga människors händer = ”deltagarkultur”. Det är den djupdemokratiska röda tråden i den gröne klimataktivisten, journalisten och författaren George Monbiots med rätta brett uppmärksammade debattbok ”Ur ruinerna – En ny politik för en värld i kris ” (2017). Läs mer…

Vidöppet för valfusk – svenska EU-valet

I svenska val krävs det att någon har en godkänd legitimation med sig för att få rösta. Eller att den är personligen känd av någon av valförrättarna eller att den har med sig en person som kan intyga vem den som ska rösta är. Godkända legitimationer är körkort, id-kort, pass, EU-pass (trots att de saknar svenskt personnummer) samt Freja+ och BankID:s e-leg. Men det svenska valsystemet är vidöppet för organiserat valfusk. Läs mer…

Förslag om att införa ett debattforum – Vänsterpartiets kongress

Inför Vänsterpartiets kongress finns det en enorm mängd motioner, dvs förslag på förbättringar och förändringar. Många av förslagen handlar om partiets program då denna kongress har fokus på partiprogrammet efter att ett nytt mycket kritiserat förslag lades fram. Men det finns även andra förslag, Däribland att Vänsterpartiet ska arbeta för avkriminalisering av eget bruk av narkotika och innehav för eget bruk som jag skrivit om tidigare. Liksom ett förslag om att införa ett debattforum för partiet. Läs mer…

Program utan rörelse blir bara döda bokstäver

Den verkliga utmaningen i Vänsterpartiet ligger i att omvandla alla tankarna om ett nytt samhälle, skilt från kapitalismen, till konkret politik i vardagen. Att utforma politiska förslag och tankar som knyter samman dagens behov med de långsiktiga målen och bygga rörelser för dessa tillsammans med andra krafter. Ett program utan rörelse är bara döda bokstäver. Läs mer…

Kylan leder till våld

Det är kallt i Sverige. Och då pratar jag inte främst om vädret där våren tycks tveka nåt oerhört med frost på nätterna och iskalla vindar från nordost. Här i Göteborg. På andra håll är det väl ännu sämre. Utan det jag främst tänker på är den kyla regeringen och deras överrock i form av Sverigedemokraterna sprider hos människorna i landet. Läs mer…