Malmö: Organiserad brottslighet bekämpas på flera nivåer

Drygt 250 husrannsakningar, 29 kilo narkotika och 82 beslagtagna vapen – det är några resultat från Polisens insatser efter skjutningarna i Malmö. Samtidigt fokuserar Polisen på grovt kriminella som i allt större utsträckning sysslar med bedrägerier.

– Vi ser att flera kriminella personer lämnar gatuvåldet, krogmiljön och ett liv med mycket kontanter bakom sig för att i stället klä sig i kostym och driva företag, säger Stefan Sintéus som är chef för länskriminalen i Malmö.

Just nu pågår förundersökning mot ett antal personer som misstänks för bedrägeribrott med hjälp av bluffakturor. Ärendet berör cirka 6 000 målsägare och misstankarna handlar om allt från skattebrott till bedrägerier.

– När grovt kriminella sysslar med ekonomisk brottslighet måste Polisen och andra myndigheter agera både på bredden och på djupet. Det räcker till exempel inte att göra insatser mot ett antal tobaksaffärer för att få bort falska cigaretter. Om vi inte samtidigt agerar mot dem som är högre upp i den kriminella strukturen, kommer det bara nya cigaretter.

Imperiebyggare, experter och utövare

Stefan Sintéus beskriver den grovt kriminella verksamheten i Malmö som en pyramid i tre nivåer. I toppen av pyramiden finns de så kallade imperiebyggarna som är strategiskt viktiga personer.

– Det handlar om tio till femton personer – och det är de som tjänar pengarna.

Under imperiebyggarna finns så kallade experter som hjälper till med frågor av skatteteknisk, ekonomisk eller juridisk karaktär. Den tredje nivån, utövarna, beräknas uppgå till cirka 300 personer.

– Utövarna kommer man åt genom kontinuerliga kontroller och till exempel gatulangningsinsatser. På det sättet hittar vi narkotika och vapen. För att nå imperiebyggarna krävs en helt annan typ av insatser. Där måste Polisen samarbeta med Försäkringskassan, Skatteverket och Tullen. Genom skatterevisioner kan man hitta misstankar om ekonomisk brottslighet som vi gemensamt går vidare med.

Flera kontroller och insatser

Polisens ökade insatser i Malmöregionen har hittills resulterat i totalt 63 fängelseår som utdömts i två mordrättegångar. En tredje mordrättegång är planerad, och ytterligare två står på tur. Polisen har gjort 269 husrannsakningar, beslagtagit totalt 29 kilo narkotika och 82 vapen samt ammunition.

Utöver insatserna mot bluffakturor gör Polisen fortlöpande kontroller av taxi- och restaurangnäringen, byggbranschen och växlingskontoren i syfte att komma åt illegala delar av verksamheterna.

Det sätt på vilket Malmöpolisen beskriver insatserna mot den organiserade brottsligheten i Malmö påminner om det sätt som polisen arbetat på i Södertälje. Beskrivningen av de tre nivåerna kunde lika gärna ha varit hämtade därifrån, förutom att brotten nätverken i Malmö och Södertälje ägnar sig åt är lite olika.

RPS/Svensson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Svensson på Patreon!