Savén och Brittiska Jungfruöarna

Björn Savén, grundare av private equity-bolaget IK Invest är en av de svenskar som haft eller har företag på Brittiska Jungfruöarna (BVI). Han tillhör de svenskar som belades med ett enorm skatt och skattetillägg genom beslut av Skatteverket i december 2011. I Björn Savéns fall handlar det om krav på 755 miljoner i skatt och totalt med skattetillägg 934 miljoner SEK. Totalt för IK-Invests anställda handlar det om 1,8 miljarder. Skatteverket lyckades knyta samtliga nyckelpersoner utom två, Björn Savén och Gustav Öhman, i IK-Invest till olika bolag i BVI. Kvar fanns också två bolag man inte lyckats knyta till någon:

Skatteverket har lyckats lokalisera ”carried interest” till samtliga nyckelpersoner inom IK-gruppen utom till två personer, Björn Savén och Gustav Öhman.

Jakten på de resterande pengarna slutade på Brittiska Jungfruöarna och Jersey.

De två mottagare av carried interest som Skatteverket inte direkt kunnat knyta någon nyckelperson till är Hartsville Ltd med adress på Brittiska Jungfruöarna och Theremin Ltd med adress på Jersey.

– Eftersom det endast är två nyckelpersoner, Savén och Öhman, som Skatteverket inte kunnat spåra någon carried interest till, finns ingen annan rimlig förklaring än att det är dessa två personer som kontrollerar var sitt av dessa bolag, skriver Skatteverket i sin 43-sidiga utredning som tagit flera år att slutföra.

Och i sitt krav på 934 miljoner kronor i löneskatt, skattetillägg, egenavgifter och ränta skriver Skatteverket direkt till Björn Savén: ”Det finns ingen annan rimlig förklaring än att det är Ni som kontrollerar Hartsville.”

Björn Savén är alltså en av dem som smitit med skatt på vinster som kommer från skattepengar genom att använda sig av bolag på Brittiska Jungfruöarna eller andra skatteparadis. Skillnaden mellan honom och Hans Thulin är att Savén åkte dit ganska tidigt. Kanske är det så att också Hans Thulin har fått betala, men det är lite oklart med det. IK Invest har varit (är?) värre än andra riskkapitalbolag. De betalade ingen skatt alls medan Robert Andreens Nordic Capital betalade för lite skatt:

Men framför allt visar genomgången att det finns en viktig skillnad mellan de två nu granskade bolagen, IK Investment Partners och konkurrenten Nordic Capital.

Den senare har betalat en felaktig skatt på sin vinstdelning, anser Skatteverket. Men IK har inte betalat någon skatt alls, menar myndigheten.

– Det stämmer. Man får tyvärr intrycket från debatten i bland annat media att vår granskning enbart avser den principiella frågan om huruvida vinstdelningen ska skattas som inkomst av tjänst eller inkomst av kapital. Men i IK:s fall har Björn Savén och de övriga nyckelpersonerna inte betalat någon skatt alls på vinstdelningen, säger Göran Haglund, skatterevisor och tidigare samordnare för projektet på Skatteverket i Stockholm.

Björn Savén tog strid med Skatteverket om nivån på skatten som skulle betalas. Löneskatt eller kapitalinkomstskatt (mycket lägre). Samtidigt som han vägrar betala skatt, men gärna tillgodogör sig skattefria vinster på utbetalda skattemedel så agerar Björn Savén också som lobbyist för att påverka den politik och det samhälle han inte vill betala skatt till:

Den största enskilda skatteskulden bedömer Skatteverket att Björn Savén på IK Investment Partners har. Savén står Fredrik Reinfeldt nära och statsministern har flera gånger tagit med honom till internationella toppmöten som representant för svenskt näringsliv.  Enligt Skatteverket är han skyldig staten närmare en miljard kronor. IK Investment Partners tjänar sina pengar bland annat genom Attendo, ett vårdbolag som varit inblandat i många av de senaste årens vårdskandaler.

Pengarna använder Björn Savén bland annat till att lobba mot EU:s finansdirektiv och kemikalielagstiftning, enligt Affärsvärlden.

Snacka om dubbelmoral. Björn Savén vill gärna tjäna pengar på vård och annat som betalas med skattepengar men vill själv inte bidra. Han vill att vi andra ska betala hans miljardinkomster. Han sällskapar också ofta med politisk makthavare, inte bara med den nämnde Fredrik Reinfeldt utan också med kungen.

Andra som upptaxerats är Harald Mix, numera i riskkapitalbolaget Altor, men också en av grundarna av IK Invest, Helena Stjernholm, Michael Rosenlew och Gustav Öhman, alla från IK Invest. Från Nordic Capital gäller det Robert Andreen, Morgan Olsson, Anders Hultin, Kristoffer Melinder och Joakim Larsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements