Panamaläckan gav tre miljarder mer i skatt

När Skatteverket summerar resultatet av Panamaläckan har vi hittills fattat beslut om korrigerad skatt för cirka 100 personer och företag. Sammanlagt har skatten för dessa höjts med cirka 3 miljarder kronor. Panamaläckan har också lett till ett ökat internationellt samarbete och utveckling av det automatiska informationsutbytet. Läs mer…

En ren synvilla – nettoutvandringen 2023

Under 2023 översteg utvandringen från Sverige för första gången på mycket länge (94 år) invandringen. Men det är i själva verket en ren synvilla. En statistisk synvilla. I själva verket, dvs i verkligheten, skiljer sig inte invandringen och utvandringen under 2023 nämnvärt från åren innan. Läs mer…

Allt fler kontroller för att bekämpa arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent. Det vanligaste brottet som polisen identifierade var brott mot utlänningslagen. Läs mer…

Matbudsföretag är stora fuskare

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner. Läs mer…

Arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat

Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat är vad svenska myndigheter hävdar i en rapport. De har åtalat fler och drivit in mer pengar. De har gjort fler kontroller och utredningar. Mätt ut mer pengar. Utvisat fler människor. Läs mer…

Den stora momshärvan och storbolaget

Brighstar hette en stort US-amerikanskt företag som sysslar med telefonitjänster (VoIP) och handel med telelefoniutrustning. Bolaget var en central aktör i den så kallade mobilhärvan som också kallas den stora mobilhärvan. Läs mer…

Den stora momshärvan och Hells Angels

Den stora momshärvan eller som den kallas av SVT, mobilhärvan, har i flera fall visat sig ha en koppling till traditionell organiserad brottslighet och narkotikabrottslighet. Ett av de mer kända fall är bolaget Mark antHus AB (Markant) som förklarades i konkurs redan 2020 med en skuld till Skatteverket på 580 miljoner. Läs mer…

Den stora momshärvan – Halmstadsärendet

Den 20 juni 2022 dömdes 4 personer för skattebrott och nåringspenningbrott i flera företag. Flertalet av de dömda hör hemma i Helsingborg men det centrala företaget i deras del av den stora momshärvan var ett företag i Laholm. Läs mer…

Svartarbete – 200 företag kontrollerade

Över 200 företag har kontrollerats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Läs mer…

Åtal för momsskattebrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot två bröder misstänkta för bland annat grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Brotten har enligt åtalet skett inom en koncern där staten misstänkts ha lurats på knappt sju miljoner kronor i momspengar. Läs mer…

USA-ägt bolag ska betala miljardbelopp i skatt

Flir Commercial Systems AB får inte avräkning av fiktiv utländsk skatt som bolaget har begärt. Bolaget ska betala nästan två miljarder i skatt och drygt 700 miljoner i skattetillägg. Företaget sålde under 2012 tillgångar från en filial i Belgien och begärde därefter avräkning med över två miljarder kronor i fiktiv belgisk skatt Läs mer…

Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Staten förlorar miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det är enligt polisen ett betydligt större problem än skjutningar och sprängningar. En stor del av orsaken till problemen den politik som förts av ledande politiker och beslutsfattare i Sverige. Läs mer…

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar

Bristande arbetsmiljö hos sex av tio företag, personer som saknade rätt att arbeta i Sverige och som bodde på sina arbetsplatser. Det blev resultatet av en ny myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice. Läs mer…

Framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm

Det är i alla fall vad Ekobrottsmyndigheten hävdar i ett pressmeddelande. Ett 40-tal personer har nyligen dömts för delaktighet i bedrägerier mot den statliga lönegarantin efter en utredning som genomförts av Ekobrottsmyndighetens. Läs mer…

Bolagen som är inblandade i det stora momsbedrägeriet

Två av de bolag som är inblandade i det stor momsbedrägeriet där det nyligen väcktes åtal vid Malmö tingsrätt är försäljningsbolaget Iskana Investments AB med huvudkontor i Västerås och det stora US-amerikanska bolaget Brightstar. Läs mer…

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris

Insats Tickan  och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA) och de kommer att representera Sverige i den europeiska finalen i december. Tävlingen har i år haft temat Läs mer…