Hallström & Nisses

Byggbolag som startades 1929 av byggmästare Anders Nisses tillsammans med Per Hallström. Hallström & Nisses överlevde depressionen med vissa problem och tack vare en hel del jobb i form av beredskapsarbeten för staten. Under andra världskriget fortsatte bolaget få beställningar från staten:

Uppsvinget följdes av andra världskriget och försvarsmakten blev de nya beställarna av Hallström & Nisses tjänster. Dessa byggen var ibland hemliga och minst sagt spektakulära. Inte sällan låg de på avlägsna, svårtillgängliga platser utan vägar eller andra kommunikationer. Ett nämnvärt bygge är den dammbyggnad vid Pite Älv som företaget startade i februari 1940, samtidigt som kriget rasade för fullt i Europa. Bygget låg nio mil från närmaste väg eller kommunikation. Transport av manskap och materiel skedde med hjälp av samer med häst och släde. För att klara mathållningen åt mannarna införskaffades 30 renar som fick tjäna som skafferi under bygget. De naturliga kockarna var självklart samer.

Byggbolaget hade sedan fortsatt goda dagar under efterkrigstiden och sedan vidare under byggandet av miljonprogrammet. 1964 hade företaget 800 anställda och 1972 1 600, men bara tre år senare såldes byggverksamheten och fastighetsbeståndet samlades i företaget Anders Nisses AB som leddes av Göran Källqvist, svärson till Anders Nisses.  En annan stor delägare var Anders Palm. De var båda också delägare i Rodret AB som bildats samtidigt som Anders Nisses AB.

Anders Palm sålde år 1985 sin aktiepost i Anders Nisses AB till Philipson Invest AB. Han sålde även sin halva av Rodret AB till Philipson Invest.  Men denna försäljning var inte giltig då det fanns hembudsskyldighet till den andre delägaren i Rodret, Göran Källqvist. Källqvist köpte posten i Rodret AB som därmed blev helägt av familjen Källqvist. I Anders Nisses AB kontrollerade Rodret AB 39,3% av rösterna och familjen Källqvist direkt ytterligare 24,2%. Philipson Invest kontrollerade 25%.

1989 sålde Anders Nisses AB till AP-fonderna. Resten av familjens fastigheter samlades i bolaget Rodret AB som nu leds av barnen till Göran Källqvist.

Byggverksamhet tycks efter försäljningen 1975 ha behållit namnet Hallström & Nisses fram till 1991 då företaget köptes av familjen Paulssons Peab.

1997 fick ett nybildat fastighetsbolag i Sundsvall med Mandamus och Oskarsborg som äger namnet Hallström & Nisses Fastighets AB. 2004 köptes detta företag av Norrvidden Fastighets AB. Säljare var:

Säljare av aktierna i Hallström & Nisses är Investeringssällskapet 2, som i sin tur ägs av bl.a. Procuritas Capital Partners II, Investment Latour, Baring European Fund, Sampo, Sponsor och Atle. Ägare till Norrvidden är Länsförsäkringsbolagen i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Norrbotten samt Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Norrporten kommer efter den nu genomförda affären att ha en ägarandel på 20 procent i Norrvidden.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987
SIND 1980:5

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements