Norelli – Granitporten, Real Point och RealXIQ

1989 startade Thony Norelli tillsammans med en kompanjon ett företag vid namn Varbergs totalservice. Affärsidén var att renovera och tvätta fasader samt utföra markplanering. Verksamheten gick i början bra och företaget sysselsatte som mest ett tiotal anställda. 1991 fick bolaget stora Läs mer…

Advertisements

Bättre arbetsvillkor i hemtjänsten gav tryggare äldre

Något som naturligtvis är en självklarhet och som det inte behöver genomföras några undersökningar för att förstå. Nu har det ändå undersökts i Skönsmon i Sundsvall och resultatet blev det förväntade. Bättre arbetsvillkor för hemtjänstpersonalen gav bättre förhållanden för de Läs mer…

Cirkus Dahlbäck

Del 14 av 16 i serien Ekonomiska fifflare

Del 14 av 16 i serien Ekonomiska fifflareUkova grundades 1997 av Uno Kjellkvist och ytterligare en person som en liten, fristående aktiemäklarfirma (fondkommissionär). Dålig rådgivning som innebar skadestånd och dåliga aktieaffärer i Skandia och Ericsson tvingades Kjellkvist att sälja sin skapelse i Läs mer…

Bra manifestationer för gemensam välfärd

Idag genomfördes manifestationer för gemensam välfärd på en rad platser i Sverige. I Göteborg där jag deltog i manifestationen deltog omkring 1 000 personer (cirka 400 när mötet startade, många fler en halvtimme in i programmet), vilket måste anses vara Läs mer…

21 september: Manifestation för välfärden

Landsomfattande manifestationsdag 21 september: Nej till vinst i välfärden! Stoppa nedskärningarna! Försvara och utveckla den gemensamma välfärden! Vinsterna ska inte vara riskkapitalisternas utan våra, medborgarnas. Vi ska stoppa vinsterna och använda pengarna till att rusta upp den gemensamma välfärden. Den som Läs mer…

Hallström & Nisses

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggbolag som startades 1929 av byggmästare Anders Nisses tillsammans med Per Hallström. Hallström & Nisses överlevde depressionen med vissa problem och tack vare en hel del jobb i form av beredskapsarbeten för staten. Läs mer…

Peak Partners – fifflarbolag som inte vill teckna kollektivavtal

Peak Partners är ett finansföretag där Dennis Engström och Patrik Bergman har ledande befattningar och är styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Jonas Jonsson, Leif Klingborg och Per Gunnar Alexander Djerf. Företaget har ett dotterbolag som heter Fokus CRS. Dotterbolaget är ett telemarketingföretag Läs mer…

Köttfusk för att tjäna mer pengar

Ett företag vid namn Heat AB har sålt fläskfilé som oxfilé till en rad grossister i Sverige. Det kan handla om flera ton fläskfilé som färgats och sålts under falsk varubeteckning. En representant för företaget, Åke Hultberg, hävdar att man Läs mer…

Fritt vårdval och vårdgaranti har gett sämre sjukvård

I syfte att få del av regeringens så kallade ”kömiljarder” prioriterar sjukvården förstagångsbesökare, men nedprioriterar folk med komplexa sjukdomstillstånd och kroniskt sjuka. Många människor med långvariga och svårdiagnostiscerade sjukdomar får därmed inte sin diagnos så fort som man kan begära Läs mer…

Korruption finns inte bara i Göteborg

Korruptions- och muthärvorna i Göteborg som involverar en lång rad privata företag, kommunala chefer, kommunala företag, privata företagsdirektörer och tjänstemän osv rullar på. Nu är det dags för en ny rättegång, denna gång mot en projektledare på lokalförsörjningsförvaltningen och en Läs mer…

Extrema regn allt vanligare

Precis som jag skrev i ett tidigare inlägg så har de extrema regnen, skyfallen blivit vanligare i Sverige. I det inlägget var det bara ett antagande från mig utifrån personliga minnen och iakttagelser. Men det antagandet bekräftas nu av SMHI Läs mer…

1 maj 2011 med Socialistiska Partiet

Göteborg 1 maj med Socialistiska Partiet Årets huvudparoller är: – En värld att vinna – stöd kampen för demokrati i arabvärlden! – stoppa kärnkraften – ställ om samhället! – beskatta de rika – bygg ut välfärden! – gör facken till Läs mer…

Utvecklings AB Tulwe – Sundsvallsbanken

Del 7 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 7 av 10 i serien UtvecklingsbolagenUtvecklings AB Tulwe grundades 1965 på initiativ av Sundsvallsbanken. Inslaget av gemensamma ägare med banken var svagt, men Sundsvallsbankens pensionstiftelse var från början den störste ägaren i Tulwe med 6,6% av rösterna i bolaget. Läs mer…

Wallenbergs och den svenska skogsindustrin – Wifstavarf, Kopparfors …

Del 14 av 14 i serien Träbaroner

Del 14 av 14 i serien TräbaronerPer Hellzén var den drivande kraften bakom bildandet av Wifsta Skeppsvarfs Bolag 1798. Bolaget utgjordes av 100 lotter till ett nominellt belopp av 200 riksdaler. De flesta av de 36 bolagsägarna var Härnösandsbor, liksom Läs mer…

Enhörning – Kubikenborg

Del 11 av 14 i serien Träbaroner

Del 11 av 14 i serien Träbaroner”Ur luften, torr och het av solen, komma ljud. Ett stycke bort står ett rödmålat komplex bredvid en skorsten, skyhög och röksvart i toppen, på stranden. Sågen! Det slamrar där i sågen. En hel Läs mer…

Heffner och Åslund – Heffners

Del 10 av 14 i serien Träbaroner

Del 10 av 14 i serien TräbaronerPå 1820-talet byggde Per Fredrik Heffner (1789-1873) upp en verksamhet, Heffner & Co, med skogar, flera vattensågar och trävaruhandel i kompanjonskap med brittiska intressen. På grund av en svag konjunktur tvingade dock P.F. Heffner Läs mer…

Hedberg, Axling och Jacobsen – Klampenborg, Stockvik och Tunadal

Del 9 av 14 i serien Träbaroner

Del 9 av 14 i serien TräbaronerTre knallar, gårdfarihandlare och tillika bröder, från Sjuhäradsbygden slog sig ner i Sundsvall på 1850-talet. De tre var Anders Petter Hedberg (1820-1882), Johan August Hedberg (1828-1906) och Andreas Hedberg (1832-1878). De två förstnämnda kom Läs mer…