Geveko

Geveko grundades som bygg och anläggningsföretag 1925 av Gunnar Bergendahl. Till en början tillverkade företaget olika typer av asfaltmassor. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och var mycket lönsamt. Detta ledde under 1950-talet till att AB Geveko investerade en hel del kapital i aktier i börsnoterade företag.

På 1960-talet blev vägmarkeringsfärg och vägmarkeringsarbete allt viktigare inom Geveko AB vid sidan av bygg- och anläggningsverksamhet. Att det blev så var en naturlig följd av Gevekos stora inriktning på asfalteringsarbeten. 1964 hade AB Geveko inklusive dotterbolagen Bergendahl & Höckert AB samt Gatu och Väg AB 2 200 anställda (1960 var det 2 000 och 1942 700 i Gevekokoncernen). Byggfirman Bergendahl & Höckert såldes 1966 till JM-koncernen. Därmed försvann också 1 500 anställda ur koncernen. Kvar blev  cirka 300. På 1970-talet blev Geveko också leverantör av rostskyddsprodukter till bilindustrin. 1972 ägde Industrivärden (Handelsbanken) 33,4% av röster och kapital i Geveko medan familjen Bergendahl kontrollerade 30,2%, familjen Dunberger 8,7% och  familjen Ergel 9,7%.

1983 börsintroducerades AB Geveko och 1986 kontrollerade Industrivärden 30,4% av rösterna i företaget medan familjen Bergendahl direkt och via stiftelser kontrollerade 30,5%. Familjen Ergel kontrollerade 8,5% och familjen Dunberger 8,1%. Eventuellt är väl familjerna Ergel och Dunberger släkt med familjen Bergendahl. Geveko expanderade på 1980-talet utomlands genom uppköp av vägmarkeringsföretag.

1997 såldes byggbolaget Gatu & Väg AB med 360 anställda till Skanska och året efter såldes AB Underås. Kvar i AB Geveko var en börsportfölj och vägmarkeringsverksamheten. Under 2000-talet fortsatte företaget expansion på vägmarkeringsområdet och utomlands. Flera av de förvärvade bolagen i Östeuropa gick dock dåligt och 2012 såldes de av eller gick i konkurs. Aktieportföljen avvecklades oockså under 2000-talet.

Ägare i AB Geveko är idag två Bergendahlsstiftelser med sammanlagt 53% av rösterna, familjen Ergel med 5%, familjen Dunberger 6,4% och familjen Bergendahl 2,6%.

Andra källor: Årsredovisningar Geveko

Mer: AV,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements