Borås Invest

Borås Wäfveri har sitt ursprung i företaget Wiskaholm, som gick i konkurs 1863. År 1870 köptes Wiskaholm av Fritslatrion Petter Anders Åkerlund, Anders Andersson och  Johannes Pettersson. Företaget expanderade snabbt, 1901 köptes Müller & Justs färgeri i Borås, 1914 Kungsfors Spinneri AB i Skene, 1917 J.F. Wennerstens Fabriks AB i Borås och 1918 Norrby Nya AB i samma stad.

1921 hade hela koncernen 1 400 anställda. Familjen Begrengren var vid denna tid sannolikt bolagets största ägare då styrelsen som bestod av 6 medlemmar varav tre från familjen Bergengren. Styrelseledamöterna var Axel G. Bergengren, Anders W. Bergengren, I. Bergengren, R. Jagenburg, C.G. Lidman och K.M. Wahlstedt. Axel G. Bergengren var VD. 1963 ägde familjen Bergengren cirka 35% av Borås Wäfveri som 1960 hade 1 800 anställda. Borås Wäfveri AB ägde vid denna tid också 50% i AB Svenskt Konstsilke och var största ägare i Kilsunds AB med 15%. Dessa två företag hade 640 respektive 715 anställda år 1960. Desutom ägde företaget 10% i Viskans Kraft AB.

Udner 1960-talet köpte Borås Wäfveri AB upp ett par textilföretag, först det mindre företaget Värings Textilindustri AB år 1965 och 1957 Mölnlycke-Tuppens AB från Investment AB Asken. Mölnlycke-Tuppen var resultatet av en sammanslagning av Gamlestadens och Mölnlyckes konfektions- och hemtextilverksamheter året innan. Trots det stora köpet av Mölnlycke-Tuppen så ökade inte antalet anställda i Borås Wäfveri AB nämnvärt. 1969 fanns det fortfarande 1 800.

Ägandet i Borås Wäfveri AB gled under 1960-talet över från familjen Bergengren till Handelsbanken/Industrivärden. 1972 ägde Industrivärden 14,8% av kapital och röster i Borås Wäfveri AB. Familjen Bergengren (inklusive nära släktingar med andra efternamn) ägde 17,6% samma år.  Borås-koncernen hade 1 500 anställda.

Precis som många andra textilföretag hade Borås samlat på sig en stor mängd vinster som byggt upp ett kapital som i sin tur investerats i börsaktier. Redan 1972 omvandlades därför Borås Wäfveri AB till Borås Invest AB. All rörelsedrivande verksamhet lades i dotterbolag. 1976 hade också Handelsbanken kopplat greppet och tagit kontrollen i Borås-Invest AB med totalt 27% av röster och kapital. 1982 hade dettta innehav ökat till 34 % och familjen af Trolle var då näst största ägare med familjen Hörstadius på tredje plats. År 1979 hade Borås-Invest totalt 1 000 anställda och kontrollerades av Handelsbanken/Industrivärden.

1985 köptes så Borås Invest AB av Munksjö och alla värden som kunde tas ut ur företaget var uttgana. Rörelsen i Borås Wäfveri AB med dotterbolag såldes till Lars Mauritzon med familj samt börsnoterades strax därefter. Lars Mauritzon var vid tillfället VD såväl i Borås Invest AB som dotterbolaget Borås Wäfveri AB. Familjen Mauritzon kontrollerade 1986 50 % av aktier och röster. och Anders Wall via Munksjö AB 6,5 %. I Munksjö hade Beijerinvest (Anders Wall) köpt på sig en kontrollpost året innan.

År 1994 köpte Borås Wäfveri Estlands största textilföretag, Krenholm Holding Ltd (grundat 1857) i Narva. Produktionen flyttades sedan successivt över till Estland från Sverige. Produktionen vid Kungsfors Fabriker AB i Skene lades ner 2004 och året efter Rydafabriken som ägdes av Borås Wäfveri Beredning AB. Krenholm i Estland blev därmed den enda producerande enheten för bomull inom koncernen. Under 2006 såldes även SKS (Svenskt Konstsilke).

År 2002 var antalet anställda 5 600 och av dessa var 85% anställda utomlands. Lars Mauritzon med familj sålde av alla sina aktier åren 2005-2006 och ny huvudägare blev Mats Gabrielsson. Företaget gick dock dåligt ekonomiskt. År 2008 fick 900 anställda på fabriken i Narva avsked.

Under 2010 försämrades den ekonomiska situationen med en förlust första halvåret på 24 miljoner kronor. Flera nyemissioner genomfördes med tillskott från huvudägarna. När bomullspriserna skenade i oktober blev bolaget ändå tvunget att den 3 november 2010 lämna in sin konkursansökan. Borås Wäfveri AB  hade då 15 anställda i Göteborg och cirka 450 anställda i dotterbolaget Krenholm Valduse i Estland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements