Handelsbanken / Industrivärden

Historiskt har denna ägargrupp saknat familjeanknytning, i alla fall på ägarsidan. Det har också i alla genomgångar, sen 1960-talet, av ägandet i svenskt näringsliv varit den näst största finansgruppen när det gäller antal anställda i kontrollerade företag. Så är det fortfarande om inte familjen Philip-Sörensen räknas. Totalt finns det 267 000 anställda i företag som SHB/Industrivärden kontrollerar själva eller tillsammans med annan ägare och 102 000 anställda i bolag där man har ett begränsat minoritetsintresse,

Gruppens centrala bolag är tre stycken, Handelsbanken, investmentbolaget Industrivärden och skogsbolaget SCA. Dessa bolag äger delvis varandar i en trekant. men oliak stiftelser spelar också en viss roll. I Handelsbanken (SHB) med 10 000 anställda äger Industrivärden 11,1% och olika stiftelser knutna till banken 13,7%. I Industrivärden äger SHB-anknutna stiftesler 19,7%, SNB 2,0%, SCA inklusive anknutna stiftelser 15,3% och de av gruppen kontrollerade stiftelserna Jan Wallanders stiftelse, Tom Hedelius Stiftelse ooch Tore Browaldhs stiftelse 8,5% och slutligen äger SHB-anknutna stiftelser 13,1% i SCA. Industrivärden (IV) kontrollerar å sin sida 29,5% av SCA, ett skogsbolag med cirka 50 000 anställda.

Utöver dessa tre företag kontrollerar gruppen Indutrade med 2 100 anställda (IV 36,9%, SHB-stiftelser 9,8%), byggbolaget Skanska (IV 27,0% och SHB-stift. 6,5%) med 60 000 anställda, SSAB (IV 22,7%, SHB-stift 4.1%) 10 000 anställda och Sandvik (IV 11,5%, SHB-stift. 6,1%) med 47 000 anställda. Tillsammans med annan ägare (Wallenbergs) kontrolleras Ericsson med 75 000 anställda och därmed också Sony-Ericsson med 7 000 anställda samt Munters (tillsammans med Douglas) som har cirka 4 000 anställda. Begränsat minoritetsintresse har gruppen i Volvo med 100 000 anställda och i Höganäs med strax under 2 000 anställda. Utöver detta har man ägarintressen i några mindre företag också.

Industrivärden bildades som investmentbolag för att ta hand om delar av alla de företag som Handelsbanken skaffat sig intressen i på 1920-talet och 1930-talet. Däribland de intressen som övertagits i tidigare Kreugerföretag som SCA och Ericsson.

Finansgruppeen har aldrig haft någon familj som ägare. Däremot har man haft två generationer av familjen Browaldh som direktörer i banken, Ernfrid Browaldh och hans son Tore Browaldh. Ernfrid Browaldh var en av dem som utredde Kreugerkraschen. Ett par andra var Jacob Wallenberg och Hugo Stenbeck Sr. Tore Browaldh kom att fetrträdas av Jan Wallander och denne av Tom Hedelius.

Tom Hedelius är en av de personer som kan räknas bland gruppens makthavare idag och sitter i en mängd styrelser, Jan Wallanders stiftelse, Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse, Industrivärden, SCA, Volvo, B & B Tools, Addtech, Lagercrantz Group, Anders Sandrews Stiftelse och Lundbergföretagen. Andra makthavare är:

  • Anders Nyrén, SHB, Sandvik, Industrivärden, Ericsson, Skanska, SCA, SSAB, Ernströmgruppen,
  • Hans Larsson, SHB, Attendo, Nobia, Valedo Partners Fund, Dynea Oy, Holmen
  • Sverker Martin-Löf, SHB, SCA, Skanska, SSAB, Ericsson, Industrivärden
  • Bengt Kjell, Industrivärden, Skanska, Munters, Indutrade, Höganäs, Kungsleden, , Pandox, Isaberg Rapid, Helsingborgs Dagblad
  • Lars Pettersson, Sandvik, Skanska

Läs mer: Uppsats Göteborgs Handelshögskola, SDS, Realtid, Affärsvärlden1, Ekonomisk Debatt, GMI, Affärsvärlden2, Affärsvärlden3, SR, DI1, VA1, VA2, E24_1, E24_2, DN1, Affärsvärlden4, SVD, DI2, DN2, E24_3, E24_4, Byggvärlden, VA3, Pappers, VA4, E24_5, E24_6,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

25 svar på “Handelsbanken / Industrivärden”

  1. Pingback: Skandia | Svensson
  2. Pingback: Kilsund | Svensson

Kommentarer är stängda.