Sirius Shipping

Sirius Rederi som är ett större rederi på Donsö som startades 1994 av familjen Backman med ett mindre tankfartyg. Idag har verksamheten vuxit till ett etablerat rederi med en lång rad tankers för kemikalier och olja. Ofta har fartygen ägts via partrederier. Idag är Sirius Rederi AB moderbolag i en koncern som består av en rad olika företag, Sirius Chartering AB, Sirius Shipping AB, Sirius Shipping ApS, Sirius Tankers AB och Kurt Lundgren & Co. Hela koncernen har ca 250 anställda, huvuddelen arbetar på fartygen. Familjen Backman äger också Vald. Andersons Shipbrokers AB, ett bolag som startades 1944 och sysslar med hamnagentverksamhet.

Sirius ShippingSirius Shipping är managementbolaget som driver Sirius Rederis fartyg och även andra fartyg som ägs av andra. Sirius Shipping är ansvarig för all drift. Sirius Chartering befraktar och fartygen. Sirius Charterings främsta kunder är idag de ledande olje och energibolagen Shell, Preem, Neste, OW samt Topoil .

Sirius Shipping ApS är gruppens danska bolag som är placerat i Munkebo nära Odense . Detta bolag hanterar de av Sirius fartyg som flaggats om till det danska internationella skeppsregistret DIS. Ett register som innebär att rederikoncernen får lägre personalkostnader. I styrelsen för det danska företaget sitter familjemedlemmarna Daniel Backman och Jonas Backman samt Peter Ringsted och Finn Hammer Pedersen. Daniel Backman och Jonas Backman sitter också i styrelsen för Sirius Rederi AB tillsammans med två andra familjemedlemmarna Yngve Backman och Anders Backman samt Lars Mossberg och Per Johan Elis Johansson.

Förutom i Sirius Shipping-koncernen och Vald. Andersson Shipbrokers AB är Jonas Backman också styrelseledamot i Donsö Fiskhamnsförening upa samt Star Tankers AB. I det senare bolaget är också hans bröder Daniel Backman och Anders Backman samt fadern Yngve Backman aktiva. Familjen har också ett bolag som heter Star Ship AB.

En annan gren, eller ett par andra grenar, av familjen Backman på Donsö äger fiskeriföretaget AB Clipperton. Två personer som skulle kunna vara bröder (men också kan vara mer avlägsna släktingar eftersom det tycks finnas många med namnet på ön) till Yngve Backman, Inge Backman och Olof Gunnar Backman sitter i styrelsen tillsammans med två yngre släktingar, Marcus Backman och Reine Backman samt Erling Malmborg.

Läs mer: GP, Gbg & Co, ST,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements