Stenbeck lämnar tidigare kassakon BillerudKorsnäs

Familjen Stenbecks, familjen Klingspors och familjen von Horns förmögenhet kommer ursprungligen från skogen. Från Kinneviks aktieinnehav i Korsnäs. Det är pengarna därifrån som finansierat alla andra investeringar, uppköp och affärer. Från början var det Klingspor som var de största ägarna i Kinnevik, men med tiden har det blivit Stenbeck.

Nu ska Stenbecks maktbolag Kinnevik sälja aktierna i BillerudKorsnäs som skogsbolaget heter numera efter en fusion. Kinnevik gör sig alltså av med sin traditionella kassako:

Köpare är institutionella placerare, som AMF Försäkring, Fjärde AP-fonden och Alecta.

Priset på 72 kronor per aktie motsvarar en rabatt på 5 procent jämfört med snittvärdet på Billerud Korsnäs-aktien under de senaste 30 handelsdagarna.

”Kinneviks finansiella ställning är rekordstark och det ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra innehav och göra nya investeringar inom telekom och finansiella tjänster, online och media”, skriver Kinneviks vd Mia Brunell Livfors i en kommentar.

Korsnäs var under många år ett av Kinneviks viktigaste innehav. Så sent som 2004 utgjorde skogsbolaget för 20 procent av bolagets portfölj. I juni 2012 gick bolaget ihop med Billerud och bildade skogsjätten Billerud Korsnäs. Fram till idag har Kinnevik stått som den största ägaren i det nya bolaget.

Under samma period som man minskat innehavet i Korsnäs har andelen av Kinneviks portfölj som utgörs av online ökat kraftigt. I slutet av det tredje kvartalet 2013 uppgick andelen till 30 procent, jämfört med en bråkdel i slutet av 2004.

Istället satsar Kinnevik allt mer på internet och olika former av onlineföretag. Kinneviks försäljning av aktierna i BillerudKorsnäs innebär att FRAPAG Beteiligungsholding AG blir största och kontrollerande ägare i företaget.

Läs också:

 1. Stenbeck – från basindustri till media
 2. Kinneviksdynastierna – familjen Klingspor
 3. Kinneviksdynastierna – familjen von Horn
 4. Kinneviksdynastierna – familjen Stenbeck
 5. Stenbeck – en modern medieföretagsgrupp
 6. Investment AB Kinnevik – Klingspor, von Horn och Stenbeck
 7. Klingspor – Kinnevik och gods
 8. Stenbeck och Kreuger
 9. Stenbecks makt – personerna
 10. Kinnevik – också en stor markägare
 11. Stenbecks makt – företagen
 12. af Ugglas – Wallenberg och Stenbeck

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements