Våld som politisk metod – självförsvar

Jag är i grunden tveksam till våld som politisk metod. De negativa konsekvenserna är otaliga. Samtidigt är jag väl medveten om att våld som politisk metod är något allmänt accepterat. Våld är som jag ser det, trots att det är allmänt accepterat, enbart något som ska användas i undantagsfall. I dagens Sverige handlar det i huvudsak om situationer där självförsvar är aktuellt.

De situationer det handlar om är när vi har demonstrationer eller möten och vi riskerar att angripas av nazister och fascister eller där vi angrips av poliser eller nazister/fascister. I de lägena anser jag att självförsvar med användande av våld är försvarbart, för att inte säga nödvändigt. Det gällde under Göteborg 2001 och i många andra sammanhang. Men bara om inget annat fungerar.

Polisers våld kan stoppas genom förhandlingar och det är att föredra framför våldsamt självförsvar. Men så är inte fallet när det gäller våldsamma nazister och fascister. Där finns inget utrymme för förhandlingar och självförsvar med våld är enda lösningen. Det betyder att vi måste ha människor i våra led som är beredda att använda våld i detta syfte.

Att vi inte kan lita på polisen i dessa sammanhang är uppenbart. Vi kan alltså inte förvänta oss att de skyddar oss. När nazister angrep en fredlig demonstration i Kärrtorp kom polisen snart att inrikta sig på att skydda nazister snarare än att beskydda den tillståndsgivna demonstrationen och dess deltagare.

I Malmö, efter nazistattacken mot människor efter en feministisk demonstration, ser vi hur polisen totalt nonchalerar vittnen, vägrar gripa och anhålla utpekade knivmän, ljuger om vittnesmål. Det senare gäller en av de knivhuggna där polisen hävdar att hon dragit tillbaka anmälan, vilket hon inte har och dessutom också vittnen som berättat om tumultet när en stor grupp personer jagar efter några nazister av polisen hävdas ha skett innan knivhuggningen medan vittnena klart säger att denna incident hände efter att personer knivhuggits av nazisterna.

Eftersom vi inte kan lita på polisen måste vi ta ansvar för vår egen säkerhet, organisera oss för att klara av sådant och vara beredda att använda våld i självförsvar.

Intressant?
Mer: Arbetaren,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

6 Replies to “Våld som politisk metod – självförsvar”

Kommentarer är stängda.