Våld som politisk metod är problematisk

Del 2 av 3 i serien Våld som politisk metod

Våld som politisk metod

Att använda våld för att störta regeringar, bekämpa meningsmotståndare osv är visserligen något som är allmänt accepterat i alla politiska kretsar, men det är också något som är behäftad med stora problem. Att principiellt acceptera våld som politisk metod innebär inte att det nödvändigtvis är en bra metod. Det finns flera skäl till det.

Våld är inte demokratiskt. Dvs inte demokratiskt i sig själv. Därför att för våld gäller inte en person, en röst, där gäller inte olika individers lika värde osv. För våld gäller att den som är störst eller har tyngst vapen vinner. Det är en slags diktatur. Så även om våld kan användas för att försvara demokrati är det ingen demokratisk metod i sig.

Våld skapar motreaktioner i form av mer våld. Det blir en negativ spiral där människor på bägge sidor kapprustar. Våld skapar alltså mer våld. De oskyldiga och svaga är de som i slutändan får betala priset. Våld korrumperar samhället.

Våld skapar skador hos den individ som använder våld och den som blir utsatt för våld. Psykiska skador och hjärnskador. Bara genom att använda våld blir en individ förändrad så att det i framtiden blir lättare att använda våld. Våld korrumperar alltså även individer.

Våld är något som de flesta enskilda människor inte sympatiserar med, inte vill använda. Våldsanvändning innebär därför att de som använder våld fjärmar sig från vanligt folk som uppfattar våld som mycket negativt. På det sättet kan våld sägas försvaga den politiska demokratiska processen i ett samhälle. Sammanhållningen blir sämre. Motsättningar ökar. Även mellan människor som i stort sett tycker samma saker.

Att använda våld innebär att stödet från vanligt folk kan utebli. Det kan därmed innebära att motståndarna gynnas. Med andra ord är våld i allmänhet en dålig politisk taktik.

Det finns med andra ord många anledningar till att försöka undvika våld och då har jag ändå inte nämnt fysiska och mer allvarliga psykiska skador för de som utsätts.  Våld ska helt enkelt undvikas i den mån det är möjligt. För människors välbefinnande och för demokratins skull. Ett våldsamt samhälle är inget bra samhälle, inget demokratiskt samhälle.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Våld som politisk metod är allmänt accepteradVåld som politisk metod – självförsvar >>
Advertisements