Det här med politiskt våld

Svensk vänster har inte dödat någon i Sverige sen början av 1900-talet. De senaste 25 åren har svensk extremhöger dödat 23 personer i politiskt motiverade mord eller dråp. Det är så många fall jag kunnat hitta i rapporter och dokumentation från Brås, Säpo och i tidningar. Utöver det har kända och organiserade högerextremister mördat ytterligare ett stort antal personer i vanliga fylle- och hämndmord. Sannolikt har nån enstaka organiserad vänstermänniska mördat nån, men jag känner inte till nåt sånt fall. Högerextremister är alltså smycket våldsammare än vänsterfolk. Detta är något som ni bör ha i åtanke i samband med Uppdrag Gransknings program om vänsterextremt våld.

Det totala antalet brott som vänsterfolk begår är ungefär lika stor som antalet brott begångna av högerextremister, men när det gäller våldsbrottslighet så är högerextremister betydligt aktivare än vänstern. Högerextremisters våld är dessutom riktat mot vanliga människor, för att de har svart skinn, för att de är muslimer, för att de är invandrare, för att de är homosexuella osv. Högerextremister är helt enkelt våldsammare medan vänsterfolks vanligaste brott är skadegörelse. När vänsterfolk ägnar sig åt våld handlar det nästan alltid om självförsvar mot poliser och fascister/nazister. I stort sett allt våld är riktat mot nazister eller poliser. I stort sett allt våld är självförsvar.  Det är alltså stor skillnad på högerextremt våld och vänsterns våld.

Betyder detta att det då inte förkommer våld som inte är okej från vänstern? Självklart inte. Små vänstergrupper ägnar sig ibland åt att söka upp misstänkta nazister i hemmen eller överfalla misstänkta nazister på stan. Detta våld drabbar dessutom ibland människor som inte alls är nazister eller fascister. Inte alls är högerextremister. Sådant är inte okej. Den typen av våld är inte. Det är inte okej att söka upp folk i deras hem. Det är inte okej att överfalla nazister på stan. Nazisterna gör sånt, vi från vänstern behöver inte göra sånt.

Läs mer:

Intressant?
Mer: Annarkia, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements