Göteborgs gäng och gatugäng 2014

Göteborgs-Posten går i ett antal artiklar igenom de så kallade territoriella gäng, dvs gatugäng, som polisen anser finns i Göteborg. De skriver att gängen styr i de olika stadsdelarna. Det är naturligtvis en överdrift som har mycket lite med verkligheten att göra. Men gängen styr ofta den lokala knarkhandeln i områdena och dess omgivningar. En knarkhandel som främst omfattar cannabis.

De stadsdelar i Göteborg som anses ha lokala gatugäng är Biskopsgården som har två olika lokala gatugäng, Backa, Frölunda-Tynnered, Hjällbo, Hammarkullen, Gårdsten och Majorna. I några av dessa områden anses de lokala gängen vara mer strukturerat organiserade och därmed stabilare. Enligt polisen är det så främst i nordöst. I Hammarkullen-Hjällbo är det dominerande lokala gatugänget baserat på släktskapsband, det handlar som släkten Alikhan. GP uppger också att det finns ett annat, mer etniskt nätverk i de två närliggande stadsdelarna.

I Gårdsten är det ett nätverk som härstammar ur det samarbete som gick under namnet Gårdstensalliansen. Gårdstensalliansen var ett samarbete mellan kriminella gäng som Naserligan, Tigrarna och lokala affärsmän som syftade till att driva ut Bandidos och X-team ur området. Detta nätverk har idag uppbackning från en äldre kriminell gruppering som brukar gå under namnet Naserligan och anses av polisen av en stabilare struktur än de flesta andra gatugäng, med undantag av Alikhan-nätverket. Två personer i detta nätverk misshandlade förra året medlemmar I Hells Angels på en krog i Göteborg. Nätverket i Gårdsten har enligt GP två tydliga grupperingar som inte alltid är överens. Enligt polisen hanterar gänget mycket pengar och narkotika.

Även det lokala gänget i Majorna anses ha uppbackning av Naserligan. Enligt GP är några av dess medlemmar närstående till personer i Naserligan. Den mest kände äldre ledaren I Naserligan har tidigare bott i Majorna, men bor numera i nordost. Nätverket i Majorna ska ha köpt cannabis från det vietnamesiska brottsnätverk som nyligen sprängdes av polisen och anses kontrollera delar av knarkhandeln i Masthugget och Majorna.

Det lokala nätverket i Frölunda-Tynnered anses ha en ledande person, född 1983, som tidigare var med i Original Gangsters. De anses kontrollera stor delar av cannabishandeln i hela västra Göteborg och ska dessutom enligt uppgifter som förekommer även syssla med annan brottslig verksamhet.

I en rättegång som just avslutats har stora delar av ett tidigare välfungerande kriminellt nätverk i Bergsjön och Kortedala dömts. Anledningen till att polisen lyckats få in några i detta gäng bakom lås och bom är att detta uppstod en interna konflikt i nätverket mellan den äldre ledningen i nätverket som betsår av tre bröder och deras närmare vänner. Detta är den så kallade äldre falangen. Den yngre falangen leds även den av en skara bröder och består av ungdomsvänner och flera olika brödraskaror. På grund av motsättningarna och rättegången har nätverket som fanns eller finns i Bergsjön försvagats kraftigt. Den yngre falangen i Bergsjön har för sin del kopplingar till Vårvädersligan i Biskopsgården och det kriminella nätverket i Frölunda-Tynnered. Den äldre falangen har kopplingar till Gårdstensnätverket, Friskvädersnätverket och Backagänget.

Ett annat nätverk som försvagats kraftigt och kanske helt slagits sönder är Backagänget. I detta sönderfall har dock inte polisen spelat nån roll. Även där var en brödrapar centralt för nätverket. Två ledande personer mördades dock tidigare i år i attacker som verkar vara utförda av tyngre kriminella. Efter det har Backagänget försvagats mycket, kanske till och med i praktiken upplösts. Det finns anledning att även i detta fall misstänka att Naserligan kan vara inblandad. Morden kom efter en längre konflikt mellan Backagänget och den så kallade Vårvädersligan som lett tillf lera mord och skottlossningar. Backagänget körde också ut Bandidos och X-team ur stadsdelen i en våldsam konflikt för några år sen och har kopplingar till Friskvädersnätverket såväl som till Gårdsten.

I Biskopsgården finns som sagt vad två olika kriminella nätverk som bråkar om knarkmarknaden på västra Hisingen. Ett i Norra Biskopsgården, Friskvädersnätverket, och ett i södra BIskopsgården, Vårvädersligan. Nätverket i Norra Biskopsgården har vad jag kan förtså varit på den förlorande sidan i den våldsamma konflikt som varat i flera år. De har i denna konflikt varit allierade med Backagänget. Ledande i Friskvädersnätverket är personer med ett förflutet i Hells Angels supportergrupp Red & White Crew. Två av dem (födda 1982) åtalades efter mordet vid panncentralen i Länsmansgården 2008. Vårväderligan leds enligt GP av en man född 1988 som redan 2004 besköts av polisen vid ett ingripande i Kallebäck. Hans lillebror är också en ledande medlem i gänget. I övrigt finns en tidigare medlem i Bandidos i gänget och några brödrapar.

Uppenbarligen spelar gamla kompisrelationer och olika typer av släktskapsrelationer stor roll i de lokala lokala gatugängen. Precis som det alltid gjort.

Utöver gatugängen fins Hells Angels och Bandidos i Göteborg, Naserligan är redan nämnd liksom ett vietnamesiskt nätverk. Kanske finns också Brödraskapet Wolfpack och Asir fortfarande kvar. Dessutom finns det säkert andra kriminella nätverk som ingen riktigt känner till. Läget i den undre världen ändrar sig fort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!