Samerna ska bestämma om jakt- och fiskerätt inom samebyars områden

I en dom har det slagits fast att samebyarna (i alla fall Girjas sameby) har rätt att bestämma över jakt och fiske inom de områden de omfattar och som ligger ovanför odlingsgränsen. Detta innebär att det i dessa områden inte är markägaren som bestämmer, utan samebyarna anses inneha nyttjanderätten till jakt och fiske. Det är ett rimligt förhållningssätt och det borde vara likadan överallt. Jakt- och fiskerätt borde vara frikopplat från själva markägandet och istället fördelas i form av nyttjanderätter.

Nu är det dock inte heller problemfritt att samebyarna får jakt- och fiskerätten istället för markägarna. Samebyarna representerar bara en minoritet av samerna vilket betyder att de flesta samer ändå inte får någon jakt- och fiskerätt i de områden de är verksamma. Detta kan lösas genom att all jakt- och fiskerätt fördelas genom nyttjanderätt oberoende av äganderätten och ägandet till marken. Idag fördelas gruvbrytning på det sättet liksom rätten att fiska i haven.

Domen i Gällivare tingsrätt kommer väl sannolikt att överklagas så saken är ännu inte helt avgjord.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements