Stämmer den svenska staten – fyra samebyar gör gemensam sak

Samebyarna Baste, Sirges, Unna tjerusj och Ran stämmer den svenska staten. Det skriver ordförandena för de fyra samebyarna ihop med ordföranden för Svenska Samernas Riksförbund på DN Debatt. Samebyn Ran är den första samebyn i Västerbottens län som valt att stämma staten. Läs mer…

Mångfaldens balans bör återinföras i naturen

Det finns en rörelse för återförvildningen (rewilding) av naturen i framförallt brittisktalande länder. Men diskussionen finns även i Sverige. Men det blir lite konstigt för naturen i Europa är i huvudsak skapad av människan. Återförvildning bör därför kanske kallas att återinföra mångfaldens balans. Läs mer…

En socialistisk markpolitik

Mark av alla de slag är något som tillhör alla. Skogar, åkrar, ängar, strandängar, lundar, hagar, fjäll, hedar, alvar, grusbackar, skalgrusbankar, kärr, mossar, sanddyner och sandstränder är därför något som inte borde omfattas av äganderätt. Vi människor, i likhet med alla djur har bara nyttjanderätt till marken. Läs mer…

En socialistisk politik för naturresurser och naturtillgångar

När det gäller naturresurser, naturtillgångar och liknande som det finns en avgränsad och ofta begränsad tillgång till är det självklart att sådant ska ägas av oss alla gemensamt och stå under demokratisk kontroll. Läs mer…

Svampsjukdom den viktigaste orsaken bakom minskande djurbestånd

Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med drygt två tredjedelar sedan 1970-talet hävdade WWF. i sin Living Planet Report. Det stämmer om vi räknar ett genomsnitt på alla arter. Men räknas groddjuren i Sydamerika bort så finns det ingen minskning Läs mer…

Fiske och jakt kan inte jämföras med gruvdrift

I ett EU-förslag om naturskydd, mer specifikt Natura-2000-områden, jämställs fiske och jakt med skogsbruk och gruvbrytning. Det är ju ett helt orimligt förhållningssätt. Jakt och fiske går utmärkt att kombinera med naturskydd och har ingen likhet med gruvdrift som i Läs mer…

Miljardär åtalad för grovt jaktbrott

I fredags väcktes åtal i ett ärende som rör bland annat grovt jaktbrott. Ärendet har utretts i artskydds- och kulturarvsbrottsgruppen på Noas (nationella operativa avdelningen) utredningssektion sedan våren 2018. Brotten har begåtts i Västmanland med omnejd, och under utredningsarbetet har Läs mer…

Allmänningens tragedi, äganderätt och nyttjanderätt

Allmänningens tragedi är det som inträffar när en gemensamt ägd och kontrollerad resurs överutnyttjas. Det medför ofta miljöförstöring av olika slag. Som det står i boken Ägandet av himmel, hav, skog och bygd av Lars Jadelius: Allas övergår lätt till Läs mer…

Nyttjanderätt är det rimliga för gemensamt ägda resurser

Gemensamt ägd mark och gemensamt ägda resurser är av flera olika slag. Gemensamt ägda resurser som förvaltas av staten och samfälligheter som förvaltas gemensamt av delägarna. Det finns ett antal naturresurser som anses vara alla egendom och det är staten Läs mer…

Girjasutredningen och samernas rättigheter

Efter att Girjas sameby tilldömts rättigheterna till fisket och jakten på statlig mark inom samebyns område ska nu den svenska sten se över hela lagstiftningen i en utredning. Med anledning av detta har Svenska Samernas Riksförbund (SSR) uttalat sig. SSR Läs mer…

Jägarna vill hjälpa lantbrukarna

När såmaskinerna är på fälten kan lantbrukarna behöva hjälp med att jaga vildsvin. Återigen har markägare möjlighet att få hjälp med att skydda sina grödor genom Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjalp.nu. Tanken bakom Vildsvinshjälpen är enkel. De lantbrukare som får sina grödor sönderbökade Läs mer…

Sveriges samebyar

Med anledning av domen kring jakt- och fiskerättigheter på statlig mark i fjällen kan det vara intressant att veta lite mer som Sveriges samebyar. Vad det är för nåt, hur stora områden de omfattar med mera. Därför har jag skrivit Läs mer…

Seger för Girjas sameby mot svenska staten

Girjas sameby stämde den svenska staten år 2009 för att de fråntagit sina fiske- och jakträttigheter som de haft av urminnes hävd. De har vunnit i varje instans, såväl i tingsrätt som hovrätt och nu också i Högsta domstolen. Målet Läs mer…

Självklart ska samerna har fiske- och jakträtt på sin traditionella marker

Det är för mig självklart att samer ska ha fiske- och jakträtt på de marker de traditionellt brukat för renskötsel och annat. Att det är samebyarna som ska ha den nyttjanderätten är däremot inte lika självklart för det utestänger majoriteten Läs mer…

Ska älgen rödlistas?

I media, inklusive Sveriges Jägareförbunds tidskrift Svensk Jakt påstår det att älgen riskerar rödlistning. Artdatabanken (som drivs av SLU) fastslår i sin att preliminära bedömning vad det gäller älg följande: Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Beståndet har beräknats Läs mer…