Fiskeriföretagen i Sverige – personalägda företag

Traditionellt har ägandet inom det svenska fisket varit kollektivt i form av vadlag (bestod av delägare i en snörpvad), backelag (bestod av delägare i backor, dvs långrevar) och fiskelag (senare partrederier). Alla fiskebåtar har i allmänhet varit kollektivt ägda. Så är det i praktiken än idag. Fiskeriföretagen i Sverige kan helt enkelt ses som personalägda. Läs mer…

”Makten över havet” lär oss varken om makten eller havet

SVT:s nya dokumentär om fisket i Europa heter Makten över havet. Men titeln är missvisande: filmen visar inte vem som har makten över havet. Snarare bygger den på känslor, suggestiv klippning och ljudsättning, medan bevis och fakta i stort sett lyser med sin frånvaro. Läs mer…

Den märkliga fiskeridebatten i Sverige

I medierna i Stockholm finns en fiskeridebatt och i fiskerikretsar finns en helt annan debatt. Stockholmsdebatten inkluderar i allmänhet inga yrkesfiskare. I de fall några som bedriver yrkesfiske finns med är det folk som är över pensionsåldern eller lever på att driva restauranger samt bedriver yrkesfiske som ett litet extraknäck. Dvs personer som inte är ekonomiskt beroende av fisket. Läs mer…

Faktaresistensen breder ut sig

Faktaresistens blir allt vanligare och i takt med den sprids också allt mer falska nyheter och påhittade sanningar. När det gäller faktaresistens är det mest känt i samband med klimatfrågan. Högern har nästan gjort faktaresistens och falska nyheter till en konstform när det gäller klimatet. Läs mer…

Lisa Röstlund – en journalist som vill undersöka konflikter

Lisa Röstlund är en journalist som idag arbetar på DN som granskande reporter. Hon har främst gjort sig kände för sin bok Skogslandet och sina artiklar om den svenska skogen och skogsbranschen. Det är en bransch som kännetecknas av konflikter mellan skogsindustrin, naturintressen, miljövänner, små skogsägare och många andra. Läs mer…

Varför bottentrålning inte borde förbjudas

Bottentrålning är en fiskemetod som leder till skador på lerbottnar men inte på sand- och grusbottnar. I Sverige används bottentrålning främst för fiske av räka, kräfta och bottenlevande fisk på den svenska västkusten. 100 procent av räkorna, 70-80% av kräftorna och en lika stor eller större andel av den bottenlevande fisken tas med bottentrål. Läs mer…

Storskaligt fiske, lika lön och kollektivt ägande?

Fiskare i Sverige som jobbar på samma båt tjänar alla lika mycket pengar. Skepparen eller skepparna, maskinisten och övriga ombord har samma lön. Lite förenklat delar de på inkomsterna efter att pengar lagts undan för båten och redskapen. Läs mer…

Bra att sillfiskarna ställde upp på en intervju i DN

Det var bra att de fyra yrkesfiskarna ställde upp på en intervju i Dagens Nyheter. Jag har många gånger sagt till dem att de måsta prata med media för att vända den felaktiga bild av yrkesfisket som sprids i media om fisket. De har alltid varit mycket tveksamma till att ställa upp på intervjuer. Men nu gjorde de alltså det. Läs mer…

Överförbara fiskerättigheter är ingen privatisering

Bara hittills i år har 200 masskjutningar inträffat i USA (= minst fyra personer träffade av kulor). Vi förfasas men ”USA rör aldrig vapenlagarna”, skriver en rikstidning. De konstitutionella vapenlagarna skyddas av andra tillägget till grundlagen. ”Eftersom en väl reglerad milis är nödvändig för en fri stats säkerhet, ska Folkets rätt att inneha och bära vapen inte inskränkas.” Läs mer…