Helikopterrånet

Den 25 augusti 2009 kontaktades den svenska polisens sambandskontor i Belgrad av serbiska kollegor. Genom telefonavlyssning hade de fått vetskap om att ett stort värderån planeras i Sverige. Rånet skulle enligt den serbiska polisen ske senast den 15 september och en helikopter skulle landa på taket till en värdedepå och därefter ämnade rånarna spränga sig in i lokalerna. Polisens egna helikoptrar skulle sättas ur spel genom sabotage.

Polisen kunde snart identifiera vilka två värdedepåer som kunde vara aktuella. Panaxia i Bromma eller G4S i Västberga. På Panaxias depå i Bromma räknade polisen med att det skulle kunna finnas säkerhetsbrister då en flytt av denna var planerad. Informationen från den serbiska polisen innefattade också information om att helikoptern skulle vara en  Bell JetRanger 206. Informationen hade kommit efter ett tips från en tilltänkt serbisk helikopterpilot som dock drog sig ur och vände sig till polisen som därefter började avlyssna Milan Sevo som vid denna tid flyttat från Sverige och bodde i Serbien.

Sevo förde samtal med en man i Sverige om att fixa en pilot. Mannen i Sverige vara Goran Bojovic. På grund av avhoppet får de svårare och svårare att hitta en pilot. Den svenska polisen börjar övervaka Bovovic. Den 2 september träffar han två män på Skeppsholmen, det är Alexander Eriksson och Tomas Broman men det vet inte polisen vid det tillfället.

Polisen förberedde sig för ett rån mot Panaxia i Bromma den 15 september. Polishelikoptrar flyttades för att alla inte skulle var på samma plats.Men inget rån skedde och därefter avtog polisen beredskap. Helikoptrarna flyttades tillbaks till sin bas i Myttinge. Några dagar senare upptäcker Goran Bojovic som då är i sällskap med Charbel Charro att han är övervakad av polisen.

Under natten till den 23 september 2009 stals en helikopter av typen Bell 206 Jet Ranger från Roslagens helikopterflyg i Norrtälje. Det var en helikopter som brukade användas av Alexander Eriksson. Enligt polisutredningen stals den mellan 4:40 och 4:45. Enligt en del vittnen ska den dock ha stulits tidigare, kring klockan 1:30 då en helikopter hördes i området. En stöld vid denna tid skulle också ha gett möjlighet att tanka helikoptern vilket enligt sakkunniga sannolikt behövdes. Polisen har förkastat de vittnesmål som tyder på att den stulits tidigare och har inte gått vidare med att undersöka problematiken kring en eventuell tankning.

Vid Stockholmspolisens dåvarande enda helikopterbas i Stockholmsområdet, i Myttinge på Värmdö placerade två män ut bombattrapper i form av svarta lådor med blinkande lysdioder utanför de två ingångarna till hangaren. Syftet var att hindra polisen från att komma åt helikoptrarna. Det fungerade, för när de två jourhavande helikopterpiloterna fick ett larm vid 05.30-tiden och åkte till hangaren bedömde de att risken att närma sig helikoptrarna var för stor. De lämnade platsen och begärde förstärkning.

Samtidigt som polisens två helikopterpiloter upptäckte bombattrapperna ringde en man till polisen och rapporterade en liten brand vid Edslösa busstation, ungefär 1 kilometer från helikopterbasen i Myttinge. I brandresterna hittade polisen ett yxhuvud, en rånarluva, cigarettändare, handskar och en plastdunk. De män som attackerat helikopterbasen hade i all hast försökt göra sig av med resterna av de verktyg de använt sig av. DNA säkrades på handskarna och cigarettändaren och när dessa matchades mot polisregistret fick de en träff på Nemanja Alic. Han dömdes trots att hans DNA fanns i handskarna inte för att ha utfört sabotaget eller för att ha deltagit i rånet. Först vid trettontiden oskadliggjordes det bombliknande föremålet vid polisens helikopterbas som då visade sig vara en attrapp bestående av verktygs- eller fiskelådor av plast inköpta på Clas Ohlson.

Kring Västberga lades det också ut fotanglar över olika gator och vägar så att polisen inte skulle kunna ta sig fram. Rånarna använde en ny typ av fotanglar som satt ihop med kedjor. En modell som tidigare bara använts i Serbien. Genom en tillfällighet stötte polisen på två personer, Govar Barzani och Fabian Lobos Lopez som greps med kedjor och hänglås. Vid en senare husrannsakan hittade polisen 10 000 kronor hemma hos Barzani i 500-kronorssedlar. Pengarna kunde inte knytas till rånet. Dessutom hittade polisen en laserpekare, en elpistol, fyra mobiltelefoner, lika många kommunikationsradioapparater, en liten mängd narkotika samt ett körkort och ett pass tillhörande Charbel Charro.

Varken Barzani eller Lopez dömdes för medverkan i rånet även om de åtalades. Den sistnämnde var dömd tidigare för rån, grov misshandel och vapenbrott. Den förstnämnde hade tidigare dömts för kvinnomisshandel och häleri.

Efter rånet hittades kedjor med vidhängande fotanglar dragna över Karusellvägen, Västberga gårdsväg och Västberga allé. En avspärrning var förberedd vid Elektravägen men den genomfördes aldrig.

Den stulna helikoptern anlände strax efter klockan fem på morgonen ovanför G4S värdedepå i Västberga, och tre eller fyra personer landsattes på taket. De använde en slägga för att forcera en ruta i den pyramidformade taklanterninen. En av rånarna, Safa Khadum, kom att skada sig på glas och hans blod hittades på en mängd platser i lokalerna. Khadum är den ende som erkänt medverkan i rånet och han har också erkänt att han var en av personerna som gick in i lokalerna. Detta erkännande kom i rättegången medan han inget sa i förundersökningen.Vilka de två andra som gick in i lokalerna var är inte känt. Khadum hävdade också i rätten att Alexander Eriksson inte var pilot i helikoptern vid själva rånet.

Safa Khadum försvann spårlöst efter rånet men hittades i mars 2010 i Dominikanska republiken där han greps av polis i sällskap med en annan känd svensk brottsling, Bülent Aslanoglu. Khadum hämtades av svensk polis och Aslanoglu utvisades till Colombia där han då levde.

Sprängladdningar detonerades inne i byggnaden för att ta sig igenom dörrar. Den kraftigaste explosionen gjorde att personalen i det rum där pengar fanns lättillgängliga lämnade detta rum. Strax därefter var rånarna i rummet. 5-15 minuter efter att rånet påbörjats anlände polisen till platsen, men först två timmar senare gick polisen in i byggnaden. Rånarna lämnade platsen efter 31 minuter vilket anses vara ovanligt lång tid i sådana här sammanhang. De fick med sig omkring 40 miljoner kronor. Polisen har av en ansvarig från G4S, säkerhetschefen Johan Petersson, kritiserats för att de var alltför passiva och inte agerade.

Helikoptern flög efter rånet söderut mot Botkyrka, där helikoptern efter rånet tros ha landat i en grusgrop i Norsborg. Inga spår efter helikopter, människor eller bilar har hittats där och det är osäkert om helikoptern verkligen har landat där. Om helikoptern landade där var det troligen för att lämna en del av bytet, lämna rånutrustning eller någon av rånarna.

Helikoptern flög sedan vidare mot Hässelby och troligen till Kanaanbadet i Grimsta naturreservat. Vid badet hördes den av två morgontidiga kanotister. Inga spår av helikoptern kunde senare hittas och om den var där är teorin att delar av rånbytet firades ner eller slängdes ut ur helikoptern. Kanotisterna såg också två båtar som körde in mot bryggan och därefter lämnade land i hög fart. Den ena båten körde åt Södertäljehållet och den andra mot Stockholm. Därefter dumpades helikoptern intill skogsbrynet på ett fält mellan Skavlötens motionsspår och Rönninge by i Arninge cirka tre mil norr om Stockholm.

Vid 8-tiden samma dag hittades den övergivna helikoptern. Helikoptern var inte uppbränd vilket är något ovanligt med fordon som används vid rån. De brukar vara uppbrända. I helikoptern hittades en lös GPS-sändare vars information inte stämmer med den information som andra källor ger vi handen vad det gäller helikopterns rörelser under före, under och efter rånet. PÅ GPS-sändaren hittades DNA från Alexander Eriksson.

Totalt åtalades 10 personer för inblandning i rånet. 7 personer dömdes:

Safa Kadhum, 31. Åtta års fängelse för grovt rån.  ”Safa Kadhum har medverkat i det grova rånet som gärningsman. Han har varit med och sprängt sig in till värdedepån och där inne tagit en aktiv del i tillgreppet av pengarna.” Tidigare dömd till fängelse för delaktighet i rån vid två tillfällen tidigare. Bland annat dömdes han till två år för medhjälp i den spektakulära kuppen mot Nationalmuseum där maskerade och beväpnade rånare slog till två dagar före julafton år 2000 och försvann i båt. Några månader efter frigivning och avtjänat straff för konststölden deltog han i rånet av en guldsmedsaffär på Biblioteksgatan i Stockholm. Efter det planerade han ännu ett rån, men greps och dömdes till sammanlagt fyra års fängelse. Bekant med Nemanja Alic.

Alexander Eriksson Åtta års fängelse för grovt rån. Nekar. Hade en alternativ förklaring som rätten lämnar helt utan avseende. Hans DNA fanns på buntband som låg på depåns tak samt på en GPS i den kvarlämnade helikoptern. ”Alexander Eriksson har varit väl förtrogen med hangaren vid Roslagens Helikopterflyg, och att han inte skulle ha varit med redan vid tillgreppet av helikoptern är enligt tingsrättens mening uteslutet. Det kan hållas för visst att han varit insatt även i övriga delar av brottsplanen. ” Tidigare dömd för narkotikainnehav och vapenbrott. Villkorligt frigiven den 29 januari 2015, efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet.

Goran Bojovic Tre års fängelse för medhjälp till grovt rån. Nekar. ”Tingsrätten finner vidare att utredningen är sådan att det är ställt utom rimligt tvivel att Goran Bojovic har främjat gärningen i åtalspunkten 1 genom att delta i planeringen av rånet och genom att hjälpa till att förmå Alexander Eriksson att delta som helikopterpilot. ” Dömdes i april 2010 till fyra års fängelse för medhjälp till grov mordbrand, där delar av Glädjens köpcentrum Upplands Väsby förstördes natten till den 10 september 2009. Medbrottsling vid mordbranden var Metin Akdag som också hördes om helikopterrånet då han haft affärer ihop med Goran Bojovic tiden innan rånet men han avfördes snart från utredningen. Vän till Milan Sevo som också förekom bland de som misstänktes för inblandning i helikopterånet. Sevo åtalades aldrig. Även bekant med Tomas Broman samt vän till Charbel Charro och Govan Barzani.

Charbel Charro Fem års fängelse för medhjälp till grovt rån. Nekar. ”Som framgått ovan är det utrett att Charbel Charro varit delaktig i införskaffande i telefoner och SIM-kort som använts vid rånet. Genom detta och genom hans kontakter med Goran Bojovic och Mikael Södergran, vilka skett vid möten och via telefoner i slutna kretsar, anser tingsrätten att åklagaren har styrkt att även Charbel Charro varit delaktig i planeringen inför rånet och haft vetskap om organisationen av rånet.” Förekommer sedan tidigare under 26 avsnitt i kriminalregistret. Dömd till fängelse bland annat för rån. Vän med Govan Barzani. Bekant med Mikael Södergran.

Mikael Södergran Fem års fängelse för medhjälp till grovt rån. Nekar. ”Mot bakgrund av att Mikael Södergrans DNA funnits på gummibandet runt poltråden finner tingsrätten det vara styrkt att han varit delaktig i införskaffandet och användningen av sprängmedel.” Förekommer sedan tidigare under sju avsnitt i kriminalregistret. Bland annat dömd 2005 för flera rån fem och ett halvt års fängelse, samt förberedelse till rån, två års fängelse. Sen lång tid tillbaka vän med Charbel Charro. 2004 åtalades de för ett brott tillsammans, men Södergran gick fri och Charro blev dömd.

Marcus Axelsson Två års fängelse för medhjälp till grovt rån. Nekar. ”Marcus Axelsson ska därmed dömas enbart för att ha främjat gärningen genom att ha deltagit i planeringen av åtgärderna för att ge Alexander Eriksson alibi för rånbrottet.” Förekommer under 20 avsnitt i kriminalregistret. Dömdes 2007 till två års fängelse för rån och försök till grov utpressning. Hemma hos Axelsson  hittades 16 500 kronor i 500-kronorssedlar som dock inte verkar ha haft nåt samband med rånet utan de kom från ett svartjobb. Vän med Mikael Södergran sen lång tid tillbaka.

Tomas Broman Ett års fängelse för skyddande av brottsling. Nekar. ”Tingsrätten anser att det kan hållas för visst att Tomas Broman haft kännedom om att Alexander Eriksson behövde ett alibi för morgontimmarna den 23 september 2009 och att han i syfte att underlätta skapandet av ett sådant först tagit emot bilen och senare överlämnat den till Alexander Eriksson.” Tidigare ostraffad. Vän till Alexander Eriksson sen tonåren och bekant med Goran Bojovic sen innan rånet.

Ytterligare ett stort antal personer hördes i utredningen men avfördes från utredningen som ointressant och inte inblandade. En av dessa var den kände svenske kampsporten Reza Madadi. Han hördes bara för att han råkade bli gripen när han åkte i Charbel Charros bil. Dömdes långt senare för ett annat brott:

Den 24 maj 2013 anhölls Madadi misstänkt för grov stöld av damväskor på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Han greps efter en biljakt genom centrala Stockholm. Madadi dömdes av tingsrätten till 1,5 års fängelse för stöld och domen fastställdes i hovrätten, han överklagade till HD, men drog senare tillbaka sin överklagan.

Madadi nekade vid rättegången till all inblandning i väskstölden, men har senare medgett visst deltagande. Domen blev hårdare i hovrätten så Wikipedia som citatet ovan kommer ifrån har en felaktig uppgift om detta.

Ytterligare två personer greps i Charbel Charros bil, dels en ungdomsvän till Charbel Charro från Fittja och Ungdomens Hus och del ytterligare en person. De avfördes alla från utredningen. Ungdomsvännen var också vän till Govar Barzani. Hos en person som hördes som misstänkt men inte kunde knytas till rånet hittades fem mobiltelefoner och två sim-kort.

Det finns två böcker utgivna om rånet. Båda har Alexander Eriksson som centralfigur och båda lägger fram uppgifter som kan tyda på att denne inte var direkt inblandad i rånet utan bara inblandad i att fixa fram helikoptern. Om det är så förefaller hans straff något hårt.  Men är han oskyldig så kanske hans historia om rånnatten stämmer och då är såväl Broman som Axelsson oskyldigt dömda. Också en serbisk man som kört bil från Jugoslavien innan rånet och som är i kontakt med Milan Sevo var intressant för polisen under utredningens gång. Polisen misstänker att det var totalt 20 personer inblandade i rånet.

Flera av personerna som hörts kring Helikopterrånet inklusive nån eller några dömda har en koppling till Fittja och Fittja Boys.

Böcker:
Håkan Lahger, Helikopterpiloten : berättelsen om ett rån, 2013
Samuel Brissman, Helikopterånet inifrån, 2013

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!